Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 12.10.2011 Versiunea pentru printare
Miercuri, 12 octombrie 2011

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:44 8306 Pct.63 de pe ordinea de zi sa fie dezbatut la nr.crt.17 si nr.crt.109 sa fie dezbatut la nr.crt.18 78 48 27 1 2
13:09 8305 Declaratie - Comemorarea Zilei Holocaustului 212 204 0 2 6
  PL 499/2011 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității naționale
13:22 8307 Prelungire termen - vot final 252 250 0 2 -
  PHC 26/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.10/2011 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru afaceri europene
13:22 8308 Vot final adoptare 260 252 3 4 1
  PL 383/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante
13:23 8309 Vot final adoptare 265 256 2 5 2
  PL 141/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006
13:24 8310 Vot final adoptare 266 260 4 1 1
  PL 429/2011 de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
13:25 8311 Vot final adoptare 267 262 2 2 1
  PL 659/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
13:26 8312 Vot final adoptare 267 255 4 6 2
  PL 143/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
13:26 8313 Vot final adoptare 266 261 3 1 1
  PL 418/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
13:27 8314 Vot final adoptare 270 266 1 2 1
  PL 501/2011 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
13:29 8315 Vot final respingere 268 145 119 4 -
  PL 500/2011 pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată
13:30 8316 Vot final respingere 270 154 113 2 1
  PL 266/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
13:30 8317 Vot final respingere 267 150 113 4 -
  PL 257/2011 pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
13:31 8318 Vot final respingere 266 256 5 4 1
  PL 320/2011 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
13:33 8319 Vot final respingere 267 149 115 2 1
  PL 270/2011 pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008
13:33 8320 Vot final respingere 265 251 10 4 -
  PL 344/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
13:34 8321 Vot final respingere 267 153 114 0 -
  PL 423/2010 privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare națională legală
13:35 8322 Vot final respingere 266 171 80 12 3
  PL 433/2010 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
13:35 8323 Vot final respingere 265 180 75 7 3
  PL 672/2010 privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naționale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare
13:36 8324 Vot final respingere 264 232 11 18 3
  PL 765/2010 pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii
13:37 8325 Vot final respingere 268 187 73 8 -
  PL 95/2011 pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar
13:37 8326 Vot final respingere 266 258 2 5 1
  PL 382/2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului și a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România
13:46 8327 Vot final adoptare 225 120 94 8 3
  PL 412/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
13:47 8328 Vot final adoptare 250 146 99 3 2
  PL 413/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
13:48 8329 Vot final adoptare 257 114 137 6 -
  PL 604/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
13:49 8330 Vot final adoptare 258 144 110 2 2
  PL 504/2011 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
13:50 8331 Vot final adoptare 255 147 104 4 -
  PL 494/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011
13:50 8332 Vot final adoptare 258 148 110 0 -
  PL 495/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 7 ianuarie 2011 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
13:52 8333 Vot final adoptare 254 144 110 0 -
  PL 493/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Guernsey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 și în Guernsey, la 17 ianuarie 2011
13:52 8334 Vot final adoptare 253 239 9 4 1
  PL 496/2011 pentru ratificarea Protocolului între România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției între România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993
13:53 8335 Vot final adoptare 255 251 1 3 -
  PL 723/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură
13:55 8336 Vot final adoptare 258 254 1 2 1
  PL 90/2011 privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
13:56 8337 Vot final adoptare 251 146 99 5 1
  PL 767/2010 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizației anuale de membru cu drepturi depline al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
13:56 8338 Vot final adoptare 255 244 5 3 3
  PL 493/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
13:57 8339 Vot final adoptare 255 143 108 4 -
  PL 419/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului național de decorații și semnelor onorifice
13:59 8340 Vot final adoptare 253 150 97 5 1
  PL 512/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din folosința gratuită a Ambasadei Franței în România în folosința gratuită a Fundației "Lycée Français Anna-de-Noailles"
14:00 8341 Vot final adoptare 254 233 13 6 2
  PL 84/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
14:01 8342 Vot final adoptare 253 242 6 2 3
  PL 368/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare
14:02 8343 Vot final respingere 252 234 13 5 -
 
14:04 8344 Comisie numarare vot 194 183 6 2 3

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 ianuarie 2019, 18:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro