You are here: Home page > Parliamentary voting > 09.05.2017
Tuesday, 9 May 2017

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
  PL 107/2017 Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
10:34 16686 Amendament admis - ama 12 130 36 91 1 2
10:34 16687 Amendament admis - ama 13 164 61 99 4 -
10:35 16688 Amendament admis - ama 14 171 62 102 6 1
10:35 16689 Amendament admis - ama 15 172 61 105 5 1
  PL 477/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
10:56 16690 Amendament admis - ama 5 173 52 119 1 1
11:17 16701 Prezență 272 - - - -
  PHC 38/2017 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861
11:18 16692 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 (PHCD 38/2017). 274 272 0 0 2
  PHC 33/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
11:19 16693 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor (PHCD 33/2017). 273 171 98 1 3
  PL 375/2016 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
11:21 16694 Vot final adoptare - lege ordinară 273 212 41 18 2
  PL 107/2017 Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
11:21 16695 Vot final adoptare - lege ordinară 276 186 84 5 1
  PL 477/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
11:22 16696 Vot final adoptare 278 166 38 74 -
  PL 160/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
11:23 16697 Vot final adoptare - lege organică 280 175 85 20 -
  PL 173/2017 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
11:23 16698 Vot final adoptare - lege organică 274 219 0 54 1
  PL 326/2016 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
11:24 16699 Vot final adoptare - lege organică 279 219 1 58 1
  PL 127/2017 (inițiativă cetățenească) privind revizuirea Constituției României
11:25 16700 adoptare PLx 127/2017 270 232 22 13 3

* - prezenți care nu și-au exercitat votul