Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 18.04.2018 Versiunea pentru printare
Miercuri, 18 aprilie 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:11 19100 Modificare ordine de zi 98 97 0 0 1
10:12 19099 Retrimitere la comisie PLx 376/2016 98 98 0 0 -
  PL 19/2018 pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
11:25 19098 Retrimitere la comisie 122 120 1 1 -
12:03 19102 Prezență 207 - - - -
12:04 19122 Prezență 237 - - - -
  PL 79/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
12:05 19103 Vot final adoptare - lege ordinară 241 236 1 3 1
  PL 54/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen
12:07 19104 Vot final adoptare 250 226 0 24 -
  PL 53/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
12:07 19105 Vot final adoptare 250 231 0 18 1
  PL 168/2018 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017
12:14 19106 Vot final adoptare 254 252 0 2 -
  PL 471/2017 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
12:14 19107 Vot final adoptare 253 225 22 6 -
  PL 470/2017 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
12:17 19108 Vot final adoptare 252 226 19 7 -
  PL 330/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
12:17 19109 Vot final adoptare 253 251 0 2 -
  PL 353/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene
12:18 19110 Vot final adoptare 256 254 0 1 1
  PL 377/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății
12:20 19111 Vot final adoptare 254 228 24 2 -
  PL 361/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12:26 19112 Vot final adoptare 248 247 0 1 -
  PL 409/2017 pentru completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
12:26 19113 Vot final adoptare 252 251 0 1 -
  PL 434/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
12:27 19114 Vot final adoptare 249 193 41 15 -
  PL 433/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
12:28 19115 Vot final adoptare 255 218 26 11 -
  PL 74/2018 pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
12:28 19116 Vot final adoptare 248 171 69 8 -
  PL 73/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
12:31 19117 Vot final adoptare - lege organică 250 201 44 5 -
  PL 597/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
12:32 19118 Vot final adoptare 246 159 80 7 -
  PL 589/2017 pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
12:43 19119 Vot final adoptare 249 202 0 47 -
  PL 580/2017 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
12:44 19120 Vot final respingere 249 235 11 3 -
  PL 13/2018 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
12:44 19121 Vot final respingere 251 214 8 29 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 8:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro