Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 19.10.2010 Versiunea pentru printare
Marți, 19 octombrie 2010

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
10:52 6891 Amânare dezbateri 189 92 90 2 5
11:04 6892 Stabilire timpi dezbatere 171 164 6 1 -
11:24 6893 Amendament 2 194 76 116 2 -
 
11:27 6894 Propunere eliminarea ultimei parti art.86 indice 2 185 175 5 4 1
  PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
11:30 6895 Propunere eliminare amendament - art.108 indice 1 176 73 98 3 2
11:34 6896 Propunere eliminare amendament 74 187 76 106 5 -
11:44 6897 Propunere eliminare amendament 101 193 133 50 10 -
11:46 6898 Propunere eliminare amendament 110 185 182 3 0 -
11:47 6899 Propunere eliminare amendament 126 189 129 50 10 -
11:50 6900 Propunere eliminare amendament 149, art. 408 indice 3 184 181 1 1 1
 
12:27 6901 Reformulare art. unic alin.2 220 94 94 25 7
12:44 6903 Suspendare dezbateri - Hotărâre privind organizarea ședinței solemne a camerei Deputaților consacrată celebrării a 150 de ani de la înființarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași 154 138 3 6 7
12:56 6904 Prezență 213 - - - -
  PL 103/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
12:57 6905 Vot final adoptare 289 209 12 66 2
  PL 458/2010 privind modificarea art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
13:04 6906 Vot final adoptare 291 286 2 3 -
  PL 380/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
13:04 6907 Vot final adoptare 291 207 79 4 1
  PL 444/2010 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
13:05 6908 Vot final adoptare 290 159 127 4 -
  PL 493/2010 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
13:06 6909 Vot final adoptare 295 288 7 0 -
  PL 406/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului
13:07 6910 Vot final respingere 298 290 2 5 1
  PL 98/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
13:08 6911 Vot final adoptare 294 288 4 2 -
  PL 308/2010 privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiții " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- județul Neamț"
13:09 6912 Vot final adoptare 292 167 115 10 -
  PL 109/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică
13:13 6913 Vot final adoptare 285 210 56 11 8
  PL 88/2010 privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:15 6914 Vot final adoptare 296 291 2 1 2
  PL 89/2010 privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:17 6915 Vot final respingere 296 294 1 1 -
  PL 252/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență
13:18 6916 Vot final adoptare 290 286 1 3 -
  PL 346/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003
13:18 6917 Vot final adoptare 292 286 2 2 2
  PL 243/2010 privind modificarea părții introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
13:19 6918 Vot final adoptare 290 290 0 0 -
  PL 559/2009 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
13:20 6919 Vot final adoptare 285 277 3 3 2
  PL 624/2009 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
13:20 6920 Vot final adoptare 291 207 68 15 1
  PL 671/2006 pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
13:25 6921 Vot final respingere 289 271 9 8 1
  PL 255/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializării semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
13:26 6922 Vot final adoptare 284 280 0 2 2
  PL 264/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
13:27 6923 Vot final adoptare 283 279 2 1 1
  PL 226/2010 pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
13:27 6924 Vot final respingere 287 283 2 1 1
  PL 335/2010 pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
13:28 6925 Vot final respingere 291 171 114 6 -
  PL 343/2010 de modificare și completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
13:29 6926 Vot final respingere 288 282 4 1 1
  PL 365/2010 privind modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009
13:30 6927 Vot final adoptare 283 280 1 2 -
  PL 81/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
13:30 6928 Vot final respingere 287 282 2 3 -
  PL 610/2009 pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, modificată și completată
13:31 6929 Vot final respingere 284 281 0 0 3
  PL 274/2010 privind Programul național de realizare a cadastrului general în mediul rural
13:32 6930 Vot final respingere 282 248 25 9 -
  PL 86/2010 privind instituirea unui cadru unic cu privire la declarațiile privind evidența nominală a salariaților și a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghișeului Unic)
13:32 6931 Vot final adoptare 286 131 150 5 -
  PL 90/2010 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Legea nr.155/2009
13:34 6932 Vot final adoptare 289 127 154 8 -
  PL 453/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
13:34 6933 Vot final adoptare 286 137 138 11 -
  PL 30/2010 pentu modificarea și completarea OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
13:35 6934 Vot final adoptare 284 129 141 14 -
  PL 250/2010 pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
13:40 6935 Vot final adoptare 281 125 149 5 2
  PL 283/2010 privind "Programul național pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbușire în cazul unor inundații"
13:41 6936 Vot final respingere 280 164 108 7 1
  PL 524/2009 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava
13:43 6937 Vot final adoptare 266 58 185 15 8
  PL 83/2010 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:45 6938 Vot final respingere 281 158 118 4 1
  PL 149/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
13:46 6939 Vot final respingere 283 152 126 3 2
  PL 129/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:47 6940 Vot final respingere 280 162 114 4 -
  PL 307/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
13:47 6941 Vot final respingere 284 165 116 2 1
  PL 249/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
13:48 6942 Vot final respingere 284 225 51 7 1
  PL 614/2009 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi
13:49 6943 Vot final respingere 284 168 116 0 -
  PL 285/2010 privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național
13:49 6944 Vot final respingere 286 162 119 3 2
  PL 259/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului, republicată
13:50 6945 Vot final respingere 280 273 3 4 -
  PL 652/2009 legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 2008, precum și pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, și modificată Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006
13:51 6946 Vot final respingere 277 258 10 7 2
  PL 350/2010 pentru modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, Titlul VI
13:52 6947 Vot final respingere 278 268 1 7 2
  PL 287/2010 pentru modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare
13:53 6948 Vot final respingere 281 275 2 3 1
  PL 548/2009 privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, și pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:54 6949 Vot final respingere 281 266 11 3 1
  PL 690/2009 privind reproducerea umană asistată medical
13:55 6950 Vot final respingere 281 275 3 2 1
  PL 394/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii
13:55 6951 Vot final respingere 283 271 1 10 1
  PL 672/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
13:56 6952 Vot final respingere 281 274 3 3 1
  PL 707/2008 pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
13:57 6953 Vot final respingere 282 274 3 4 1
  PL 131/2010 pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
13:57 6954 Vot final respingere 285 161 119 4 1
  PL 265/2010 privind modificarea și completarea Legii zootehniei nr.72/2002
13:58 6955 Vot final respingere 278 164 110 2 2
  PL 416/2010 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947
13:59 6956 Vot final respingere 274 263 8 3 -
  PL 266/2010 pentru completarea și modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului
14:00 6957 Vot final respingere 275 202 65 6 2
  PL 104/2010 pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată prin: Ordonanța de urgență nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanța de urgență nr.147 din 31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr.232 din 31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; Legea nr.512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanța de urgență nr.144 din 18 octombrie 2005
14:01 6958 Vot final respingere 282 162 118 2 -
  PL 110/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
14:02 6959 Vot final respingere 277 161 113 3 -
  PL 111/2010 pentru modificarea art.48¹, 66 și 66¹ din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
14:03 6960 Vot final respingere 280 161 117 2 -
  PL 282/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
14:04 6961 Vot final respingere 273 271 0 1 1
  PL 279/2010 privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituțiile publice în baza unor înțelegeri de altă natură decât cea comercială și a sumelor reprezentând creanțe fiscale ale contribuabililor
14:05 6962 Vot final respingere 270 158 106 3 3
  PL 338/2010 privind modificarea unor acte normative
14:05 6963 Vot final respingere 274 157 111 4 2
  PL 313/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.252/2003 privind registrul unic de control
14:06 6964 Vot final respingere 279 161 113 4 1
  PL 277/2010 pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
14:06 6965 Vot final respingere 278 267 4 5 2
  PL 437/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008
14:07 6966 Vot final respingere 279 235 40 4 -
  PL 476/2010 pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
14:08 6967 Vot final respingere 283 162 120 1 -
  PL 474/2010 pentru susținerea creșterii natalității
14:09 6968 Vot final respingere 282 161 113 8 -
  PL 880/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:10 6969 Vot final respingere 273 265 0 3 5
  PL 198/2010 privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
14:10 6970 Vot final respingere 278 186 83 9 -
  PL 411/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
14:11 6971 Vot final adoptare 286 279 3 4 -
  PHC 36/2010 privind organizarea ședinței solemne a Camerei Deputaților consacrată celebrării a 150 de ani de la înființarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
14:20 6972 Vot final - Hotărâre privind organizarea ședinței solemne a camerei Deputaților consacrată celebrării a 150 de ani de la înființarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași 147 132 4 10 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 18:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro