Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 08.06.2022 Versiunea pentru printare
Miercuri, 8 iunie 2022

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 290/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
10:23 29993 Stabilire timpi dezbatere 127 103 24 0 -
  PL 457/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
10:37 29992 Stabilire timpi dezbatere 138 131 3 4 -
10:39 29991 Scoaterea de pe ordinea de zi a PL-x 457/2019/2021 147 101 33 13 -
11:31 29996 Prezență 185 - - - -
  PHC 46/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11:32 29997 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 46/2022). 227 223 1 3 -
  PHC 47/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului COM(2022)11
11:33 29998 Vot final 231 204 0 26 1
  PHC 48/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană COM(2021)811
11:34 29999 Vot final 234 230 0 3 1
  PL 227/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților de dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
11:34 30000 Vot final adoptare - lege ordinară 238 159 8 70 1
  PL 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
11:35 30001 Vot final adoptare - lege ordinară 242 241 0 1 -
  PL 145/2022 Lege pentru completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991
11:38 30002 Vot final adoptare - lege ordinară 243 232 0 11 -
  PL 290/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
11:39 30003 Vot final adoptare - lege ordinară 239 162 76 1 -
  PL 515/2019 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
11:42 30004 Vot final adoptare - lege ordinară 245 238 1 6 -
  PL 196/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare
11:45 30005 Vot final adoptare - lege ordinară 248 237 0 11 -
  PL 138/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
11:45 30006 Vot final adoptare - lege organică 247 247 0 0 -
  PL 499/2017 Lege privind completarea art.28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
11:47 30007 Vot final adoptare - lege organică 246 223 1 22 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 25 septembrie 2022, 2:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro