Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 30.09.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 30 septembrie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:11 13270 Introducerea pe OZ, la poziția 9, a Pl-x nr.447/2015 42 41 1 0 -
  PL 398/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
10:25 13271 Stabilire timpi dezbatere 77 72 3 0 2
10:35 13272 Modificarea titlului la PL-x nr. 398/2013 94 89 1 3 1
  PL 568/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor
10:54 13273 Stabilire timpi dezbatere 96 89 5 0 2
  PL 257/2015 pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului
11:03 13274 Retrimitere la comisie 100 97 1 0 2
  PL 237/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
11:05 13275 Retrimitere la comisie 103 100 0 3 -
  PL 377/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
11:36 13276 Retrimitere la comisie 86 86 0 0 -
  PL 509/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
11:40 13277 Stabilire timpi dezbatere 85 84 0 1 -
11:49 13278 PLx 509/2015 amr.1 99 42 56 1 -
  PL 475/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
11:52 13279 Stabilire timpi dezbatere 96 92 2 2 -
  PL 448/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
12:45 13280 Retrimitere la comisie 97 97 0 0 -
14:41 13284 Prezență 258 - - - -
  PHC 79/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14:45 13285 Vot final adoptare 270 265 0 2 3
  PL 568/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor
14:46 13286 Vot final adoptare 273 266 0 4 3
  PL 511/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
14:49 13287 Vot final adoptare 276 266 1 8 1
  PL 509/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
14:49 13288 Vot final adoptare 278 265 3 10 -
  PL 475/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
14:50 13289 Vot final adoptare 278 275 0 2 1
  PL 570/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2015 privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale
14:50 13290 Vot final adoptare 278 277 0 0 1
  PL 539/2015 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015
14:51 13291 Vot final adoptare 278 275 0 2 1
  PL 536/2015 pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte, și "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
14:52 13292 Vot final adoptare 278 278 0 0 -
  PL 538/2015 pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și Satele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
14:52 13293 Vot final adoptare 280 280 0 0 -
  PL 540/2015 pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
14:53 13294 Vot final adoptare 280 280 0 0 -
  PL 537/2015 pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
14:54 13295 Vot final adoptare 277 277 0 0 -
  PL 535/2015 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014
14:54 13296 Vot final adoptare 278 274 0 2 2
  PL 454/2015 pentru modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
14:55 13297 Vot final adoptare 279 278 0 1 -
  PL 507/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
14:55 13298 Vot final adoptare 273 177 4 91 1
  PL 473/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
14:56 13299 Vot final adoptare 278 277 0 1 -
  PL 432/2015 pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
14:56 13300 Vot final adoptare 279 274 1 2 2
  PL 398/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
15:02 13301 Vot final adoptare - lege ordinară 275 181 3 91 -
  PL 455/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
15:16 13302 Vot final adoptare 264 115 135 13 1
  PL 447/2015 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
15:17 13303 Vot final respingere 264 253 2 9 -
  PL 431/2015 pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
15:18 13304 Vot final respingere 261 164 86 11 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 ianuarie 2022, 13:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro