Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 28.03.2018 Versiunea pentru printare
Miercuri, 28 martie 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:26 19053 Suplimentare ordine de zi cu PL-x 482/2017/2018 la nr.crt.8 77 57 18 2 -
12:05 18993 Prezență 244 - - - -
  PHC 15/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu COM(2018)10
12:06 18994 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul Regiunilor Actiuni ale UE in vederea imbunatatirii conformarii cu legislatia de mediu si a guvernantei de mediu COM(2018) 10 (PHCD 15/2018) 263 261 1 0 1
  PHC 16/2018 privind privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor:Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018)29
12:06 18995 Vot final - Proiectul de Hotarare privind privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulara COM (2018) 29 (PHCD 16/2018) 260 258 1 0 1
  PL 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
12:07 18996 Vot final adoptare - lege ordinară 263 262 1 0 -
  PL 505/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
12:07 18997 Vot final adoptare 267 263 1 3 -
  PL 466/2016 privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918"
12:08 18998 Vot final adoptare - lege ordinară 256 254 0 1 1
  PL 2/2018 pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017
12:19 18999 Vot final adoptare 264 264 0 0 -
  PL 28/2018 pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles
12:19 19000 Vot final adoptare 270 270 0 0 -
  PL 86/2018 manualului școlar
12:20 19001 Vot final adoptare 261 175 82 4 -
  PL 482/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
12:29 19002 Vot final adoptare - lege organică 262 172 85 4 1
  PL 447/2017 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
12:45 19003 Vot final adoptare 260 178 26 56 -
  PL 462/2017 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
12:47 19004 Vot final adoptare 259 200 53 6 -
  PL 463/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
12:48 19005 Vot final respingere - lege organică 261 226 2 33 -
  PL 446/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare
12:48 19006 Vot final respingere 258 218 34 5 1
  PL 503/2017 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
12:52 19007 Vot final respingere 256 169 81 6 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 8:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro