Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 16.05.2018 Versiunea pentru printare
Miercuri, 16 mai 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:14 19219 Modificare ordine de zi 104 94 10 0 -
10:15 19227 Modificare ordine de zi 114 101 13 0 -
10:15 19228 Modificare ordine de zi 115 84 12 19 -
10:16 19225 Modificare ordine de zi 119 110 9 0 -
  PL 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
10:35 19220 Retrimitere la comisie 129 21 103 5 -
10:37 19221 Amendament respins 142 13 125 3 1
10:38 19222 text initial 147 131 13 3 -
  PL 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
11:06 19223 Amendament respins 138 41 96 1 -
11:07 19224 text initial 140 98 39 3 -
 
11:26 19226 Prelungire program de lucru 146 109 34 3 -
12:07 19230 Prezență 223 - - - -
  PHC 26/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:08 19231 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 26/2018). 258 256 0 0 2
  PL 280/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
12:09 19232 Vot final adoptare - lege ordinară 259 253 0 5 1
  PL 175/2018 pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:11 19233 Vot final adoptare - lege ordinară 263 261 0 1 1
  PL 253/2018 privind piețele de instrumente financiare
12:11 19234 Vot final adoptare - lege organică 260 253 0 7 -
  PL 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
12:12 19235 Vot final adoptare - lege organică 266 241 18 7 -
  PL 234/2018 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie
12:14 19236 Vot final adoptare - lege organică 265 194 0 70 1
  PL 219/2018 Lege pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
12:21 19237 Vot final adoptare - lege organică 261 178 67 16 -
  PL 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
12:21 19238 Vot final adoptare - lege organică 260 196 59 4 1
  PL 58/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
12:26 19239 Vot final adoptare - lege organică 263 187 67 9 -
  PL 418/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
12:27 19240 Vot final adoptare - lege organică 262 181 74 5 2
  PL 488/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant
12:27 19241 Vot final adoptare 267 267 0 0 -
  PL 428/2017 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș
12:29 19242 Vot final adoptare 262 242 1 19 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 27 mai 2022, 22:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro