Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 09.09.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 9 septembrie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:37 13225 Dezbaterea PL-x 518/2013 de la nr. crt. 31 la nr. crt. 6 din ordinea de zi 79 75 2 0 2
  PL 250/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
11:27 13226 Retrimitere la comisie 113 112 0 0 1
  PL 578/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
11:35 13227 Modificare termen 110 101 0 8 1
  PL 405/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
11:58 13228 Dezbaterea în grupuri de câte 20 de amendamente 109 105 1 0 3
14:20 13229 Prezență 219 - - - -
  PHC 76/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14:21 13230 Vot final adoptare 238 233 0 5 -
  PHC 62/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80
14:21 13231 Vot final adoptare 246 243 1 1 1
  PHC 63/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei” Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 - COM(2015) 81 final
14:22 13232 Vot final adoptare 256 253 1 2 -
  PHC 64/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei” Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM(2015) 82
14:22 13233 Vot final adoptare 266 263 1 1 1
  PHC 65/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup – Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM(2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD(2015) 42
14:23 13234 Vot final adoptare 276 275 0 1 -
  PHC 66/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135
14:24 13235 Vot final adoptare 285 284 0 1 -
  PHC 67/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite COM (2015) 136
14:24 13236 Vot final adoptare 288 284 0 3 1
  PHC 68/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde – Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015) 63
14:24 13237 Vot final adoptare 289 288 0 1 -
  PHC 77/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de Convergență al României pentru 2015,COM(2015) 272
14:25 13238 Vot final adoptare 290 288 0 2 -
  PHC 78/2015 privind Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activității Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
14:26 13239 Vot final adoptare 290 289 0 1 -
  PL 531/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar ) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015
14:26 13240 Vot final adoptare 288 282 1 4 1
  PL 518/2013 privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei
14:27 13241 Vot final adoptare 287 279 0 6 2
  PL 530/2015 pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, la 28 mai 2015
14:27 13242 Vot final adoptare 289 287 0 2 -
  PL 449/2015 pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014
14:28 13243 Vot final adoptare 289 288 0 1 -
  PL 439/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009
14:29 13244 Vot final adoptare 289 286 0 3 -
  PL 438/2015 pentru completarea art.11 din Legea nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
14:29 13245 Vot final adoptare 289 284 0 4 1
  PL 578/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
14:30 13246 Vot final adoptare 290 284 1 5 -
  PL 405/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
14:30 13247 Vot final adoptare 286 282 0 3 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 ianuarie 2022, 12:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro