Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 23.05.2018 Versiunea pentru printare
Miercuri, 23 mai 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:22 19246 Modificarea ordinii de zi 104 104 0 0 -
10:23 19247 Modificarea ordinii de zi 117 100 13 4 -
10:23 19248 Modificare ordine de zi 116 77 18 21 -
  PL 391/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
11:03 19249 Amendament respins 133 52 80 1 -
11:05 19250 Amendament respins 144 55 86 3 -
11:05 19257 PL-391/2017 Text initial 143 86 54 3 -
11:08 19251 Amendament respins 140 56 82 2 -
11:08 19258 Pl-x 391/2017 - Text initial 140 81 57 2 -
11:11 19252 Amendament respins 144 44 98 2 -
11:11 19259 Pl-x 391/2017 - Text initial 144 99 44 1 -
11:14 19253 Amendament respins 144 49 93 2 -
11:17 19254 Amendament respins 146 38 104 4 -
11:19 19255 Amendament respins 146 41 101 4 -
11:20 19260 Pl-x 391/2017 - Text initial 132 88 42 2 -
11:23 19256 Amendament respins 148 54 91 2 1
12:22 19286 Prezență 264 - - - -
  PHC 27/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară COM(2018)28
12:23 19261 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor O strategie europeana pentru materialele plastice intr-o economie circulara COM(2018)28 (PH CD 27/2018). 265 262 0 1 2
  PHC 28/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile COM(2018) 32
12:24 19262 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor cu privire la punerea in aplicare a pachetului de masuri privind economia circulara: optiuni pentru abordarea interfetei dintre legile privind substantele chimice, produsele si deseurile COM(2018) 32 (PH CD 28/2018). 268 266 0 1 1
  PHC 29/2018 Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piața unică COM(2017)787
12:24 19263 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European - Pachetul privind marfurile. Consolidarea increderii in piata unica COM(2017)787(PH CD 29/2018). 265 263 0 0 2
  PHC 30/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul COM (2018) 114
12:25 19264 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii pietelor de capital pana in 2019 - este timpul sa acceleram ritmul COM (2018) 114 (PH CD 30/2018). 273 272 0 1 -
  PHC 31/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă COM(2018) 132
12:26 19265 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protectie sociala pentru lucratori si pentru persoanele care desfasoara o activitate independenta COM(2018) 132 (PH CD 31/2018). 272 272 0 0 -
  PL 200/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
12:26 19266 Vot final adoptare - lege ordinară 272 270 0 1 1
  PL 358/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
12:27 19267 Vot final adoptare - lege ordinară 271 225 43 3 -
  PL 267/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:28 19268 Vot final adoptare - lege ordinară 274 217 1 55 1
  PL 493/2017 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
12:30 19269 Vot final adoptare - lege ordinară 267 258 3 3 3
  PL 104/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
12:31 19270 Vot final adoptare - lege ordinară 271 169 59 43 -
  PL 216/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
12:31 19271 Vot final adoptare - lege ordinară 276 276 0 0 -
  PL 51/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
12:32 19272 Vot final adoptare 271 270 0 1 -
  PL 96/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
12:33 19273 Vot final adoptare 274 273 1 0 -
  PL 143/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
12:33 19274 Vot final adoptare 277 275 1 1 -
  PL 142/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
12:34 19275 Vot final adoptare 275 275 0 0 -
  PL 100/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
12:35 19276 Vot final adoptare 274 273 0 1 -
  PL 140/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)"
12:35 19277 Vot final adoptare 271 268 2 0 1
  PL 135/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
12:36 19278 Vot final adoptare 272 272 0 0 -
  PL 391/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
12:37 19279 Vot final adoptare 272 173 90 9 -
  PL 95/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
12:40 19280 Vot final adoptare 269 266 0 1 2
  PL 190/2018 pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
12:40 19281 Vot final respingere 269 213 37 19 -
  PL 93/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
12:41 19282 Vot final adoptare 271 171 82 18 -
  PL 118/2018 privind precursorii de droguri
12:42 19283 Vot final adoptare 271 271 0 0 -
  PL 87/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
12:42 19284 Vot final adoptare 272 203 2 66 1
  PL 147/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
12:43 19285 Vot final adoptare - lege organică 271 171 91 9 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 28 mai 2022, 8:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro