Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Heiuș Lucian-Ovidiu

2605 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.03.2019 13:15 22170 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 91 de deputati (MS 1/2019). YES
2. 20.03.2019 13:07 22171 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 103 deputati (MS 2/2019). YES
3. 20.03.2019 13:01 22169 Vot final
Adoptare PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NO
4. 20.03.2019 12:59 22168 Vot final
Adoptare PL 569/2017 pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Abstention
5. 20.03.2019 12:58 22167 Vot final
Adoptare PL 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
NO
6. 20.03.2019 12:57 22166 Vot final
Adoptare PL 132/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
NO
7. 20.03.2019 12:56 22165 Vot final
Adoptare PL 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
YES
8. 20.03.2019 12:55 22164 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
9. 20.03.2019 12:51 22163 Vot final
Adoptare PL 16/2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
YES
10. 20.03.2019 12:48 22162 Vot final
Adoptare PL 63/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
YES
11. 20.03.2019 12:37 22161 Vot final
PHCD 13/2019 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018
YES
12. 20.03.2019 12:34 22160 Vot final
Adoptare PL 739/2018 privind activitatea consulară
YES
13. 20.03.2019 12:32 22159 Vot final
Adoptare PL 69/2019 pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
YES
14. 20.03.2019 12:29 22158 Vot final
Adoptare PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
15. 20.03.2019 12:28 22157 Vot final
Adoptare PL 590/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
NO
16. 20.03.2019 12:26 22156 Vot final
Adoptare PL 496/2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
YES
17. 20.03.2019 12:25 22155 Vot final
Adoptare PL 741/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
18. 20.03.2019 12:25 22154 Vot final
Adoptare PL 595/2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
YES
19. 20.03.2019 12:24 22153 Vot final
PHCD 12/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773
YES
20. 20.03.2019 12:23 22152 Vot final
PHCD 7/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în schimbare - Un atu ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772
YES
21. 20.03.2019 12:22 22151 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2019).
PHCD 11/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
22. 20.03.2019 12:21 22150 Vot final
PHCD 6/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734
YES
23. 20.03.2019 12:20 22149 Vot final
PHCD 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
Abstention
24. 20.03.2019 12:18 22172 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
25. 20.03.2019 12:17 22148 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
26. 20.03.2019 11:52 22139 Stabilire timpi dezbatere
PL 739/2018 privind activitatea consulară
YES
27. 20.03.2019 11:50 22138
PL 720/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
YES
28. 20.03.2019 11:39 22129 PL-x 422/2018 - Amendament respins 22
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
29. 20.03.2019 11:31 22128 PL-x 422/2018 - Amendament admis 25 - forma Senatului
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
30. 20.03.2019 11:30 22146 YES
31. 20.03.2019 11:16 22140 Stabilire timpi dezbatere
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NO
32. 20.03.2019 11:01 22127 Pl-x 555/2018 - Retrimitere la comisie
PL 555/2018 pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
YES
33. 20.03.2019 11:00 22133 Amendament admis
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
34. 20.03.2019 11:00 22136 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
35. 20.03.2019 10:58 22135 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
36. 20.03.2019 10:58 22132 Amendament admis
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
37. 20.03.2019 10:58 22126 PL-x 433/2018 - Amendament admis 7
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
38. 20.03.2019 10:57 22134 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
39. 20.03.2019 10:24 22145 Modificare ordine de zi YES
40. 20.03.2019 10:24 22141 Retrimitere la comisie
PL 495/2018 privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
YES
41. 20.03.2019 10:23 22137 Retrimitere la comisie
PL 132/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
42. 20.03.2019 10:19 22144 Modificare ordine de zi YES
43. 20.03.2019 10:18 22143 Modificare ordine de zi NO
44. 20.03.2019 10:16 22142 Modificare ordine de zi NO
45. 20.03.2019 10:15 22124 PL-x 319/2018 - Retrimitere la comisie
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
YES
46. 20.03.2019 10:15 22125 Reluare vot
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
NO
47. 20.03.2019 10:14 22131 Retrimitere la comisie
PL 430/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
YES
48. 20.03.2019 10:13 22123 Pl-x 495/2017 - Retrimitere la comisie YES
49. 18.03.2019 16:28 22118 Dezbaterea motiunii simple initiate de 103 deputati (MS 2/2019) - Propunere timpi dezbatere YES
50. 18.03.2019 16:27 22117 Pl-x 440/2017 - Retrimitere la comisie NO
51. 18.03.2019 16:26 22116 PL-x 592/2018 - Retrimitere la comisie YES
52. 18.03.2019 16:24 22121 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 15/2019 YES
53. 18.03.2019 16:22 22120 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 732/2018 YES
54. 13.03.2019 14:36 22109 Vot final - Respinge cererea de reexaminare si adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2019 în forma propusă
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NO
55. 13.03.2019 14:18 22108 Timp dezbatere YES
56. 13.03.2019 14:10 22106 Modificare ordine de zi YES
57. 13.03.2019 14:10 22107 Aprobare program de lucru YES
58. 06.03.2019 12:03 22104 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
59. 06.03.2019 12:02 22103 Prezență - Vot test 1 YES
60. 06.03.2019 10:19 22101 Modificare ordine de zi YES
61. 06.03.2019 10:17 22100 Modificare ordine de zi YES
62. 06.03.2019 10:16 22099 Modificare ordine de zi YES
63. 05.03.2019 16:10 22097 Propunere timpi dezbatere moțiune - Dezbaterea motiunii simple initiate de 91 de deputati; MS 1/2019 YES
64. 27.02.2019 14:09 22092 Adoptarea Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
65. 27.02.2019 14:08 22091 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.35/2017 privind constituirea Grupului PRO –America. YES
66. 27.02.2019 14:08 22090 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
67. 27.02.2019 14:06 22088 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
68. 27.02.2019 14:05 22087 Aprobare program de lucru YES
69. 27.02.2019 14:05 22086 Aprobare ordine de zi YES
70. 27.02.2019 14:04 22085 Prezență - vot test Didn't vote
71. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
72. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
YES
73. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
YES
74. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
YES
75. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
Abstention
76. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
77. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 YES
78. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții YES
79. 27.02.2019 11:30 22076 Prelungire program de lucru YES
80. 25.02.2019 16:26 22072 Aprobare procedură de urgență Abstention
81. 25.02.2019 16:24 22071 Modificare ordine de zi și program de lucru YES
82. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NO
83. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 NO
84. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 NO
85. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 NO
86. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 NO
87. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 NO
88. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 NO
89. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 NO
90. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 NO
91. 15.02.2019 12:03 21424 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 5/03/01 NO
92. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 NO
93. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 NO
94. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 NO
95. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 NO
96. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 YES
97. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei NO
98. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 YES
99. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 YES
100. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 22 mars 2019, 22:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro