Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 24.05.2011 Versiunea pentru printare
Marți, 24 mai 2011

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 160/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reconstituirea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
10:42 7981 Stabilire timpi dezbatere 86 82 3 0 1
  PL 637/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
10:56 7980 Stabilire timpi dezbatere 74 69 2 0 3
 
11:06 7982 propunere 1 98 37 60 1 -
  PL 191/2011 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
11:17 7983 Stabilire timpi dezbatere 93 90 1 0 2
11:29 7984 PLx 191/2011 amr.1 101 39 60 1 1
11:31 7985 PLx 191/2011 amr.2 108 24 79 3 2
11:33 7986 PLx 191/2011 amr.6 111 21 89 0 1
  PL 82/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
11:39 7987 Stabilire timpi dezbatere 109 104 3 0 2
  PL 81/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
11:52 7988 Stabilire timpi dezbatere 110 107 3 0 -
11:58 7989 PLx 81/2011 amr.1 126 57 65 3 1
12:51 7991 Prezență 291 - - - -
12:57 7992 Prezență 295 - - - -
  PHC 17/2011 privind înființarea unei comisii de anchetă referitoare la activitatea și declarațiile făcute de Ministrul Afacerilor Externe, domnul Teodor Baconschi cu privire la inițiativa de modificare a legislației electorale cu scopul vădit de a favoriza PDL în alegerile din 2012
13:04 7993 Vot final 297 124 159 10 4
13:10 7994 Prezență 300 - - - -
  PHC 19/2011 privind înființaerea subcomisiei de anchetă pentru cercetarea legalității desfășurării procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri cu vegetație forestieră, în suprafață de peste 562.000 ha, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor "ROMSILVA"
13:13 7995 Vot final 304 134 150 10 10
  PHC 18/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:16 7996 Vot final 299 293 3 2 1
  PL 835/2007 privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre
13:17 7997 Plx 835/07/10 A - vot final 302 173 126 1 2
  PL 480/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
13:18 7998 Plx 480/09/11 A - vot final 297 294 1 2 -
  PL 910/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
13:19 7999 PLx 910/07/10 R - vot final 298 295 1 1 1
  PL 638/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
13:20 8000 Vot final adoptare 304 176 125 2 1
  PL 224/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
13:20 8001 Vot final adoptare 298 178 118 1 1
  PL 528/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
13:21 8002 Vot final adoptare 298 171 122 3 2
  PL 179/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:22 8003 Vot final adoptare 297 175 119 2 1
  PL 506/2009 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
13:23 8004 Vot final adoptare 297 175 120 1 1
  PL 522/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative
13:23 8005 Vot final adoptare 299 177 120 2 -
  PL 768/2010 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României
13:24 8006 Vot final adoptare 298 225 70 3 -
  PL 876/2010 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului
13:25 8007 Vot final adoptare 297 293 1 2 1
  PL 452/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
13:26 8008 Vot final adoptare 299 297 2 0 -
  PL 629/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:27 8009 Vot final adoptare 298 293 2 2 1
  PL 427/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:27 8010 Vot final adoptare 296 292 2 1 1
  PL 57/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
13:28 8011 Vot final adoptare 298 177 121 0 -
  PL 175/2011 privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2011
13:35 8012 Vot final adoptare 298 150 132 8 8
  PL 728/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
13:36 8013 Vot final adoptare 300 177 120 1 2
  PL 74/2011 privind calitatea aerului înconjurător
13:37 8014 Vot final adoptare 293 287 3 0 3
  PL 80/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
13:47 8015 Vot final adoptare 274 175 98 0 1
  PL 189/2011 privind statutul rezerviștilor voluntari
13:48 8016 Vot final adoptare 280 278 1 1 -
  PL 242/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
13:48 8017 Vot final adoptare 281 276 2 2 1
  PL 850/2010 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil
13:49 8018 Vot final adoptare 283 281 0 1 1
  PL 853/2010 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
13:49 8019 Vot final adoptare 284 176 103 2 3
  PL 59/2011 privind participarea forțelor armate la operații în afara teritoriului statului român
13:50 8020 Vot final adoptare 282 278 1 3 -
  PL 191/2011 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
13:51 8021 Vot final adoptare 286 275 3 6 2
  PL 81/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
13:52 8022 Vot final adoptare 285 178 106 1 -
  PL 541/2010 privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
13:54 8023 Vot final adoptare 278 262 4 5 7
  PL 178/2011 pentru aderarea României la Acordul între Confederația Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
13:55 8024 Vot final adoptare 282 281 0 0 1
  PL 70/2011 pentru aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
14:01 8025 Vot final adoptare 279 173 105 0 1
  PL 597/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
14:02 8026 Vot final adoptare 283 170 110 2 1
  PL 663/2010 pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
14:03 8027 Vot final adoptare 286 174 109 2 1
  PL 724/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
14:03 8028 Vot final adoptare 287 174 109 3 1
  PL 73/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană "
14:04 8029 Vot final adoptare 284 282 1 0 1
  PL 160/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reconstituirea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
14:05 8030 Vot final adoptare 285 281 2 1 1
  PL 164/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
14:06 8031 Vot final adoptare 286 281 2 1 2
  PL 637/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
14:06 8032 Vot final adoptare 284 174 109 1 -
  PL 82/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
14:07 8033 Vot final adoptare 286 172 111 1 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 20 iulie 2019, 18:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro