Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 20.12.2011 Versiunea pentru printare
Marți, 20 decembrie 2011

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 506/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
11:44 8827 Retrimitere la comisie 51 26 23 1 1
12:46 8790 Prezență 183 - - - -
  PHC 32/2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:49 8791 Vot final 203 200 2 1 -
  PL 663/2010 pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
12:50 8792 PL 663/2010/2011 A - vot final 207 114 92 1 -
  PL 248/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
12:51 8826 Retrimitere la comisie - Termen 2 saptămâni 209 150 58 0 1
  PL 156/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
12:52 8828 Retrimitere la comisie - Termen 2 saptămâni 205 109 90 6 -
  PL 181/2011 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
12:55 8793 Vot final adoptare 207 111 95 1 -
  PL 328/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
12:55 8794 Vot final adoptare 209 111 95 3 -
  PL 503/2011 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale
12:56 8795 Vot final adoptare 210 117 93 0 -
  PL 502/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
12:57 8796 Vot final adoptare 209 114 95 0 -
  PL 549/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței , precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar
12:58 8797 Vot final adoptare 209 112 96 1 -
  PL 576/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
12:58 8798 Vot final adoptare 209 110 96 2 1
  PL 566/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
12:59 8799 Vot final adoptare 209 205 4 0 -
  PL 567/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
13:00 8800 Vot final adoptare 211 113 96 1 1
  PL 569/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
13:00 8801 Vot final adoptare 209 114 95 0 -
  PL 547/2011 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
13:01 8802 Vot final adoptare 212 114 97 1 -
  PL 550/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar de călători
13:02 8803 Vot final adoptare 212 113 96 2 1
  PL 513/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
13:02 8804 Vot final adoptare 211 207 3 0 1
  PL 611/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
13:04 8805 Vot final adoptare 213 210 2 1 -
  PL 423/2011 pentru stimularea și sprijinirea construcțiilor de case
13:04 8806 Vot final respingere 212 113 97 2 -
  PL 362/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007
13:05 8807 Vot final respingere 211 113 98 0 -
  PL 486/2011 pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
13:05 8808 Vot final respingere 211 112 97 2 -
  PL 508/2011 privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal
13:06 8809 Vot final respingere 209 110 98 1 -
  PL 507/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
13:06 8810 Vot final respingere 208 109 96 3 -
  PL 488/2011 privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei
13:07 8811 Vot final respingere 209 110 96 2 1
  PL 481/2011 privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
13:07 8812 Vot final respingere 212 113 96 2 1
  PL 442/2011 privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
13:08 8813 Vot final respingere 209 111 97 1 -
  PL 365/2011 pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
13:09 8814 Vot final respingere 211 113 96 1 1
  PL 514/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri
13:09 8815 Vot final respingere 208 110 94 3 1
  PL 483/2011 privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere
13:10 8816 Vot final respingere 212 111 98 3 -
  PL 520/2011 privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
13:10 8817 Vot final respingere 208 110 96 1 1
  PL 400/2011 pentru modificarea și completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
13:11 8818 Vot final respingere 215 110 103 1 1
  PL 443/2011 privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonanța nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile
13:12 8819 Vot final respingere 213 115 96 2 -
  PL 473/2011 privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
13:12 8820 Vot final respingere 213 112 100 1 -
  PL 364/2011 privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare
13:13 8821 Vot final respingere 211 201 8 2 -
  PL 519/2011 privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay
13:13 8822 Vot final respingere 213 111 97 5 -
  PL 460/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață
13:14 8823 Vot final respingere 216 113 100 2 1
  PL 272/2011 privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
13:14 8824 Vot final respingere 210 111 98 1 -
  PL 430/2011 privind instituirea pazei gradinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice
13:15 8825 Vot final respingere 213 110 98 3 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 20 octombrie 2021, 3:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro