Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 18.02.2014 Versiunea pentru printare
Marți, 18 februarie 2014

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 11/2014 pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative
11:01 11476 Retrimitere la comisie 118 116 0 1 1
 
11:56 11477 Prelungirea programului de lucru cu 20 minute 106 83 22 0 1
12:51 11478 Amendamentul domnului deputat MÁRTON Árpád-Francisc 246 76 153 8 9
  PL 579/2013 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare
13:00 11479 PL 579/13/2014amr.2 279 277 0 1 1
13:08 11480 PL 579/13/2014amr.4 298 76 214 7 1
13:15 11481 Prezență 314 - - - -
  PHC 6/2014 privind vacantarea unui loc de deputat
13:18 11482 Vot final adoptare 326 324 0 2 -
  PHC 4/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului COM (2013)520
13:20 11483 Vot final adoptare 329 307 1 19 2
  PHC 5/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare COM (2013) 690
13:21 11484 Vot final adoptare 326 324 0 1 1
  PL 13/2014 pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, și semnat de România la New York, la 3 iunie 2013
13:21 11485 Vot final adoptare 327 325 1 0 1
  PL 657/2013 pentru ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător și România, în calitate de Împrumutat și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
13:22 11486 Vot final adoptare 329 269 39 21 -
  PL 6/2014 pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
13:23 11487 Vot final adoptare 331 331 0 0 -
  PL 5/2014 pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012
13:24 11488 Vot final adoptare 331 328 0 0 3
  PL 4/2014 privind acceptarea Codului de siguranță din 2008 pentru nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă, la Londra, la 13 mai 2008
13:24 11489 Vot final adoptare 325 324 0 0 1
  PL 659/2013 pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013
13:25 11490 Vot final adoptare 332 331 0 0 1
  PL 327/2013 pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
13:26 11491 Vot final adoptare 329 313 0 13 3
  PL 575/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
13:27 11492 Vot final adoptare 330 288 10 32 -
  PL 12/2014 pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
13:27 11493 Vot final adoptare 329 285 9 35 -
  PL 579/2013 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare
13:28 11494 PL 579/2013/2014 A - vot final 328 256 51 20 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 19 august 2019, 1:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro