Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 19.09.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 19 septembrie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 216/2017 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
10:17 17210 Retrimitere la comisie 100 47 53 0 -
  PL 393/2016 pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
10:22 17211 Retrimitere la comisie 118 116 1 0 1
  PL 117/2016 privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1
11:00 17212 Retrimitere la comisie 113 102 6 4 1
  PL 535/2016 pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri
11:19 17213 Retrimitere la comisie 126 31 95 0 -
12:01 17214 Prezență 150 - - - -
  PHC 72/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:05 17215 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 72/2017). 251 246 0 0 5
12:05 17239 Prezență 235 - - - -
  PL 213/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
12:06 17216 Vot final adoptare 254 230 21 1 2
  PL 162/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului
12:07 17217 Vot final adoptare 259 234 24 0 1
  PL 252/2017 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 8 februarie 2017
12:07 17218 Vot final adoptare 263 262 0 0 1
  PL 40/2017 pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate
12:08 17219 Vot final respingere 267 192 69 5 1
  PL 103/2017 privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire
12:10 17227 Vot final respingere 268 251 15 2 -
  PL 231/2016 privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua Partizanilor Anticomuniști
12:11 17228 Vot final respingere 269 191 73 5 -
  PL 697/2015 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
12:11 17229 Vot final respingere 273 272 0 1 -
  PL 80/2017 pentru mdificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
12:12 17230 Vot final respingere 271 255 14 2 -
  PL 344/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
12:12 17231 Vot final respingere 272 270 2 0 -
  PL 723/2015 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
12:13 17220 Vot final respingere 269 267 2 0 -
  PL 64/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
12:13 17221 Vot final respingere 275 260 13 1 1
  PL 345/2016 pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
12:14 17222 Vot final respingere 275 274 1 0 -
  PL 397/2016 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12:14 17223 Vot final respingere 276 276 0 0 -
  PL 534/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
12:15 17224 Vot final respingere 273 273 0 0 -
  PL 56/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
12:16 17225 Vot final respingere 279 279 0 0 -
  PL 336/2016 pentru modificarea și completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008
12:16 17226 Vot final respingere 271 268 0 3 -
  PL 12/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
12:17 17232 Vot final adoptare - lege organică 274 248 0 26 -
  PL 212/2017 privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari
12:17 17233 Vot final adoptare 282 279 2 0 1
  PL 83/2015 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
12:18 17234 Vot final respingere 282 189 80 12 1
  PL 216/2017 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
12:25 17235 Vot final respingere 276 173 99 2 2
  PL 13/2016 pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
12:26 17236 Vot final respingere 277 275 0 0 2
  PL 164/2015 pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
12:26 17237 Vot final respingere 272 271 0 0 1
  PL 535/2016 pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri
12:27 17238 Vot final respingere 280 204 13 62 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 10:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro