Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 27.06.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 27 iunie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:13 17002 Modificare ordine de zi 103 34 63 6 -
10:16 17012 Modificare program de lucru 121 119 2 0 -
  PL 246/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
10:46 17003 Retrimitere la comisie 161 58 103 0 -
11:05 17006 Pl-x nr.246/2017 - Propunere 1 170 63 94 13 -
11:21 17004 Amendament respins 178 35 111 32 -
11:24 17005 Amendament respins 184 70 114 0 -
11:27 17010 Amendament respins 188 56 129 3 -
  PL 507/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
11:43 17007 Pl-x nr.507/2016 - Propunere 1 156 3 149 3 1
  PL 110/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
12:14 17008 Retrimitere la comisie 159 150 4 2 3
  PL 204/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
12:19 17009 Retrimitere la comisie 179 34 145 0 -
  PL 465/2015 lege pentru modificarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 221 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
12:55 17011 Retrimitere la comisie 164 50 111 3 -
13:19 17028 Prezență 217 - - - -
  PHC 62/2017 privind validarea unui mandat de deputat
13:19 17029 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 62/2017). 225 221 0 0 4
  PHC 63/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:21 17030 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 63/2017). 238 237 0 0 1
  PHC 58/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează COM(2017) 252 și Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului COM(2017) 253
13:22 17014 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O initiativa pentru sprijinirea echilibrului dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor care lucreaza COM(2017) 252 si Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor si de abrog 246 246 0 0 -
  PHC 59/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei COM(2017) 206
13:23 17015 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind dimensiunea sociala a Europei COM(2017) 206 (PHCD 59/2017). 246 246 0 0 -
  PHC 60/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală - O piață unică digitală conectată pentru toți COM(2017) 228
13:24 17016 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumatatea perioadei a punerii in aplicare a strategiei privind piata unica digitala - O piata unica digitala conectata pentru toti COM(2017) 228 (PHCD 60/2017). 250 250 0 0 -
  PHC 61/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale COM(2017) 250
13:24 17017 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale COM(2017) 250 (PHCD 61/2017). 257 257 0 0 -
  PL 246/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
13:25 17018 Vot final adoptare - lege ordinară 258 166 76 16 -
  PL 170/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
13:25 17019 Vot final adoptare 260 260 0 0 -
  PL 200/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
13:26 17020 Vot final adoptare 263 261 0 1 1
  PL 507/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
13:26 17021 Vot final adoptare 265 264 0 0 1
  PL 640/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
13:28 17022 Vot final adoptare 266 266 0 0 -
  PL 204/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
13:30 17023 Vot final adoptare 265 224 11 29 1
  PL 217/2017 pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat la București, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău, la 20 aprilie 2012
13:31 17024 Vot final adoptare 260 260 0 0 -
  PL 224/2017 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 4 august 2016
13:31 17025 Vot final adoptare 267 265 0 1 1
  PL 229/2017 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 decembrie 2016
13:32 17026 Vot final adoptare 258 256 0 1 1
  PL 49/2017 pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate
13:32 17027 Vot final adoptare 268 217 3 48 -
  PL 465/2015 lege pentru modificarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 221 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
13:33 17031 Vot final adoptare 266 223 3 40 -
  PL 439/2016 pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
13:33 17032 Vot final adoptare 263 181 49 33 -
  PL 230/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
13:37 17033 Vot final adoptare 260 213 38 8 1
  PL 176/2017 pentru completarea Legii nr.550/ 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
13:37 17034 Vot final adoptare 265 261 2 2 -
  PL 184/2017 pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
13:38 17035 Vot final respingere 264 261 0 3 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 13:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro