Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Heiuș Lucian-Ovidiu în legislatura 2016-prezent?

1995 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură DA
2. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi DA
3. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
DA
4. 19.12.2018 11:20 21280 Prelungire program de lucru NU
5. 19.12.2018 11:04 21278 PL 85/2018 - amr.6 - USR DA
6. 19.12.2018 11:04 21279 PL 85/2018 - amr.7 DA
7. 19.12.2018 11:04 21277 PL 85/2018 - amr.6 Sitterli Ovidiu Ioan DA
8. 19.12.2018 11:02 21276 PL 85/2018 - amr.5 DA
9. 19.12.2018 11:01 21275 PL 85/2018 - amr.5 DA
10. 19.12.2018 10:58 21274 PL 85/2018 - amr.2 eliminare DA
11. 19.12.2018 10:57 21273 PL 85/2018 -amr.2 alin1 DA
12. 19.12.2018 10:55 21272 PL 85/2018 - amr.1 DA
13. 19.12.2018 10:49 21271 PL 84/2018-amr.2 alin (2) lit.b DA
14. 19.12.2018 10:47 21269 PL 84/2018 - amr.3 DA
15. 19.12.2018 10:47 21270 PL 84/2018 - amr.4 - Bălănescu Alexandru DA
16. 19.12.2018 10:45 21268 PL 84/2018 - amr.2 alin.2 lit.b DA
17. 19.12.2018 10:43 21266 PL 84/2018 - amr.2 lit.a DA
18. 19.12.2018 10:43 21265 PL 84/2018 - amnedament Sitterli Ovidiu Ioan DA
19. 19.12.2018 10:37 21264 PL 84/2018 - amr.1 DA
20. 19.12.2018 10:36 21263 Retrimitere la comisie - PL 84/2018 DA
21. 19.12.2018 10:29 21262 PL 84/2018 - amr.2 lit a DA
22. 18.12.2018 16:19 21228 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 DA
23. 18.12.2018 16:19 21227 Retrimitere la comisie - PL 725/2018 DA
24. 18.12.2018 16:13 21226 Retrimitere la comisie - PL 454/2018 DA
25. 18.12.2018 16:11 21225 Modificare ordine de zi DA
26. 18.12.2018 16:10 21223 Retrimitere la comisie PL 560/2018 - 30 minute DA
27. 18.12.2018 16:10 21224 Retrimitere la comisie - PL 521/2018 DA
28. 18.12.2018 16:08 21222 Modificare ordine de zi Abținere
29. 18.12.2018 16:07 21221 Retrimitere la comisie Pl 590/2018 DA
30. 18.12.2018 16:07 21220 Modificare ordine de zi NU
31. 18.12.2018 16:06 21229 Modificare odrdine de zi DA
32. 17.12.2018 17:50 21134 Retrimitere la comisie- Proiectul de Hotărâre pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989 DA
33. 17.12.2018 17:49 21133 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2019 NU
34. 17.12.2018 17:44 21132 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. DA
35. 17.12.2018 17:43 21131 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. DA
36. 17.12.2018 17:42 21130 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind Scrisoarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, referitoare la participarea forțelor Armatei României și Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operații în afara teritoriului național în anul 2019 și extinderea ariei de dislocare a forțelor armate prin includerea teritoriului statului Qatar în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/Daesh. DA
37. 17.12.2018 16:22 21129 Aprobare program de lucru DA
38. 17.12.2018 16:21 21128 Aprobare ordine de zi DA
39. 12.12.2018 10:09 21076 PL-x 397/2018 - nr. crt. 33 devine nr. crt. 3 si retrimitere la comisie DA
40. 12.12.2018 10:09 21075 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 405/2018 - nr. crt. 17 indice 3 DA
41. 12.12.2018 10:08 21074 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 415/2018 - nr.crt. 17 indice 2 DA
42. 12.12.2018 10:08 21077 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 686/2018 - nr. crt. 17 indice 1 DA
43. 10.12.2018 16:12 21069 Retrimitere la comisie - PL-x 686/2018 DA
44. 10.12.2018 16:11 21068 Retrimitere la comisie - Pl-x 415/2018 DA
45. 10.12.2018 16:11 21067 Introducerea pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului, a Pl-x 422/2018 DA
46. 10.12.2018 16:08 21072 Modificare ordine de zi DA
47. 10.12.2018 16:07 21071 DA
48. 10.12.2018 16:06 21070 DA
49. 03.12.2018 16:11 21061 Retrimitere la comisie PL 589/2018
PL 589/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
DA
50. 03.12.2018 16:10 21060 Modificare ordine de zi DA
51. 28.11.2018 12:45 21053 Vot final
Adoptare PL 540/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
52. 28.11.2018 12:44 21052 Vot final
Adoptare PL 416/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
53. 28.11.2018 12:43 21050 Vot final
Adoptare PL 617/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt
DA
54. 28.11.2018 12:43 21051 Vot final
Adoptare PL 557/2018 privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
DA
55. 28.11.2018 12:42 21048 Vot final
Adoptare PL 357/2016 pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
DA
56. 28.11.2018 12:42 21049 Vot final
Adoptare PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
57. 28.11.2018 12:41 21046 Vot final
Adoptare PL 432/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
DA
58. 28.11.2018 12:41 21047 Vot final
Adoptare PL 523/2018 pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărții în România
DA
59. 28.11.2018 12:39 21045 Vot final
Adoptare PL 477/2018 privind instituirea Zilei dăruirii
NU
60. 28.11.2018 12:33 21044 Vot final
Adoptare PL 348/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NU
61. 28.11.2018 12:32 21043 Vot final
Adoptare PL 429/2018 pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
62. 28.11.2018 12:31 21041 Vot final
Adoptare PL 327/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
DA
63. 28.11.2018 12:31 21042 Vot final
Adoptare PL 213/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
DA
64. 28.11.2018 12:30 21040 Vot final
Adoptare PL 293/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
DA
65. 28.11.2018 12:24 21038 Vot final
Adoptare PL 555/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
66. 28.11.2018 12:22 21037 Vot final
Adoptare PL 135/2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România
DA
67. 28.11.2018 12:21 21036 Vot final
Adoptare PL 164/2016 pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
DA
68. 28.11.2018 12:21 21035 Vot final
Adoptare PL 34/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal
DA
69. 28.11.2018 12:20 21033 Vot final
Adoptare PL 418/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
DA
70. 28.11.2018 12:20 21034 Vot final
Adoptare PL 35/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
DA
71. 28.11.2018 12:19 21032 Vot final
Adoptare PL 535/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
NU
72. 28.11.2018 12:19 21031 Vot final
Adoptare PL 452/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
73. 28.11.2018 12:18 21029 Vot final
Adoptare PL 570/2018 privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
DA
74. 28.11.2018 12:18 21030 Vot final
Adoptare PL 203/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
75. 28.11.2018 12:17 21027 Vot final
Adoptare PL 538/2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua națională a constructorului
DA
76. 28.11.2018 12:17 21028 Vot final
Adoptare PL 544/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
NU
77. 28.11.2018 12:16 21023 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliul European - O Europa care protejeaza: o initiativa de extindere a competentelor Parchetului European pentru a include infractiunile de terorism transfrontaliere Contributia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018COM (2018) 641 (PHCD 82/2018).
PHCD 82/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European - O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018COM(2018) 641
DA
78. 28.11.2018 10:23 21059 Modificare ordine de zi DA
79. 28.11.2018 10:21 21058 Modificare ordine de zi DA
80. 28.11.2018 10:20 21057 PL-x 354/2018 - Retrimitere la comisie DA
81. 28.11.2018 10:20 21056 Pl-x 601/2014 - Retrimitere la comisie NU
82. 20.11.2018 16:18 20857 Modificare ordine de zi DA
83. 20.11.2018 16:17 20856 Modificare ordine de zi Abținere
84. 20.11.2018 16:16 20855 Retrimitere la comisie - PL 602/2017 NU
85. 20.11.2018 16:15 20854 Retrimitere la comisie -PL 454/2018 NU
86. 19.11.2018 16:58 20852 Retrimite la comisie PL 405/2018 NU
87. 19.11.2018 16:55 20850 PL 405/2018 - amr.3 alin.(1) DA
88. 19.11.2018 16:55 20851 PL 405/2018 - forma comisiei NU
89. 19.11.2018 16:51 20849 PL 405/2018 -amr.1 DA
90. 19.11.2018 16:18 20848 Retrimitere la comisie PL 232/2016 NU
91. 19.11.2018 16:17 20847 Retrimitere la comisie PL 574/2017 DA
92. 14.11.2018 14:57 20843 Numirea unui membru al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului DA
93. 14.11.2018 14:56 20842 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.8/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO. DA
94. 14.11.2018 14:55 20841 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. DA
95. 14.11.2018 14:54 20840 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. DA
96. 14.11.2018 14:53 20838 Nu a votat
97. 14.11.2018 14:51 20837 Abținere
98. 14.11.2018 14:51 20836 DA
99. 14.11.2018 14:50 20834 Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. DA
100. 14.11.2018 14:50 20835 NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 ianuarie 2019, 21:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro