Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Gavrilă Camelia în legislatura 2016-prezent?

2867 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 24.10.2018 11:29 20586 Prelungire program de lucru DA
302. 24.10.2018 11:16 20584 PL 33/2018 - forma comisie DA
303. 24.10.2018 11:16 20583 PL 33/2018 - amr.1 NU
304. 24.10.2018 10:49 20582 PL 33/2018 - Timp dezbatere DA
305. 24.10.2018 10:43 20581 PL 33/2018 - Retrimitere la comisie NU
306. 23.10.2018 16:12 20579 DA
307. 23.10.2018 16:11 20580 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
308. 22.10.2018 18:30 20577 PLx 483/2018 - art.3 - forma comisiei DA
309. 22.10.2018 18:30 20576 PLx 483/2018 Amr. USR NU
310. 22.10.2018 18:28 20575 PLx 483/2018 Amr. Gabriel Andronache NU
311. 22.10.2018 18:26 20574 PLx 483/2018 Amr. Gabriel Andronache NU
312. 22.10.2018 18:24 20573 PLx 483/2018 Amr. Gabriel Andronache NU
313. 22.10.2018 17:56 20572 Prelungire program de lucru DA
314. 22.10.2018 16:36 20571 Modificare ordine de zi NU
315. 17.10.2018 12:23 20568 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 65 de deputati (MS 13/2018). NU
316. 17.10.2018 12:15 20567 Vot final
Adoptare PL 169/2018 Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
317. 17.10.2018 12:14 20566 Vot final
Adoptare PL 828/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
DA
318. 17.10.2018 12:13 20565 Vot final
Respingere PL 852/2015 pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
DA
319. 17.10.2018 12:12 20564 Vot final
Adoptare PL 303/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
DA
320. 17.10.2018 12:11 20563 Vot final
Adoptare PL 311/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
DA
321. 17.10.2018 12:10 20562 Vot final
Adoptare PL 449/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
DA
322. 17.10.2018 12:09 20561 Vot final
Adoptare PL 321/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
DA
323. 17.10.2018 12:08 20569 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
324. 17.10.2018 12:06 20560 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
325. 17.10.2018 10:27 20553 Dezbaterea PL-x 321/2018 DA
326. 17.10.2018 10:27 20554 Aprobarea ordinii de zi DA
327. 17.10.2018 10:25 20551 Modificarea ordinii de zi DA
328. 17.10.2018 10:25 20552 Retrimitere la comisie Pl-x 402/2018 DA
329. 17.10.2018 10:24 20550 Retrimitere la comisie PL-x 94/2017 DA
330. 17.10.2018 10:23 20549 Modificarea ordinii de zi DA
331. 17.10.2018 10:23 20548 Retrimitere la comisie PL-x 321/2018 DA
332. 17.10.2018 10:22 20557 DA
333. 17.10.2018 10:22 20558 Retrimitere la comisie
PL 38/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
DA
334. 17.10.2018 10:21 20555 Modificare ordine de zi DA
335. 15.10.2018 16:13 20534 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
336. 10.10.2018 12:15 20530 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 de deputati (MS 12/2018). NU
337. 10.10.2018 12:13 20529 Vot final
Adoptare PL 271/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
DA
338. 10.10.2018 12:12 20528 Vot final
Adoptare PL 85/2017 pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
DA
339. 10.10.2018 12:11 20527 Vot final
Adoptare PL 423/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
DA
340. 10.10.2018 12:07 20525 Vot final
Adoptare PL 424/2018 pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
DA
341. 10.10.2018 12:06 20524 Vot final
Adoptare PL 203/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
342. 10.10.2018 12:05 20523 Vot final
Adoptare PL 149/2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
DA
343. 10.10.2018 12:05 20522 Vot final
Adoptare PL 468/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018
DA
344. 10.10.2018 12:04 20521 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE impotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic si a armamentului usor si a munitiei aferente "Asigurarea securitatii armelor, protejarea cetatenilor" JOIN(2018)17 (PH CD 68/2018).
PHCD 68/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor” JOIN(2018)17
DA
345. 10.10.2018 12:04 20520 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind crearea unei retele de ofiteri de legatura in materie de imigratie (reformare) COM(2018) 303 (PH CD 67/2018).
PHCD 67/2018 rivind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) COM(2018) 303
DA
346. 10.10.2018 12:03 20531 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
347. 10.10.2018 12:02 20519 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
348. 10.10.2018 10:59 20513 Stabilire timpi dezbatere
PL 423/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
DA
349. 10.10.2018 10:15 20518 Modificarea ordinii de zi DA
350. 10.10.2018 10:15 20512 Modificare ordine de zi DA
351. 10.10.2018 10:14 20516 DA
352. 10.10.2018 10:14 20517 DA
353. 10.10.2018 10:14 20515 DA
354. 08.10.2018 16:06 20510 Stabilire timpi dezbatere - Timpi dezbatere - MS 12/2018 DA
355. 03.10.2018 12:52 20501 Vot final
Adoptare PL 183/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
DA
356. 03.10.2018 12:52 20502 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 65 de deputati (MS 10/2018). NU
357. 03.10.2018 12:51 20499 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu si politici climatice (LIFE) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293 COM (2018) 385 (PH CD 66/2018).
PHCD 66/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293 COM (2018) 385
DA
358. 03.10.2018 12:51 20500 Vot final
Adoptare PL 32/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
DA
359. 03.10.2018 12:50 20498 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 64/2018).
PHCD 64/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
360. 03.10.2018 12:29 20497 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
361. 03.10.2018 12:15 20504 Retrimitere la comisie
PL 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
DA
362. 03.10.2018 10:26 20506 MS 10/2018 -Timp dezbatere DA
363. 03.10.2018 10:25 20507 Retrimitere la comisie PLx 33/2018 NU
364. 03.10.2018 10:24 20505 Modificare ordine de zi si program de lucru DA
365. 02.10.2018 17:01 20484 Prelungire program de lucru DA
366. 02.10.2018 16:49 20481 Retrimitere la comisie
PL 32/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
NU
367. 02.10.2018 16:38 20483 Modificare ordine de zi DA
368. 02.10.2018 16:26 20482 DA
369. 26.09.2018 12:22 20478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 63 de deputati (MS 9/2018). NU
370. 26.09.2018 12:21 20476 Vot final
Respingere PL 91/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
371. 26.09.2018 12:21 20477 Vot final
Respingere PL 484/2016 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
372. 26.09.2018 12:20 20475 Vot final
Respingere PL 89/2016 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
373. 26.09.2018 12:20 20474 Vot final
Respingere PL 63/2017 pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
374. 26.09.2018 12:19 20472 Vot final
Respingere PL 830/2007 privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
DA
375. 26.09.2018 12:19 20473 Vot final
Respingere PL 523/2016 pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
DA
376. 26.09.2018 12:18 20470 Vot final
Respingere PL 378/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
DA
377. 26.09.2018 12:18 20471 Vot final
Respingere PL 699/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
DA
378. 26.09.2018 12:17 20469 Vot final
Respingere PL 347/2015 privind medicina școlară
DA
379. 26.09.2018 12:17 20468 Vot final
Respingere PL 74/2017 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
DA
380. 26.09.2018 12:16 20466 Vot final
Respingere PL 325/2018 privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
DA
381. 26.09.2018 12:16 20467 Vot final
Respingere PL 522/2016 privind activitatea de recuperare debite
DA
382. 26.09.2018 12:15 20464 Vot final
Respingere PL 313/2016 pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
DA
383. 26.09.2018 12:15 20465 Vot final
Respingere PL 698/2015 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
DA
384. 26.09.2018 12:14 20463 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
385. 26.09.2018 12:12 20462 Vot final
Adoptare PL 403/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
DA
386. 26.09.2018 12:11 20461 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM (2018) 367 (PHCD 63/2018)
PHCD 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM(2018) 367
DA
387. 26.09.2018 12:11 20460 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind educatia in situatii de urgenta si de criza prelungita COM (2018) 304 (PHCD 62/2018)
PHCD 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită COM(2018) 304
DA
388. 26.09.2018 12:10 20459 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O noua agenda europeana pentru cultura COM (2018) 267 (PHCD 61/2018)
PHCD 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă europeană pentru culturăCOM(2018) 267
DA
389. 26.09.2018 12:06 20479 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
390. 26.09.2018 12:05 20458 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
391. 26.09.2018 10:19 20453 Retrimitere la comisie PL 297/2016 NU
392. 26.09.2018 10:18 20454 Retrimitere la comisie PL 40/2015 NU
393. 26.09.2018 10:18 20455 Modificare ordine de zi DA
394. 26.09.2018 10:17 20456 Retrimitere la comisie Pl 645/2013 DA
395. 26.09.2018 10:16 20452 Retrimitere la comisie Pl 172/2014 DA
396. 26.09.2018 10:16 20451 Retrimitere la comisie Pl 220/2016 DA
397. 25.09.2018 16:05 20449 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
398. 24.09.2018 16:34 20447 Retrimitere la comisie Pl 480/2017 NU
399. 19.09.2018 12:21 20445 Vot final
Adoptare PL 283/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
DA
400. 19.09.2018 12:17 20443 Vot final
Adoptare PL 100/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 16 decembrie 2018, 21:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro