Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Longher Victoria în legislatura 2016-prezent?

1719 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde DA
2. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru DA
3. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi DA
4. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
5. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
6. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
7. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
8. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
9. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
10. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
11. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
12. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
13. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru DA
14. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 DA
15. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi DA
16. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 DA
17. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi DA
18. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi DA
19. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi DA
20. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi DA
21. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi DA
22. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi DA
23. 27.06.2018 10:08 20075 Modificare ordine de zi DA
24. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
25. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
26. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NU
27. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
28. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
29. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
30. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
DA
31. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
32. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
DA
33. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi DA
34. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi DA
35. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi DA
36. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi DA
37. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi DA
38. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 NU
39. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 DA
40. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi DA
41. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 DA
42. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi DA
43. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi DA
44. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 DA
45. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi DA
46. 26.06.2018 10:10 20024 Retrimitere la comisie Plx 136/2018 DA
47. 26.06.2018 10:09 20023 Modificare ordine de zi DA
48. 26.06.2018 10:09 20022 Modificare ordine de zi DA
49. 25.06.2018 16:21 20019 Aprobare program de lucru DA
50. 13.06.2018 13:45 19466 Timp dezbatere DA
51. 13.06.2018 13:18 19465 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarera anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituierea grupurilor parlamentare de prietenie DA
52. 13.06.2018 13:17 19464 Aprobare program de lucru DA
53. 13.06.2018 13:17 19463 Aprobare ordine de zi DA
54. 13.06.2018 13:16 19462 Retrimitere la comisie Raportul Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie și Anticorupție și Proiectul de Hotărâre NU
55. 13.06.2018 13:12 19461 Vot test Nu a votat
56. 13.06.2018 12:50 19458 Vot final
Adoptare PL 89/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
DA
57. 13.06.2018 12:47 19457 Vot final
Adoptare PL 556/2015 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
58. 13.06.2018 12:46 19456 Vot final
Adoptare PL 265/2017 pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
DA
59. 13.06.2018 12:44 19455 Vot final
Adoptare PL 209/2016 privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
DA
60. 13.06.2018 12:42 19454 Vot final
Adoptare PL 1/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
DA
61. 13.06.2018 12:42 19453 Vot final
Adoptare PL 427/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
DA
62. 13.06.2018 12:41 19452 Vot final
Adoptare PL 281/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
DA
63. 13.06.2018 12:31 19451 Vot final
Adoptare PL 338/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
64. 13.06.2018 12:30 19450 Vot final
Adoptare PL 347/2018 pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
DA
65. 13.06.2018 12:29 19449 Vot final
Adoptare PL 562/2017 privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților
DA
66. 13.06.2018 12:23 19448 Vot final
Adoptare PL 215/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
DA
67. 13.06.2018 12:22 19447 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 38/2018).
PHCD 38/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
68. 13.06.2018 12:21 19459 Retrimitere la comisie PLx 258/2018
PL 258/2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
DA
69. 13.06.2018 12:20 19446 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
70. 13.06.2018 10:49 19443 PLx 215/2018 - forma initiala DA
71. 13.06.2018 10:48 19442 PLx 215/2018 - amr.5 Abținere
72. 13.06.2018 10:47 19441 PLx 215/2018 - forma initiala DA
73. 13.06.2018 10:47 19440 PLx 215/2018 -amr 9 DA
74. 13.06.2018 10:46 19439 PLx 215/2018 - forma initiala DA
75. 13.06.2018 10:45 19438 PLx 215/2018 - forma initiala 8 DA
76. 13.06.2018 10:43 19435 PLx 215/2018 - forma initiala DA
77. 13.06.2018 10:42 19434 PLx 215/2018 - amr.4 NU
78. 13.06.2018 10:41 19433 PLx 215/2018 - forma initiala DA
79. 13.06.2018 10:41 19432 PLx 215/2018 Amr.1 NU
80. 13.06.2018 10:23 19431 Solicitare prelungire termen constitutional PLx 76/2018 DA
81. 13.06.2018 10:21 19430 Modificare ordine de zi DA
82. 13.06.2018 10:20 19429 Modificare ordine de zi DA
83. 13.06.2018 10:19 19428 Modificare ordine de zi DA
84. 13.06.2018 10:19 19427 Retrimitere la comisie PLx 509/2017 DA
85. 13.06.2018 10:18 19426 Modificare ordine de zi DA
86. 13.06.2018 10:18 19424 Modificare ordine de zi DA
87. 13.06.2018 10:18 19425 Retrimitere la comisie PLx 361/2018 DA
88. 13.06.2018 10:17 19423 Modificare ordine de zi DA
89. 13.06.2018 10:17 19422 Modificare ordine de zi DA
90. 13.06.2018 10:16 19421 Modificare ordine de zi DA
91. 13.06.2018 10:15 19420 Modificare ordine de zi DA
92. 06.06.2018 13:47 19415 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 deputati (MS 6/2018). NU
93. 06.06.2018 13:46 19414 Vot final
Respingere PL 469/2017 pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
94. 06.06.2018 13:35 19412 Vot final
Adoptare PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
95. 06.06.2018 13:33 19410 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 35/2018).
PHCD 35/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
96. 06.06.2018 12:26 19368 Stabilire timpi dezbatere
PL 236/2018 privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative
DA
97. 06.06.2018 12:22 19352
PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
98. 06.06.2018 12:21 19405 Amendament respins
PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
99. 06.06.2018 12:21 19351
PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
NU
100. 06.06.2018 12:19 19350
PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 19 august 2018, 18:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro