Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 30.05.2018 Versiunea pentru printare
Miercuri, 30 mai 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:15 19292 Modificare ordine de zi 87 84 0 0 3
10:16 19293 Modificare ordine de zi 106 70 36 0 -
10:17 19294 Modificare ordine de zi 104 91 13 0 -
10:17 19295 Retrimitere la comisie Plx 582/2017 104 104 0 0 -
10:18 19296 Modificare ordine de zi 106 106 0 0 -
10:18 19302 Retrimitere la comisie PLx 326/2017 107 107 0 0 -
10:39 19301 PLx 469/2017 si PLx 553/2017 -amr.1 124 42 77 5 -
10:39 19300 PLx 469/2017 si PLx 553/2017 - art.96 128 79 44 4 1
10:41 19299 PLx 469/2017 si PLx 553/2017 -amr.2 134 45 86 3 -
10:42 19298 PLx 469/2017 si PLx 553/2017 -art.97 141 91 46 4 -
11:29 19297 Prelungire program de lucru 126 113 11 2 -
12:12 19304 Prezență 228 - - - -
12:13 19332 Prezență 254 - - - -
  PHC 32/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:15 19305 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 32 /2018). 264 260 0 2 2
  PHC 33/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator COM(2018)109
12:15 19306 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv si mai inovator COM(2018)109 (PH CD 33 /2018). 268 267 0 0 1
  PHC 34/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară JOIN(2018) 5
12:16 19307 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu privind Planul de actiune vizand mobilitatea militara JOIN(2018) 5 (PH CD 34 /2018). 268 267 0 1 -
  PL 201/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
12:16 19308 Vot final adoptare - lege ordinară 269 267 0 1 1
  PL 547/2017 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
12:17 19309 Vot final adoptare - lege ordinară 269 269 0 0 -
  PL 129/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
12:18 19310 Vot final adoptare 271 271 0 0 -
  PL 340/2016 pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:18 19311 Vot final respingere 270 225 36 9 -
  PL 48/2014 pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
12:19 19312 Vot final respingere 266 263 0 3 -
  PL 558/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:19 19313 Vot final respingere 266 264 0 2 -
  PL 323/2015 pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
12:20 19314 Vot final respingere 269 267 0 2 -
  PL 257/2015 pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului
12:20 19315 Vot final respingere 264 262 0 2 -
  PL 32/2015 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
12:21 19316 Vot final respingere 266 169 7 90 -
  PL 48/2017 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice
12:21 19317 Vot final respingere 270 266 2 1 1
  PL 199/2016 privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile
12:22 19318 Vot final respingere 269 207 53 8 1
  PL 57/2017 pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
12:23 19319 Vot final respingere 263 263 0 0 -
  PL 280/2015 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012
12:23 19320 Vot final respingere 266 261 1 4 -
  PL 143/2016 pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
12:24 19321 Vot final respingere 269 258 0 11 -
  PL 266/2016 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:24 19322 Vot final respingere 270 269 0 1 -
  PL 101/2017 pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
12:25 19323 Vot final respingere 268 267 0 1 -
  PL 201/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
12:25 19324 Vot final respingere 270 266 0 4 -
  PL 386/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
12:26 19325 Vot final respingere 271 270 0 1 -
  PL 228/2018 Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
12:26 19326 Vot final adoptare - lege organică 270 171 96 3 -
  PL 722/2015 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar
12:27 19327 Vot final adoptare 272 5 232 35 -
  PL 35/2017 pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
12:29 19328 Vot final respingere 272 262 3 7 -
  PL 89/2017 pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui
12:30 19329 Vot final respingere 265 260 1 4 -
  PL 53/2017 pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
12:30 19330 Vot final respingere 272 268 0 3 1
  PL 29/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
12:31 19331 Vot final respingere - lege organică 268 170 59 38 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 27 mai 2022, 20:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro