Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Fălcoi Nicu

1802 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 23.12.2021 13:22 29391 Vot final
Adoptare PL 611/2021 bugetului de stat pe anul 2022
NO
2. 23.12.2021 13:21 29390 Vot final
Adoptare PL 612/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
NO
3. 23.12.2021 13:21 29389 Vot final - Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2022. NO
4. 23.12.2021 13:19 29387 Anexa 7/04 in integralitate NO
5. 23.12.2021 13:18 29386 Anexa 6/04/01 in integralitate NO
6. 23.12.2021 13:18 29385 Anexa 6/04 in integralitate NO
7. 23.12.2021 13:17 29384 Anexa 5/04/01 in integralitate NO
8. 23.12.2021 13:17 29383 Anexa 5/04 in integralitate NO
9. 23.12.2021 13:16 29382 Anexa 4/04/01 in integralitate NO
10. 23.12.2021 13:15 29381 Anexa 4/04 in integralitate NO
11. 23.12.2021 13:15 29380 Anexa 3/04 in integralitate NO
12. 23.12.2021 13:14 29379 Anexa 2/04 in integralitate NO
13. 23.12.2021 13:14 29378 Anexa 1/04 in integralitate NO
14. 23.12.2021 13:13 29377 Anexa 5/03/01 in integralitate NO
15. 23.12.2021 13:12 29376 Anexa 5/03 in integralitate NO
16. 23.12.2021 13:12 29375 Anexa 4/03/01 in integralitate NO
17. 23.12.2021 13:11 29374 Anexa 4/03 in integralitate NO
18. 23.12.2021 13:11 29373 Anexa 3/03/01 in integralitate NO
19. 23.12.2021 13:10 29372 Anexa 3/03 in integralitate NO
20. 23.12.2021 13:09 29371 Anexa 2/03 in integralitate NO
21. 23.12.2021 13:09 29370 Anexa 1/03 in integralitate NO
22. 23.12.2021 13:08 29369 Art. 11 - 23 NO
23. 23.12.2021 13:07 29368 Art. 1- 10 NO
24. 23.12.2021 13:07 29367 Titlul Sectiunii 1 NO
25. 23.12.2021 13:06 29366 Titlul Cap. I NO
26. 23.12.2021 13:05 29365 Titlul proiectului de lege NO
27. 23.12.2021 13:05 29364 Anexa 01/03 - amendament respins 2 YES
28. 23.12.2021 13:02 29363 PL 612/2021, L 567/2012 - Proiectul Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 - Anexa 1/03- amendament respins 1 YES
29. 23.12.2021 12:25 29362 Anexa 2 - finala NO
30. 23.12.2021 12:25 29361 Anexa 1 - finala NO
31. 23.12.2021 12:24 29360 Anexa 11 in integralitate NO
32. 23.12.2021 12:23 29359 Anexa 10 in integralitate NO
33. 23.12.2021 12:22 29358 Anexa 9 in integralitate NO
34. 23.12.2021 12:21 29357 Anexa 8 in integralitate NO
35. 23.12.2021 12:21 29356 Anexa 7/01 in integralitate NO
36. 23.12.2021 12:19 29355 Anexa 7 in integralitate NO
37. 23.12.2021 12:19 29354 Anexa 7 - amendament respins 9 Abstention
38. 23.12.2021 12:17 29353 Anexa 7 - amendament respins 4 NO
39. 23.12.2021 12:15 29352 Anexa 6 in integralitate NO
40. 23.12.2021 12:14 29351 Anexa 6 - amendament respins 6 Abstention
41. 23.12.2021 12:13 29350 Anexa 6 - amendament respins 4 Abstention
42. 23.12.2021 12:12 29349 Anexa 6 - amendament respins 1 Abstention
43. 23.12.2021 12:11 29348 Anexa 5 in integralitate NO
44. 23.12.2021 12:10 29347 Anexa 4 in integralitate NO
45. 21.12.2021 12:15 28857 Vot final
Adoptare PL 536/2021 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița
NO
46. 21.12.2021 12:08 28856 Vot final
Adoptare PL 555/2020 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al județului Mureș
NO
47. 21.12.2021 12:07 28855 Vot final
Adoptare PL 470/2021 pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
48. 21.12.2021 12:02 28854 Vot final
Adoptare PL 613/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022
NO
49. 21.12.2021 12:00 28853 Vot final
Adoptare PL 609/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
50. 21.12.2021 12:00 28852 Vot final
Adoptare PL 585/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
51. 21.12.2021 11:54 28851 Vot final
Adoptare PL 422/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
YES
52. 21.12.2021 11:52 28850 Vot final
Adoptare PL 450/2021 pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
53. 21.12.2021 11:51 28849 Vot final
Adoptare PL 278/2021 privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii
Abstention
54. 21.12.2021 11:51 28848 Vot final
Adoptare PL 66/2020 privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
55. 21.12.2021 11:48 28847 Vot final
Adoptare PL 521/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
YES
56. 21.12.2021 11:47 28846 Vot final
Adoptare PL 454/2021 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer
YES
57. 21.12.2021 11:46 28845
PL 454/2021 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer
Abstention
58. 21.12.2021 11:41 28844 Vot final
Adoptare PHCD 81/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 COM(2021) 345
YES
59. 21.12.2021 11:39 28843 Vot final
Adoptare PHCD 80/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare COM(2021) 323
YES
60. 21.12.2021 11:38 28842 Vot final
Adoptare PHCD 77/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice COM(2021)141
YES
61. 21.12.2021 11:37 28841 Vot final
Adoptare PHCD 93/2021 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2022
YES
62. 21.12.2021 11:37 28840 Vot final
Adoptare PHCD 92/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
63. 21.12.2021 11:36 28839 Prezență - Verificare prezenta YES
64. 21.12.2021 10:17 28836 Stabilire timpi dezbatere
PL 613/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022
YES
65. 21.12.2021 10:10 28835 Stabilire timpi dezbatere
PL 609/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
66. 21.12.2021 10:05 28834 Modificarea Ordinii de zi YES
67. 15.12.2021 12:46 28815 Vot final
Respingere PL 549/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
NO
68. 15.12.2021 12:43 28814 Vot final
Adoptare PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
NO
69. 15.12.2021 12:37 28813 Vot final
Adoptare PL 215/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
YES
70. 15.12.2021 12:36 28812 Vot final
Adoptare PL 433/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
71. 15.12.2021 12:35 28811 Vot final
Adoptare PL 329/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
NO
72. 15.12.2021 12:31 28810 Vot final
Adoptare PL 509/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
73. 15.12.2021 12:30 28809 Vot final
Adoptare PL 510/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
YES
74. 15.12.2021 12:26 28808 Vot final
Adoptare PL 333/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
75. 15.12.2021 12:25 28807 Vot final
Adoptare PL 232/2021 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
YES
76. 15.12.2021 12:24 28806 Vot final
Adoptare PL 623/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp și 100kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare "ELECTRIC UP"
YES
77. 15.12.2021 12:05 28805 Vot final
Adoptare PL 559/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
Abstention
78. 15.12.2021 12:04 28804 Vot final
Adoptare PHCD 89/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
79. 15.12.2021 12:03 28803 Vot final
Adoptare PHCD 88/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
80. 15.12.2021 12:02 28802 Prezență - Verificare prezenta YES
81. 15.12.2021 11:52 28824 Amendament respins - 7
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
82. 15.12.2021 11:52 28823 Amendament respins - 6
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
83. 15.12.2021 11:51 28822 Amendament respins - 2
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
84. 15.12.2021 11:50 28821 Amendament respins - 1
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
85. 15.12.2021 11:36 28828 Stabilire timpi dezbatere
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
86. 15.12.2021 11:30 28820 Retrimitere la comisie
PL 509/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
NO
87. 15.12.2021 11:28 28829 Stabilire timpi dezbatere
PL 509/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
88. 15.12.2021 10:57 28819 Prelungirea programului de lucru YES
89. 15.12.2021 10:26 28827 Stabilire timpi dezbatere
PL 333/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
90. 15.12.2021 10:22 28818 Amendament respins - 2
PL 232/2021 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
YES
91. 15.12.2021 10:18 28826 Stabilire timpi dezbatere
PL 232/2021 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
YES
92. 14.12.2021 12:41 28794 Vacantarea unui membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. YES
93. 14.12.2021 12:36 28793 Procedura de vot YES
94. 14.12.2021 12:16 28799 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
95. 14.12.2021 12:15 28798 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2021 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din Decembrie 1989. YES
96. 14.12.2021 12:13 28797 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. YES
97. 14.12.2021 12:10 28796 Programul de lucru YES
98. 14.12.2021 12:09 28795 Ordinea de zi YES
99. 13.12.2021 17:09 28763 Retrimitere la comisie
PL 559/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
YES
100. 13.12.2021 16:15 28764 Comisia de numarare si validare a voturilor YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 january 2022, 6:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro