Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 14.03.2018
Miercuri, 14 martie 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 48/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
10:49 18932 Stabilire timpi dezbatere 144 99 42 3 -
  PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
11:04 18933 Stabilire timpi dezbatere 153 95 54 4 -
11:07 18935 Amendament admis 155 99 53 3 -
11:09 18936 Amendament admis 162 60 101 1 -
 
11:10 18934 PL-x 132/2017 - Amendament admis 9 164 104 59 1 -
  PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
11:14 18937 Amendament admis 163 109 0 54 -
11:14 18939 Amendament admis 165 107 6 52 -
12:01 18940 Prezență 190 - - - -
12:02 18950 Prezență 235 - - - -
  PL 585/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
12:03 18941 Vot final adoptare 245 155 33 57 -
  PL 487/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
12:05 18942 Vot final adoptare 258 258 0 0 -
  PL 27/2018 pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
12:06 18943 Vot final adoptare 261 261 0 0 -
  PL 48/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
12:07 18944 Vot final adoptare 257 255 0 1 1
  PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
12:08 18945 Vot final adoptare 258 162 12 84 -
  PL 365/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
12:09 18946 Vot final adoptare 255 177 71 6 1
  PL 491/2017 privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
12:14 18947 Vot final respingere 257 168 57 31 1
  PL 441/2017 pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011
12:15 18948 Vot final respingere 263 174 17 72 -
  PL 486/2017 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
12:16 18949 Vot final respingere 265 221 13 31 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul