Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 09.10.2007 Versiunea pentru printare
Marți, 9 octombrie 2007

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 550/2007 pentru completarea art.89 din Legea audiovizualului nr.504/2002
10:46 3311 Retrimitere la comisie 83 57 25 0 1
10:47 3312 Propunerea de prelungire a termenului de dezbatere la 60 de zile. 84 75 8 0 1
  PL 507/2007 privind instituirea Zilei Învățătorului
11:35 3314 Pct. 4 86 19 63 3 1
  PL 268/2007 privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996
11:41 3315 Retrimitere la comisie 93 46 39 6 2
  PL 415/2007 privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
12:13 3316 Retrimitere la comisie 109 90 14 2 3
12:38 3317 Prezență 200 - - - -
  PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
12:38 3318 Vot final - lege organică 218 192 23 3 -
  PL 302/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9² alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
12:39 3320 Vot final - lege organică 216 208 7 1 -
  PL 303/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor
12:39 3321 Vot final - lege organică 216 215 0 1 -
  PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
12:39 3322 Vot final - lege organică 219 208 10 1 -
  PL 576/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie 2007
12:41 3324 Vot final - lege ordinară 223 220 0 1 2
  PL 604/2007 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză în domeniul securității sociale, semnat la București la 1 august 2006
12:41 3325 Vot final - lege ordinară 212 208 0 0 4
  PL 580/2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
12:41 3326 Vot final - lege organică 217 213 0 2 2
  PL 534/2007 pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
12:42 3327 Vot final - lege organică 219 216 0 0 3
  PL 605/2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13 - 31 martie 2006)
12:43 3328 Vot final - lege ordinară 214 210 0 1 3
  PL 594/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
12:43 3329 Vot final - lege ordinară 214 210 0 0 4
  PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
12:43 3330 Vot final - lege ordinară 220 143 69 8 -
  PL 171/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea în Comunicații și Tehnologia Informației
12:44 3331 Vot final - lege organică 218 207 10 1 -
  PL 284/2007 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
12:44 3332 Vot final - lege organică 219 214 2 3 -
  PL 460/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
12:44 3333 Vot final - lege ordinară 220 200 4 14 2
  PL 422/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerul Economiei și Finanțelor
12:45 3334 Vot final - lege ordinară 206 90 112 4 -
  PL 535/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
12:45 3335 Vot final - lege ordinară 208 135 69 2 2
  PL 458/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
12:46 3336 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 218 29 178 10 1
  PL 960/2006 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" -S.A.
12:47 3337 Vot final - lege ordinară 219 159 15 44 1
  PL 669/2006 pentru completarea art. 5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
12:47 3338 Vot final - lege organică 222 164 55 2 1
  PL 131/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
12:48 3339 Vot final - lege organică 215 209 4 2 -
  PL 637/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
12:48 3340 Vot final 214 208 2 1 3
  PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
12:48 3341 Vot final - lege ordinară 220 132 71 13 4
  PL 532/2007 pentru înființarea comunei Lompirt, ,județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag
12:49 3342 Vot final - lege organică 217 188 23 4 2
  PL 577/2007 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
12:49 3343 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 219 129 86 3 1
  PL 505/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
12:50 3344 Vot final - lege ordinară 216 212 2 1 1
  PL 137/2007 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:50 3345 Vot final - lege organică 218 213 3 2 -
  PL 444/2007 pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
12:51 3346 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 220 90 123 4 3
  PL 453/2007 pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
12:52 3347 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 215 83 124 7 1
  PL 463/2007 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
12:54 3349 Vot final - lege ordinară 213 89 107 15 2
  PL 487/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
12:54 3350 Vot final - lege organică 216 202 11 1 2
  PL 507/2007 privind instituirea Zilei Învățătorului
12:55 3351 Vot final - lege ordinară 211 203 3 3 2
  PL 354/2007 privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
12:55 3352 Vot final respingere - lege ordinară 213 116 95 0 2
  PL 259/2007 privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari
12:56 3353 Vot final respingere - lege ordinară 213 110 100 3 -
  PL 218/2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
12:56 3354 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 217 133 79 3 2
  PL 268/2007 privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996
12:57 3355 Vot final respingere - lege organică 213 195 14 4 -
  PL 568/2006 privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
12:57 3356 Vot final respingere - lege organică 219 171 45 3 -
  PL 342/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
12:58 3357 Vot final respingere - lege organică 211 203 3 4 1
  PL 335/2007 pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
12:58 3358 Vot final respingere - lege ordinară 210 204 2 2 2
  PL 334/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
12:58 3359 Vot final respingere - lege ordinară 210 201 5 3 1
  PL 328/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare
12:59 3360 Vot final respingere - lege organică 213 190 18 3 2
  PL 353/2007 pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
12:59 3361 Vot final respingere - lege ordinară 215 121 88 6 -
  PL 398/2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
13:00 3362 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 204 124 71 8 1
  PL 932/2006 pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
13:00 3363 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 216 141 72 3 -
  PL 502/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
13:01 3364 Vot final respingere - lege organică 214 201 9 3 1
  PL 503/2006 privind reforma unor profesii juridice
13:01 3365 Vot final respingere - lege organică 210 195 14 1 -
  PL 149/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei
13:01 3366 Vot final - lege ordinară 213 161 49 2 1
  PL 495/2007 privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990
13:02 3367 Vot final respingere - lege ordinară 214 132 74 8 -
  PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
13:02 3368 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 215 136 75 3 1
  PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
13:03 3369 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 212 140 66 5 1
  PL 442/2007 de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
13:04 3370 Vot final respingere - lege ordinară 200 126 69 2 3
  PL 482/2007 de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
13:04 3371 Vot final respingere - lege ordinară 204 193 8 0 3
  PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
13:05 3372 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 211 138 68 5 -
  PL 413/2007 privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme
13:05 3373 Vot final respingere - lege ordinară 209 163 40 6 -
  PL 410/2007 privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar
13:05 3374 Vot final respingere - lege organică 203 199 3 0 1
  PL 296/2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
13:06 3375 Vot final respingere - lege ordinară 204 120 77 5 2
  PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
13:06 3376 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 210 151 55 2 2
  PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
13:07 3377 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 205 118 77 9 1
  PL 414/2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
13:08 3378 Vot final respingere - lege ordinară 208 125 75 6 2
  PL 451/2007 privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
13:08 3379 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 205 117 83 5 -
  PL 465/2007 pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
13:09 3380 Vot final respingere - lege ordinară 206 120 80 6 -
  PL 439/2007 de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
13:11 3381 Vot final respingere - lege organică 196 189 4 3 -
  PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
13:11 3382 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 204 129 68 5 2
  PL 437/2007 pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004
13:12 3383 Vot final respingere - lege ordinară 204 134 67 2 1
  PL 479/2007 pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
13:12 3384 Vot final respingere - lege ordinară 201 129 71 1 -
  PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
13:12 3385 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 200 122 74 4 -
  PL 471/2007 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
13:13 3386 Vot final respingere - lege organică 202 182 8 11 1
  PL 393/2007 pentru modificarea art. 286¹ și 286² din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
13:13 3387 Vot final respingere - lege organică 203 200 1 2 -
  PL 409/2007 pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:14 3388 Vot final respingere - lege ordinară 199 134 62 3 -
  PL 511/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
13:14 3389 Vot final respingere - lege ordinară 202 196 4 2 -
  PL 512/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
13:15 3390 Vot final respingere - lege ordinară 198 194 1 3 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 22 iulie 2019, 2:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro