Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 29.06.2021 Versiunea pentru printare
Marți, 29 iunie 2021

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 270/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
10:16 28400 Stabilire timpi dezbatere 109 109 0 0 -
  PL 26/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
10:57 28401 Stabilire timpi dezbatere 146 142 3 0 1
  PL 507/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
11:00 28402 Stabilire timpi dezbatere 154 150 3 1 -
12:10 28404 Prezență 286 - - - -
  PHC 44/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
12:13 28405 Vot final adoptare 300 299 0 0 1
  PL 87/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
12:15 28406 Vot final adoptare - lege ordinară 307 307 0 0 -
  PL 270/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
12:16 28407 Vot final adoptare - lege ordinară 306 306 0 0 -
  PL 26/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
12:17 28408 Vot final adoptare - lege ordinară 306 304 1 1 -
  PL 507/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
12:18 28409 Vot final adoptare - lege ordinară 310 310 0 0 -
  PL 34/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului
12:19 28410 Vot final adoptare - lege ordinară 308 308 0 0 -
  PL 533/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
12:19 28411 Vot final adoptare - lege ordinară 308 281 27 0 -
  PL 567/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12:21 28412 Vot final adoptare - lege organică 311 311 0 0 -
  PL 266/2021 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
12:22 28413 Vot final adoptare - lege organică 304 304 0 0 -
  PL 464/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Romăne
12:24 28414 Vot final adoptare - lege organică 309 309 0 0 -
  PL 436/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
12:25 28415 Vot final adoptare - lege ordinară 308 308 0 0 -
  PL 276/2021 pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
12:28 28416 Vot final adoptare - lege organică 304 301 1 2 -
  PL 226/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
12:29 28417 Vot final adoptare - lege organică 306 172 106 28 -
  PL 162/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
12:30 28418 Vot final adoptare - lege organică 307 307 0 0 -
  PL 214/2021 pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
12:31 28419 Vot final adoptare - lege organică 297 263 30 4 -
  PL 263/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative
12:35 28420 Vot final adoptare - lege organică 297 247 2 45 3

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 august 2022, 14:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro