Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Ardelean Ben-Oni în legislatura 2016-prezent?

1694 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 19.09.2018 12:21 20445 Vot final
Adoptare PL 283/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
DA
2. 19.09.2018 12:17 20444 Vot final
Adoptare PL 270/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
DA
3. 19.09.2018 12:17 20443 Vot final
Adoptare PL 100/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
NU
4. 19.09.2018 12:16 20442 Vot final
Adoptare PL 448/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
DA
5. 19.09.2018 12:15 20441 Vot final
Adoptare PL 269/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
DA
6. 12.09.2018 12:15 20419 Vot asupra unei moțiuni DA
7. 12.09.2018 12:14 20418 Vot final
Adoptare PL 394/2018 privind distribuția de asigurări
DA
8. 12.09.2018 12:08 20417 Vot final
PHCD 55/2018 pentru înființarea unei Comisii de anchetă ֦ PSDragnea face poliție politică prin interceptări ilegale֞
DA
9. 12.09.2018 12:07 20415 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 56/2018).
PHCD 56/2018 privind validarea unui mandat de deputat
DA
10. 12.09.2018 12:07 20416 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 54/2018).
PHCD 54/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
11. 12.09.2018 12:05 20420 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
12. 12.09.2018 12:04 20414 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
13. 12.09.2018 11:55 20412 Retrimitere la comisie PL 146/2018 DA
14. 12.09.2018 11:55 20411 Retrimitere la comisie PL 190/2014 DA
15. 03.09.2018 16:26 20348 DA
16. 03.09.2018 16:13 20347 DA
17. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
18. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
DA
19. 05.07.2018 13:29 20258 Vot final
Adoptare PL 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare
DA
20. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
NU
21. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
22. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
23. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
24. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
25. 05.07.2018 10:11 20240 Modificare ordine de zi DA
26. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. NU
27. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. NU
28. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. NU
29. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. DA
30. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. DA
31. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. DA
32. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. DA
33. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. DA
34. 04.07.2018 14:39 20235 NU
35. 04.07.2018 14:30 20236 NU
36. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
37. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
38. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
39. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
DA
40. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
DA
41. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
DA
42. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
DA
43. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
DA
44. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
DA
45. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Abținere
46. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
47. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
DA
48. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
DA
49. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
DA
50. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. DA
51. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III NU
52. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ NU
53. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV NU
54. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 NU
55. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 DA
56. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II NU
57. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 NU
58. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 DA
59. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 NU
60. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 DA
61. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 DA
62. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 DA
63. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 NU
64. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 NU
65. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 NU
66. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 NU
67. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 NU
68. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 NU
69. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 DA
70. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 DA
71. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 DA
72. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 NU
73. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 DA
74. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 DA
75. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 DA
76. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 DA
77. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 NU
78. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 NU
79. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 NU
80. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 NU
81. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 NU
82. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 NU
83. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 NU
84. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 DA
85. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 NU
86. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 NU
87. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 NU
88. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 DA
89. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 NU
90. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 NU
91. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral NU
92. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 DA
93. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 DA
94. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 DA
95. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral NU
96. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 NU
97. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 DA
98. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 DA
99. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral NU
100. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 24 septembrie 2018, 3:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro