Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 09.11.2011 Printable version
Wednesday, 9 November 2011

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:31 8468 Retrimitere la comisie
PL 68/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
PL 444/2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
50 29 20 0 1
  PL 425/2011 pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
10:32 8477 Pl 425/2011 sa fie dezbatut la pct.47 pe ordinea de zi 60 58 1 1 -
  PL 613/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
11:00 8476 Retrimitere la comisie 68 68 0 0 -
  PL 482/2010 privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
11:05 8478 Retrimitere la comisie 70 70 0 0 -
  PL 472/2010 pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
11:09 8480 Retrimitere la comisie 66 66 0 0 -
  PL 619/2010 pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
11:28 8481 Retrimitere la comisie 62 34 27 1 -
  PL 713/2010 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
11:49 8462 Retrimitere la comisie 83 83 0 0 -
  PL 760/2010 pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
11:54 8463 Retrimitere la comisie 83 78 4 0 1
  PL 752/2010 pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
12:01 8464 Retrimitere la comisie 79 79 0 0 -
  PL 494/2010 pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003
12:04 8465 Retrimitere la comisie 76 75 0 0 1
  PL 146/2011 pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
12:31 8466 Retrimitere la comisie 64 29 35 0 -
  PL 552/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
12:38 8467 Retrimitere la comisie 64 63 0 1 -
12:45 8479 Readucerea in discutie a Pl 552/2010 60 60 0 0 -
  PL 60/2011 privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
13:16 8469 Retrimitere la comisie 61 60 1 0 -
  PL 628/2009 pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înființarea , organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică
13:17 8470 Retrimitere la comisie 60 60 0 0 -
  PL 98/2011 pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
13:21 8471 Retrimitere la comisie 65 62 1 1 1
  PL 255/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
13:22 8472 Retrimitere la comisie 67 46 19 2 -
  PL 207/2011 pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
13:26 8473 Retrimitere la comisie 67 44 23 0 -
  PL 369/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
13:54 8474 Retrimitere la comisie 45 44 1 0 -
  PL 579/2010 pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
14:01 8475 Retrimitere la comisie 46 46 0 0 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 january 2022, 6:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro