Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 13.06.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 13 iunie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:10 16927 Prelungirea termenului constitutional la 60 de zile pentru PL-x 183/2017 92 67 25 0 -
  PL 413/2016 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare
10:42 16930 Amendament respins 138 17 120 1 -
10:43 16931 Amendament respins 148 20 125 3 -
10:45 16932 Amendament respins 150 23 127 0 -
  PL 220/2015 pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
10:59 16928 Retrimitere la comisie 150 33 113 4 -
11:06 16929 Retrimitere la comisie 157 38 116 3 -
12:04 16954 Prezență 184 - - - -
  PHC 53/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:05 16955 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 53/2017) 233 230 1 0 2
  PHC 54/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protecția copiilor migranți COM (2017) 211
12:06 16956 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Protectia copiilor migranti COM (2017) 211 (PH CD 54/2017) 237 237 0 0 -
  PHC 55/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Gheorghe - Eugen Nicolăescu
12:06 16957 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Gheorghe - Eugen Nicolaescu (PH CD 55/2017) 243 242 1 0 -
  PL 356/2016 pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
12:07 16958 Vot final adoptare - lege ordinară 252 225 25 0 2
  PL 113/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
12:08 16959 Vot final adoptare 258 232 24 1 1
  PL 179/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și închiderea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
12:09 16960 Vot final adoptare 267 266 0 0 1
  PL 187/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești
12:11 16961 Vot final adoptare 269 266 0 3 -
  PL 97/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
12:12 16962 Vot final adoptare 268 203 59 5 1
  PL 126/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
12:20 16963 Vot final adoptare - lege ordinară 276 246 28 1 1
  PL 481/2014 privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș
12:39 16964 Vot final respingere 282 279 3 0 -
  PL 98/2017 privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
12:39 16965 Vot final respingere 280 278 1 0 1
  PL 704/2015 privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor
12:40 16966 Vot final respingere 279 223 52 3 1
  PL 274/2016 privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung
12:40 16967 Vot final respingere 279 278 1 0 -
  PL 320/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
12:41 16968 Vot final adoptare 272 179 83 10 -
  PL 186/2017 pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
12:43 16969 Vot final adoptare - lege organică 281 280 0 0 1
  PL 413/2016 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare
12:44 16970 Vot final adoptare - lege organică 273 243 0 30 -
  PL 220/2015 pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
12:46 16971 Vot final adoptare 267 201 7 58 1
  PL 133/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
12:53 16972 Vot final respingere 271 217 50 3 1
  PL 779/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:54 16973 Vot final respingere 272 270 1 1 -
  PL 308/2013 privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A
12:54 16974 Vot final respingere 267 262 1 4 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 decembrie 2018, 16:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro