Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Ilie Victor

1759 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 22.12.2021 23:19 29301 Anexa 3/29 in integralitate NO
2. 22.12.2021 23:18 29299 Anexa 3/29 - amendament respins 1 YES
3. 22.12.2021 23:13 29296 Anexa 3/27 - amendament respins 7 Abstention
4. 22.12.2021 23:13 29295 Anexa 3/27 - amendament respins 6 Abstention
5. 22.12.2021 23:10 29294 Anexa 3/26 in integralitate NO
6. 22.12.2021 23:09 29293 Anexa 3/26 - amendamente respinse 1 - 307 Abstention
7. 22.12.2021 23:08 29292 Anexa 3/26 - amendament respins 282 YES
8. 22.12.2021 23:07 29291 Anexa 3/26 - amendament respins 260 YES
9. 22.12.2021 23:06 29290 Anexa 3/26 - amendament respins 46 Abstention
10. 22.12.2021 23:05 29289 Anexa 3/26 - amendament respins 45 Abstention
11. 22.12.2021 23:03 29288 Anexa 3/26 - amendament respins 169, 170, 173,172 Abstention
12. 22.12.2021 23:01 29287 Anexa 3/26 - amendament respins 171 Abstention
13. 22.12.2021 22:59 29286 Anexa 3/26 - amendament respins 76 Abstention
14. 22.12.2021 22:57 29285 Anexa 3/26 - amendament respins 232 Abstention
15. 22.12.2021 22:56 29283 Anexa 3/26 - amendament respins 234 Abstention
16. 22.12.2021 22:55 29282 Anexa 3/26 - amendament respins 235 Abstention
17. 22.12.2021 22:53 29281 Anexa 3/26 - amendament respins 249 YES
18. 22.12.2021 22:52 29280 Anexa 3/26 - amendament respins 254 YES
19. 22.12.2021 22:49 29279 Anexa 3/26 - amendament respins 252 YES
20. 22.12.2021 22:48 29278 Anexa 3/26 - amendament respins 250 YES
21. 22.12.2021 22:47 29277 Anexa 3/26 - amendament respins 296 YES
22. 22.12.2021 22:45 29276 Anexa 3/26 - amendamente respinse YES
23. 22.12.2021 22:42 29275 Anexa 3/26 - amendament respins 259 YES
24. 22.12.2021 22:41 29274 Anexa 3/26 - amendament respins 265 YES
25. 22.12.2021 22:40 29273 Anexa 3/26 - amendament respins 276 YES
26. 22.12.2021 22:38 29272 Anexa 3/26 - amendament respins 257 YES
27. 22.12.2021 22:36 29271 Anexa 3/26 - amendamente respinse 289,253 YES
28. 22.12.2021 22:33 29270 Anexa 3/26 - amendament respins 255 YES
29. 22.12.2021 22:32 29269 Anexa 3/26 - amendament respins 184 YES
30. 22.12.2021 22:30 29268 Anexa 3/26 - amendament respins 292 YES
31. 22.12.2021 22:29 29267 Anexa 3/26 - amendament respins 293 YES
32. 22.12.2021 22:27 29266 Anexa 3/26 - amendament respins 278 YES
33. 22.12.2021 22:25 29265 Anexa 3/26 - amendamente respinse 279,280,281 YES
34. 22.12.2021 22:23 29264 Anexa 3/26 - amendamente respinse 147,184 Abstention
35. 22.12.2021 22:21 29263 Anexa 3/26 - amendamente respinse 93,96 Abstention
36. 22.12.2021 18:51 29144 Anexa 3/01 in integralitate NO
37. 22.12.2021 18:51 29143 Anexa 3/01 - amendament respins 1 NO
38. 22.12.2021 18:46 29140 Art.52-57 NO
39. 22.12.2021 18:45 29139 Art.51 NO
40. 22.12.2021 18:41 29138 Art.48-53 NO
41. 22.12.2021 18:40 29137 Art.47 - integral NO
42. 22.12.2021 18:39 29136 Art.47 alin (1), (2), (3) - eliminare NO
43. 22.12.2021 18:34 29135 Art.41-46 NO
44. 22.12.2021 18:33 29134 Art.40 NO
45. 22.12.2021 18:33 29133 Art.38-39 NO
46. 22.12.2021 16:46 29119 Timp dezbatere YES
47. 22.12.2021 16:44 29118 Aprobare program de lucru YES
48. 22.12.2021 16:43 29117 Aprobare ordine de zi YES
49. 21.12.2021 12:15 28857 Vot final
Adoptare PL 536/2021 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița
NO
50. 21.12.2021 12:08 28856 Vot final
Adoptare PL 555/2020 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al județului Mureș
NO
51. 21.12.2021 12:07 28855 Vot final
Adoptare PL 470/2021 pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
52. 21.12.2021 12:02 28854 Vot final
Adoptare PL 613/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022
NO
53. 21.12.2021 12:00 28853 Vot final
Adoptare PL 609/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
54. 21.12.2021 12:00 28852 Vot final
Adoptare PL 585/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
55. 21.12.2021 11:54 28851 Vot final
Adoptare PL 422/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
YES
56. 21.12.2021 11:52 28850 Vot final
Adoptare PL 450/2021 pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
57. 21.12.2021 11:51 28849 Vot final
Adoptare PL 278/2021 privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii
Abstention
58. 21.12.2021 11:51 28848 Vot final
Adoptare PL 66/2020 privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
59. 21.12.2021 11:48 28847 Vot final
Adoptare PL 521/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
YES
60. 21.12.2021 11:47 28846 Vot final
Adoptare PL 454/2021 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer
Abstention
61. 21.12.2021 11:46 28845
PL 454/2021 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer
Abstention
62. 21.12.2021 11:41 28844 Vot final
Adoptare PHCD 81/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 COM(2021) 345
YES
63. 21.12.2021 11:39 28843 Vot final
Adoptare PHCD 80/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare COM(2021) 323
YES
64. 21.12.2021 11:38 28842 Vot final
Adoptare PHCD 77/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice COM(2021)141
YES
65. 21.12.2021 11:37 28841 Vot final
Adoptare PHCD 93/2021 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2022
YES
66. 21.12.2021 11:37 28840 Vot final
Adoptare PHCD 92/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
67. 21.12.2021 11:36 28839 Prezență - Verificare prezenta YES
68. 21.12.2021 10:40 28837 Stabilire timpi dezbatere
PL 555/2020 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al județului Mureș
YES
69. 21.12.2021 10:17 28836 Stabilire timpi dezbatere
PL 613/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022
YES
70. 21.12.2021 10:10 28835 Stabilire timpi dezbatere
PL 609/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
71. 20.12.2021 17:29 28832 Stabilire timpi dezbatere
PL 585/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
72. 20.12.2021 16:49 28831 Prelungirea programului de lucru YES
73. 15.12.2021 12:46 28815 Vot final
Respingere PL 549/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
NO
74. 15.12.2021 12:43 28814 Vot final
Adoptare PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
NO
75. 15.12.2021 12:37 28813 Vot final
Adoptare PL 215/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
YES
76. 15.12.2021 12:36 28812 Vot final
Adoptare PL 433/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
77. 15.12.2021 12:35 28811 Vot final
Adoptare PL 329/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
NO
78. 15.12.2021 12:31 28810 Vot final
Adoptare PL 509/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
79. 15.12.2021 12:30 28809 Vot final
Adoptare PL 510/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
YES
80. 15.12.2021 12:26 28808 Vot final
Adoptare PL 333/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
81. 15.12.2021 12:25 28807 Vot final
Adoptare PL 232/2021 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
YES
82. 15.12.2021 12:24 28806 Vot final
Adoptare PL 623/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp și 100kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare "ELECTRIC UP"
YES
83. 15.12.2021 12:05 28805 Vot final
Adoptare PL 559/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
Abstention
84. 15.12.2021 12:04 28804 Vot final
Adoptare PHCD 89/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
85. 15.12.2021 12:03 28803 Vot final
Adoptare PHCD 88/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
86. 15.12.2021 12:02 28802 Prezență - Verificare prezenta YES
87. 15.12.2021 11:52 28824 Amendament respins - 7
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
88. 15.12.2021 11:52 28823 Amendament respins - 6
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
89. 15.12.2021 11:51 28822 Amendament respins - 2
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
90. 15.12.2021 11:50 28821 Amendament respins - 1
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
91. 15.12.2021 11:36 28828 Stabilire timpi dezbatere
PL 359/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
92. 15.12.2021 11:30 28820 Retrimitere la comisie
PL 509/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
NO
93. 15.12.2021 10:57 28819 Prelungirea programului de lucru YES
94. 15.12.2021 10:26 28827 Stabilire timpi dezbatere
PL 333/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
95. 15.12.2021 10:22 28818 Amendament respins - 2
PL 232/2021 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
YES
96. 15.12.2021 10:18 28826 Stabilire timpi dezbatere
PL 232/2021 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
YES
97. 15.12.2021 10:14 28817 Ordinea de zi cu modificarile efectuate YES
98. 15.12.2021 10:10 28816 Modificare ordine de zi YES
99. 14.12.2021 12:41 28794 Vacantarea unui membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. YES
100. 14.12.2021 12:39 28800 Vacantarea unui membru al Comisiei speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 january 2022, 14:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro