Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Dunava Costel Neculai în legislatura 2016-prezent?

3021 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
101. 09.07.2018 17:55 20286 PLx 369/2018 - amr.575 NU
102. 09.07.2018 17:54 20284 PLx 369/2018 - amr.564 NU
103. 09.07.2018 17:54 20285 PLx 369/2018 -art.247- forma comisie DA
104. 09.07.2018 17:52 20282 PLx 369/2018 - amr.503 NU
105. 09.07.2018 17:52 20283 PLx 369/2018 - art.210- forma comisiei DA
106. 09.07.2018 17:50 20281 PLx 369/2018 - art.152 - forma comisie DA
107. 09.07.2018 17:43 20277 PLx 369/2018 -art.141 -forma comisiei DA
108. 09.07.2018 17:42 20276 PLx 369/2018 - amr.275 NU
109. 09.07.2018 17:41 20275 PLx 369/2018 - art.139-forma comisie DA
110. 09.07.2018 17:41 20274 PLx 369/2018 - amr.235 NU
111. 09.07.2018 17:39 20273 PLx 369/2018 -amr.217 NU
112. 09.07.2018 17:38 20272 PLx 369/2018 - art.138-forma comisie DA
113. 09.07.2018 17:37 20271 PLx 369/2018 - amr.216 NU
114. 09.07.2018 17:36 20270 PLx 369/2018 - art 135- forma comisie DA
115. 09.07.2018 17:35 20269 PLx 369/2018 - amr 173 NU
116. 09.07.2018 17:34 20268 PLx 369/2018 - amr. 135 NU
117. 09.07.2018 17:32 20267 PLx 369/2018 - art 114 - forma comisiei DA
118. 09.07.2018 17:32 20266 PLx 369/2018 - amr.106 NU
119. 09.07.2018 17:28 20265 PLx 369/2018 - Timp dezbatere DA
120. 09.07.2018 16:48 20264 Vot control Nu a votat
121. 09.07.2018 16:22 20263 Modificare ordine de zi DA
122. 09.07.2018 16:16 20262 Vot control DA
123. 09.07.2018 16:15 20261 Vot control Nu a votat
124. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
125. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
DA
126. 05.07.2018 13:29 20258 Vot final
Adoptare PL 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare
DA
127. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
DA
128. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
129. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
130. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
131. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
132. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
133. 05.07.2018 12:21 20250 DA
134. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. DA
135. 04.07.2018 15:23 20232 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide. DA
136. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. DA
137. 04.07.2018 15:09 20230
PL 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
DA
138. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. DA
139. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. DA
140. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. DA
141. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. DA
142. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. DA
143. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. DA
144. 04.07.2018 14:39 20235 DA
145. 04.07.2018 14:30 20236 DA
146. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
147. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
148. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
149. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
DA
150. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
DA
151. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
DA
152. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
DA
153. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
DA
154. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
DA
155. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
DA
156. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
157. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
DA
158. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
DA
159. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
DA
160. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. NU
161. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
162. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV DA
163. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III DA
164. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ DA
165. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 DA
166. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 DA
167. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II DA
168. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 DA
169. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 DA
170. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 DA
171. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 DA
172. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 DA
173. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 DA
174. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 DA
175. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 DA
176. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 DA
177. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 DA
178. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 DA
179. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 DA
180. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 DA
181. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 DA
182. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 DA
183. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 DA
184. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 DA
185. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 DA
186. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 DA
187. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 DA
188. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 DA
189. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 DA
190. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 DA
191. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 DA
192. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 DA
193. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 DA
194. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 DA
195. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 DA
196. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 DA
197. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 DA
198. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 DA
199. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 DA
200. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 septembrie 2018, 18:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro