Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 08.06.2021 Versiunea pentru printare
Marți, 8 iunie 2021

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 358/2020 privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
13:41 28268 Stabilire timpi dezbatere 150 147 1 2 -
14:31 28270 Prezență 219 - - - -
  PL 21/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
14:32 28271 Vot final respingere - lege ordinară 259 234 22 0 3
  PL 72/2019 pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996
14:33 28272 Vot final respingere - lege ordinară 286 185 99 0 2
  PL 65/2019 pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
14:34 28273 Vot final respingere - lege ordinară 287 285 0 1 1
  PL 255/2018 pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
14:35 28274 Vot final respingere - lege ordinară 293 192 100 1 -
  PL 747/2018 pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
14:36 28275 Vot final respingere - lege ordinară 293 171 122 0 -
  PL 20/2019 modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
14:37 28276 Vot final respingere - lege ordinară 297 295 0 1 1
  PL 572/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
14:38 28277 Vot final respingere - lege ordinară 300 174 24 102 -
  PL 35/2019 pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
14:39 28278 Vot final respingere - lege ordinară 301 301 0 0 -
  PL 40/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
14:39 28279 Vot final respingere - lege ordinară 301 172 26 103 -
  PL 544/2017 pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri
14:40 28280 Vot final respingere - lege ordinară 295 294 0 1 -
  PL 467/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale
14:41 28281 Vot final respingere - lege ordinară 300 171 129 0 -
  PL 597/2018 pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
14:42 28282 Vot final respingere - lege ordinară 300 198 101 1 -
  PL 714/2010 privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare
14:45 28283 Vot final respingere - lege ordinară 300 299 0 1 -
  PL 746/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
14:46 28284 Vot final respingere - lege ordinară 296 294 0 1 1
  PL 550/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
14:47 28285 Vot final respingere - lege ordinară 294 167 126 1 -
  PL 480/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
14:48 28286 Vot final respingere - lege ordinară 300 275 25 0 -
  PL 414/2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
14:49 28287 Vot final respingere - lege ordinară 300 197 102 1 -
  PL 74/2019 "Legea concediului pentru divorț"
14:50 28288 Vot final respingere - lege organică 300 300 0 0 -
  PL 626/2018 pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
14:51 28289 Vot final respingere - lege organică 303 302 1 0 -
  PL 148/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
14:52 28290 Vot final respingere - lege organică 301 275 25 1 -
  PL 684/2013 privind falimentul persoanelor fizice
14:53 28291 Vot final respingere - lege organică 303 170 2 131 -
  PL 622/2018 pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996
14:54 28292 Vot final respingere - lege organică 298 297 0 1 -
  PL 471/2018 pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
14:55 28293 Vot final respingere - lege organică 300 300 0 0 -
  PL 204/2018 pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:55 28294 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 296 165 127 4 -
  PL 466/2018 pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:57 28295 Vot final respingere - lege organică 299 297 2 0 -
  PL 619/2018 pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:58 28296 Vot final respingere - lege organică 297 297 0 0 -
  PL 627/2018 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:59 28297 Vot final respingere - lege organică 301 301 0 0 -
  PL 631/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:59 28298 Vot final respingere - lege organică 298 298 0 0 -
  PL 636/2018 pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:00 28299 Vot final respingere - lege organică 300 198 101 0 1
  PL 492/2015 pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
15:01 28300 Vot final respingere - lege organică 296 295 1 0 -
  PL 358/2020 privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
15:02 28301 Vot final respingere - lege organică 301 169 107 25 -
  PL 518/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
15:03 28302 Vot final respingere - lege organică 300 197 103 0 -
  PL 42/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
15:04 28303 Vot final respingere - lege organică 297 296 1 0 -
  PL 54/2020 pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
15:05 28304 Vot final respingere - lege organică 301 196 0 105 -
  PL 195/2018 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu
15:05 28305 Vot final respingere - lege organică 298 192 104 2 -
  PHC 57/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
15:07 28306 Vot final adoptare 287 286 0 0 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 august 2022, 14:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro