You are here: Home page > Parliamentary voting > 23.06.2021
Wednesday, 23 June 2021

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
  PL 265/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
10:57 28384 Stabilire timpi dezbatere 129 125 3 0 1
11:00 28383 Amendament respins 143 96 46 1 -
12:02 28387 Prezență 237 - - - -
  PHC 60/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă și fermă COM(2021)66
12:03 28388 Vot final adoptare 265 254 4 6 1
  PHC 52/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
12:06 28389 Vot final adoptare 289 289 0 0 -
  PL 248/2021 pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987
12:07 28390 Vot final adoptare - lege ordinară 292 290 0 1 1
  PL 265/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
12:09 28391 Vot final adoptare - lege ordinară 300 177 20 102 1
  PL 215/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
12:10 28392 Vot final adoptare - lege organică 293 202 2 89 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul