Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Halici Nicușor

1597 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 01.03.2022 14:43 29558 Vot final
Respingere PL 165/2021 pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăților
YES
2. 01.03.2022 14:42 29557 Vot final
Respingere PL 47/2021 pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
YES
3. 01.03.2022 14:41 29556 Vot final
Respingere PL 432/2020 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
4. 01.03.2022 14:41 29555 Vot final
Respingere PL 438/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
5. 01.03.2022 14:40 29554 Vot final
Respingere PL 481/2020 privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
YES
6. 01.03.2022 14:38 29552 Vot final
Respingere PL 71/2021 privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat
YES
7. 01.03.2022 14:37 29551 Vot final
Respingere PL 446/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
YES
8. 01.03.2022 14:36 29550 Vot final
Respingere PL 588/2019 pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
YES
9. 01.03.2022 14:36 29549 Vot final
Respingere PL 522/2021 privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România
YES
10. 01.03.2022 14:35 29548 Vot final
Respingere PL 413/2020 pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008
YES
11. 01.03.2022 14:34 29547 Vot final
Respingere PL 301/2020 pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
YES
12. 01.03.2022 14:33 29546 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
13. 28.02.2022 16:12 29542 Adoptarea Declarației Parlamentului României cu privire la situația din Ucraina YES
14. 28.02.2022 16:05 29537 Program de lucru YES
15. 28.02.2022 16:04 29540 Ordine de zi YES
16. 22.02.2022 11:46 29529 Vot final
Adoptare PL 493/2021 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
17. 22.02.2022 11:45 29528 Vot final
Adoptare PL 24/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
YES
18. 22.02.2022 11:44 29527 Vot final
Adoptare PL 237/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
YES
19. 22.02.2022 11:41 29526 Vot final
Adoptare PL 391/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030
YES
20. 22.02.2022 11:33 29525 Vot final
Adoptare PHCD 12/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
21. 15.02.2022 12:05 29505 Vot final
Adoptare PL 441/2021 privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională
YES
22. 15.02.2022 12:04 29504 Vot final
Adoptare PL 360/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
YES
23. 15.02.2022 12:03 29503 Vot final
Respingere PL 727/2018 pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
YES
24. 15.02.2022 12:02 29502 Vot final
Adoptare PL 396/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
YES
25. 15.02.2022 12:01 29501 Vot final
Adoptare PL 212/2021 pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
YES
26. 15.02.2022 12:00 29500 Vot final
Adoptare PL 25/2020 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
YES
27. 15.02.2022 12:00 29499 Vot final
Adoptare PL 358/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret
YES
28. 15.02.2022 11:59 29498 Vot final
Adoptare PL 374/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
YES
29. 15.02.2022 11:58 29497 Vot final
Adoptare PL 622/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”
YES
30. 15.02.2022 11:57 29496 Vot final
Adoptare PL 386/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021
YES
31. 15.02.2022 11:56 29495 Vot final
Adoptare PL 352/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
YES
32. 15.02.2022 11:55 29494 Vot final
Adoptare PL 353/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
33. 15.02.2022 11:51 29493 Vot final
Adoptare PL 15/2022 pentru aprobarea Contractului de finanțare ( Spitalul Regional de Urgență Cluj) dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021
YES
34. 15.02.2022 11:46 29492 Vot final
Adoptare PL 1/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021
YES
35. 15.02.2022 11:42 29491 Vot final
Adoptare PHCD 10/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-2030) COM(2021) 615
YES
36. 15.02.2022 11:39 29490 Vot final
Adoptare PHCD 9/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Noul Bauhaus european: Frumos, durabil, pentru toți COM (2021) 573
YES
37. 15.02.2022 11:38 29489 Vot final
Adoptare PHCD 11/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
38. 15.02.2022 11:37 29488 Prezență - Verificare prezenta YES
39. 09.02.2022 12:06 29470 PHCD 8/2022 - amr.7
PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NO
40. 09.02.2022 12:06 29469 PHCD 8/2022 - amr.6
PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NO
41. 09.02.2022 12:05 29468 PHCD 8/2022 - amr.5
PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NO
42. 09.02.2022 12:04 29467 PHCD 8/2022 - amr.4
PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NO
43. 09.02.2022 12:04 29466 PHCD 8/2022 - amr.3
PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NO
44. 08.02.2022 14:41 29452 Vot final
Respingere PL 518/2019 pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
45. 08.02.2022 14:40 29451 Vot final
Respingere PL 498/2019 pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
YES
46. 08.02.2022 14:40 29450 Vot final
Respingere PL 45/2021 privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
47. 08.02.2022 14:39 29449 Vot final
Respingere PL 517/2016 pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal
NO
48. 08.02.2022 14:38 29448 Vot final
Respingere PL 419/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
YES
49. 08.02.2022 14:37 29447 Vot final
Respingere PL 55/2021 pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora
YES
50. 08.02.2022 14:36 29446 Vot final
Respingere PL 462/2013 privind reproducerea umană asistată medical
Abstention
51. 08.02.2022 14:35 29445 Vot final
Respingere PL 60/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților
YES
52. 08.02.2022 14:35 29444 Vot final
Respingere PL 61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților
YES
53. 08.02.2022 14:34 29443 Vot final
Respingere PL 614/2020 pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor
YES
54. 08.02.2022 14:33 29442 Vot final
Respingere PL 129/2019 privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
YES
55. 08.02.2022 14:30 29441 Vot final
Respingere PL 289/2021 pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
YES
56. 08.02.2022 14:30 29440 Vot final
Respingere PL 680/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
57. 08.02.2022 14:29 29439 Vot final
Respingere PL 217/2018 pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
58. 08.02.2022 14:28 29438 Vot final
Respingere PL 395/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
YES
59. 08.02.2022 14:27 29437 Vot final
Respingere PL 847/2015 privind organizarea și desfășurarea votului electronic
YES
60. 08.02.2022 14:26 29436 Vot final
Respingere PL 644/2020 pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
YES
61. 08.02.2022 14:25 29435 Vot final
Respingere PL 597/2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
Abstention
62. 08.02.2022 14:24 29434 Vot final
Respingere PL 115/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
63. 08.02.2022 14:23 29433 Vot final
Respingere PL 268/2020 pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
YES
64. 08.02.2022 14:18 29432 Vot final
Respingere PL 206/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
YES
65. 08.02.2022 14:18 29431 Vot final
Respingere PL 610/2018 pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
66. 08.02.2022 14:17 29430 Vot final
Respingere PL 270/2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
67. 08.02.2022 14:16 29429 Vot final
Respingere PL 175/2019 privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
68. 08.02.2022 14:15 29428 Vot final
Respingere PL 516/2020 privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie
YES
69. 08.02.2022 14:14 29427 Vot final
Respingere PL 303/2020 pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
70. 08.02.2022 14:13 29426 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
71. 02.02.2022 16:02 29420 Vot final
Respingere PL 519/2019 pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
YES
72. 02.02.2022 16:01 29419 Vot final
Adoptare PL 30/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului
YES
73. 02.02.2022 15:59 29417 Vot final
Adoptare PL 496/2017 pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
74. 02.02.2022 15:58 29416 Vot final
Adoptare PL 420/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite
YES
75. 02.02.2022 15:57 29415 Vot final
Adoptare PL 351/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
YES
76. 02.02.2022 15:56 29414 Vot final
Adoptare PL 108/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
YES
77. 02.02.2022 15:55 29413 Vot final
Adoptare PL 331/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății
YES
78. 02.02.2022 15:54 29412 Vot final
Adoptare PL 351/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
YES
79. 02.02.2022 15:53 29411 Vot final
Adoptare PL 348/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
YES
80. 02.02.2022 15:52 29410 Vot final
Adoptare PL 57/2020 Lege pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
YES
81. 02.02.2022 15:50 29409 Vot final
Adoptare PL 208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale
YES
82. 02.02.2022 15:43 29403 Vot final
Adoptare PHCD 5/2022 privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație.
YES
83. 02.02.2022 15:41 29401 Vot final
Adoptare PHCD 4/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
84. 02.02.2022 15:40 29400 Vot final
Adoptare PHCD 3/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare
YES
85. 02.02.2022 15:38 29399 Vot final
Adoptare PHCD 2/2022 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
86. 02.02.2022 15:37 29398 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
87. 01.02.2022 16:32 29394 Alegerea vicepresedintilor, secretarilor si a chestorilor Camerei Deputatilor YES
88. 01.02.2022 16:22 29393 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent YES
89. 23.12.2021 13:22 29391 Vot final
Adoptare PL 611/2021 bugetului de stat pe anul 2022
YES
90. 23.12.2021 13:21 29390 Vot final
Adoptare PL 612/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
YES
91. 23.12.2021 13:21 29389 Vot final - Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2022. YES
92. 23.12.2021 13:20 29388 vot control Didn't vote
93. 23.12.2021 13:19 29387 Anexa 7/04 in integralitate YES
94. 23.12.2021 13:18 29386 Anexa 6/04/01 in integralitate YES
95. 23.12.2021 13:18 29385 Anexa 6/04 in integralitate YES
96. 23.12.2021 13:17 29384 Anexa 5/04/01 in integralitate YES
97. 23.12.2021 13:17 29383 Anexa 5/04 in integralitate YES
98. 23.12.2021 13:16 29382 Anexa 4/04/01 in integralitate YES
99. 23.12.2021 13:15 29381 Anexa 4/04 in integralitate YES
100. 23.12.2021 13:15 29380 Anexa 3/04 in integralitate YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 21 mai 2022, 13:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro