Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Mareș Mara

2952 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 26.06.2019 00:00 22560 YES
2. 26.06.2019 00:00 22557 Proiectul de Hotarare privind revocarea doamnei Theodora Bertzi din functia de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii YES
3. 26.06.2019 00:00 22558 Procedura de vot concomitent pentru punctele 6 si 7 din ordinea de zi YES
4. 26.06.2019 00:00 22559 YES
5. 26.06.2019 00:00 22519 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
6. 26.06.2019 00:00 22520 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 27/2019).
PHCD 27/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
7. 26.06.2019 00:00 22521 Vot final
Adoptare PL 184/2019 pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
NO
8. 26.06.2019 00:00 22522 Vot final
Adoptare PL 164/2019 pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului
YES
9. 26.06.2019 00:00 22523 Vot final
Adoptare PL 84/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
10. 26.06.2019 00:00 22524 Vot final
Adoptare PL 81/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
YES
11. 26.06.2019 00:00 22525 Vot final
Adoptare PL 582/2015 privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
YES
12. 26.06.2019 00:00 22526 Vot final
Adoptare PL 290/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
13. 26.06.2019 00:00 22527 Vot final
Adoptare PL 547/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
YES
14. 26.06.2019 00:00 22528 Vot final
Adoptare PL 23/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Abstention
15. 26.06.2019 00:00 22529 Vot final
Adoptare PL 243/2019 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010
YES
16. 26.06.2019 00:00 22530 Vot final
Adoptare PL 10/2019 pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
NO
17. 26.06.2019 00:00 22531 Vot final
Adoptare PL 395/2017 pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
YES
18. 26.06.2019 00:00 22532 Vot final
Respingere PL 274/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
YES
19. 26.06.2019 00:00 22533 Vot final
Adoptare PL 723/2018 privind statutul polițiștilor de penitenciare și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
YES
20. 26.06.2019 00:00 22535 Vot final
Adoptare PL 289/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
YES
21. 26.06.2019 00:00 22536 Vot final
Adoptare PL 483/2018 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
22. 26.06.2019 00:00 22537 Vot final
Adoptare PL 37/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Abstention
23. 26.06.2019 00:00 22538 Vot final
Adoptare PL 162/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu
Abstention
24. 26.06.2019 00:00 22539 Vot final
Adoptare PL 104/2019 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate
NO
25. 26.06.2019 00:00 22540 Vot final
Adoptare PL 125/2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
YES
26. 26.06.2019 00:00 22541 Vot final
Adoptare PL 725/2018 privind sistemul public de pensii
Abstention
27. 26.06.2019 00:00 22553 Proiectul de Hotarare pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie YES
28. 26.06.2019 00:00 22554 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
29. 26.06.2019 00:00 22555 Proiectul Declaratiei Parlamentului Romaniei privind sustinerea noului Guvern de la Chisinau si angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova YES
30. 25.06.2019 16:58 22502 YES
31. 25.06.2019 16:18 22495 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 125/2019 YES
32. 25.06.2019 16:18 22496 Prezenta Didn't vote
33. 25.06.2019 16:17 22494 Modificare ordine de zi Abstention
34. 25.06.2019 16:16 22493 Modificare ordine de zi Abstention
35. 25.06.2019 16:15 22491 PL-x 151/2019 - Retrimitere la comisie YES
36. 25.06.2019 16:15 22492 Modificare ordine de zi Abstention
37. 25.06.2019 16:14 22490 Modificare ordine de zi YES
38. 25.06.2019 16:13 22501 Modificare ordine de zi YES
39. 25.06.2019 16:12 22499 Modificare ordine de zi YES
40. 25.06.2019 16:12 22500 Modificare ordine de zi YES
41. 25.06.2019 16:11 22498 Modificare ordine de zi YES
42. 25.06.2019 16:10 22489 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 274/2019 YES
43. 18.06.2019 14:23 22480 Timp dezbatere Moțiune de cenzură YES
44. 18.06.2019 14:21 22479 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunereilor legislative în materie electorală YES
45. 18.06.2019 14:14 22477 Aprobare program de lucru YES
46. 18.06.2019 14:14 22478 Aprobare ordine de zi YES
47. 18.06.2019 14:13 22476 Prezență - Prezență Didn't vote
48. 12.06.2019 15:11 22474 YES
49. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
YES
50. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
YES
51. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
52. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
53. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
Abstention
54. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
YES
55. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
NO
56. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
57. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
YES
58. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
NO
59. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
YES
60. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
61. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Abstention
62. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
63. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
64. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
65. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
YES
66. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
67. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
YES
68. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
NO
69. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
YES
70. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
71. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
72. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
YES
73. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
74. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
YES
75. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
YES
76. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie YES
77. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi YES
78. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 YES
79. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 YES
80. 29.05.2019 14:10 22404 YES
81. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului YES
82. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
YES
83. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
YES
84. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
YES
85. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
YES
86. 14.05.2019 12:10 22389 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
87. 14.05.2019 12:09 22388 Vot final
Adoptare PL 209/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
88. 14.05.2019 12:07 22395 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
89. 14.05.2019 12:06 22387 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
90. 07.05.2019 12:33 22384 YES
91. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
NO
92. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
93. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Abstention
94. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
95. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru NO
96. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
97. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
98. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
99. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
100. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 june 2019, 16:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro