Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 27.06.2006 Versiunea pentru printare
Marți, 27 iunie 2006

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 476/2006 pentru completarea art.129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
10:50 1663 Retrimitere la comisie 122 119 0 2 1
  PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
10:59 1664 Pct.2 - Amendamente respinse 136 20 94 22 -
11:03 1665 Pct.2 148 78 65 3 2
  PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
11:27 1666 Pct.69 - Amendamente respinse 142 135 1 1 5
11:33 1667 Pct.72 - Amendamente respinse 150 140 3 3 4
  PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
11:51 1668 Retrimitere la comisie 166 68 89 2 7
11:56 1669 Pct.3 - Amendamente respinse 171 69 93 7 2
11:56 1670 Pct.5 - Amendamente respinse 167 62 95 9 1
11:57 1671 Pct.5 - Amendamente respinse 181 66 102 11 2
11:57 1672 Pct.6 - Amendamente respinse 175 65 99 9 2
11:57 1729 Pct.5 - Amendamente respinse 171 67 93 11 -
  PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
12:05 1673 Retrimitere la comisie 176 155 7 1 13
  PL 353/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
12:19 1674 Retrimitere la comisie 199 189 2 3 5
  PL 501/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
12:40 1676 Vot final - lege ordinară 261 158 99 0 4
  PL 423/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
12:40 1677 Vot final - lege ordinară 262 260 1 0 1
  PL 508/2006 privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice
12:40 1678 Vot final - lege ordinară 253 248 0 3 2
  PL 333/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
12:41 1679 Vot final - lege organică 262 260 1 1 -
  PL 506/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
12:41 1727 Vot final - lege ordinară 254 243 0 1 10
  PL 469/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.167¹ din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12:42 1680 Vot final - lege organică 265 264 0 1 -
  PL 499/2006 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
12:42 1681 Vot final - lege organică 263 208 49 3 3
  PL 15/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
12:43 1682 Vot final - lege organică 238 237 0 1 -
  PL 507/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
12:43 1737 Vot final - lege ordinară 260 180 76 2 2
  PL 255/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
12:44 1683 Vot final - lege ordinară 255 248 2 3 2
  PL 334/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole
12:44 1684 Vot final - lege ordinară 263 174 78 3 8
  PL 122/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
12:44 1719 Vot final - lege ordinară 264 259 2 0 3
  PL 314/2006 pentru modificarea și completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
12:45 1685 Vot final - lege ordinară 262 256 1 0 5
  PL 234/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport
12:45 1686 Vot final - lege ordinară 258 189 47 5 17
  PL 179/2006 privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în științe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic)
12:45 1720 Vot final - lege ordinară 268 113 147 7 1
  PL 448/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
12:46 1687 Vot final - lege ordinară 262 249 7 2 4
  PL 242/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
12:46 1688 Vot final - lege ordinară 267 136 127 3 1
  PL 336/2006 pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
12:47 1689 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 269 154 98 12 5
  PL 309/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
12:47 1690 Vot final - lege ordinară 269 267 0 0 2
  PL 311/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
12:48 1691 Vot final - lege organică 267 264 1 0 2
  PL 322/2006 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991
12:48 1721 Vot final - lege organică 272 264 2 3 3
  PL 408/2006 pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
12:49 1692 Vot final - lege ordinară 265 255 2 5 3
  PL 337/2006 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
12:49 1693 Vot final - lege ordinară 266 38 221 6 1
  PL 103/2006 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
12:49 1722 Vot final - lege ordinară 269 145 114 6 4
  PL 174/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
12:50 1738 Vot final - lege ordinară 266 121 135 7 3
  PL 279/2006 privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
12:51 1694 Vot final respingere - lege ordinară 266 245 7 1 13
  PL 222/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
12:51 1695 Vot final - lege ordinară 259 251 1 2 5
  PL 690/2005 privind informarea publicului asupra modalității de interpretare play-back de către artiștii interpreți vocali în timpul spectacolelor sau concertelor
12:51 1696 Vot final - lege ordinară 255 230 9 11 5
  PL 335/2006 privind completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
12:52 1697 Vot final - lege organică 264 177 72 11 4
  PL 172/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
12:52 1723 Vot final - lege ordinară 257 243 1 2 11
  PL 316/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
12:53 1698 Vot final - lege ordinară 262 252 2 3 5
  PL 533/2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315, 0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă
12:53 1699 Vot final - lege ordinară 267 265 1 1 -
  PL 532/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
12:53 1700 Vot final - lege ordinară 271 168 98 5 -
  PL 315/2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
12:53 1724 Vot final - lege ordinară 256 247 1 1 7
  PL 514/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de Împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului "Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005
12:54 1701 Vot final - lege ordinară 261 249 2 2 8
  PL 522/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006
12:54 1702 Vot final - lege ordinară 255 235 1 3 16
  PL 539/2006 pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
12:54 1725 Vot final - lege ordinară 262 258 0 1 3
  PL 540/2006 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006), semnat la București la 5 decembrie 2005 și la Bruxelles la 12 decembrie 2005
12:55 1703 Vot final - lege ordinară 263 258 0 1 4
  PL 302/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
12:55 1704 Vot final - lege organică 267 265 0 2 -
  PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
12:55 1705 Vot final - lege ordinară 270 240 21 7 2
  PL 505/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
12:56 1706 Vot final - lege ordinară 266 264 1 1 -
  PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
12:56 1707 Vot final - lege organică 270 263 3 1 3
  PL 92/2006 pentru modificarea anexei la Legea nr.630/2002 Legea cinematografiei cu modificările și completările ulterioare
12:56 1726 Vot final - lege ordinară 261 219 21 15 6
  PL 170/2006 privind înființarea centrelor de informare și consultanță pentru tineri
12:57 1708 Vot final - lege ordinară 266 259 3 1 3
  PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
12:57 1709 Vot final - lege ordinară 260 164 33 62 1
  PL 470/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
12:57 1728 Vot final - lege ordinară 267 256 5 2 4
  PL 307/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune
12:58 1710 Vot final - lege ordinară 261 250 5 3 3
  PL 212/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003
12:58 1731 Vot final - lege ordinară 264 255 6 3 -
  PL 410/2006 pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gh. Ionescu Șișești"
12:58 1734 Vot final - lege ordinară 259 248 1 5 5
  PL 355/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.114/1996, Legea locuinței
13:00 1712 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 270 56 202 8 4
  PL 434/2006 pentru modificarea și completarea art.74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
13:00 1735 Vot final - lege ordinară 261 227 16 4 14
  PL 489/2006 pentru modificarea anexei nr.I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
13:00 1736 Vot final - lege ordinară 259 250 0 2 7
  PL 290/2006 privind modificarea alin.(1) al art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:01 1713 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 261 136 122 2 1
  PL 30/2006 privind recunoașterea Institutului de Științe Administrative Paul Negulescu a calității de instituție care asigură perfecționarea pregătirii profesionale pentru administrația publică
13:01 1714 Vot final - lege ordinară 274 131 138 3 2
  PL 490/2006 privind stabilirea unui termen pentru cetățenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
13:02 1715 Vot final - lege ordinară 271 265 2 1 3
  PL 362/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.490/2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare
13:02 1716 Vot final 272 114 147 10 1
13:03 1717 Propunere repetare vot 259 132 119 5 3
13:04 1718 Vot final - Repetare vot - lege ordinară 268 99 161 7 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 18 iulie 2019, 4:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro