Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Márton Árpád-Francisc în legislatura 2016-prezent?

2832 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
201. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 NU
202. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NU
203. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 DA
204. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral DA
205. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 NU
206. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial DA
207. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 NU
208. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial DA
209. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 NU
210. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 NU
211. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial NU
212. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 NU
213. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial DA
214. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 NU
215. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial DA
216. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 NU
217. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
218. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
219. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
220. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
221. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi DA
222. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru Abținere
223. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 DA
224. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). DA
225. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
DA
226. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
227. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
Abținere
228. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
Abținere
229. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
230. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Abținere
231. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
232. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NU
233. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
234. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
235. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
236. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
237. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru DA
238. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 Abținere
239. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 DA
240. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi DA
241. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 DA
242. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
243. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
244. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
DA
245. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NU
246. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
247. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
248. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
249. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
DA
250. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
251. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
DA
252. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
253. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 DA
254. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 NU
255. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 NU
256. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 DA
257. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 NU
258. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 DA
259. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 NU
260. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 Abținere
261. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 NU
262. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 DA
263. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 NU
264. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 DA
265. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 DA
266. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi DA
267. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi DA
268. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi DA
269. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi DA
270. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi DA
271. 20.06.2018 13:03 19992 Vot final
Respingere PL 114/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
272. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
273. 20.06.2018 13:02 19990 Vot final
Respingere PL 521/2017 pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
274. 20.06.2018 13:00 19987 Vot final
Adoptare PL 159/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
DA
275. 20.06.2018 12:56 19986 Vot final
Adoptare PL 384/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
DA
276. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
277. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
DA
278. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
279. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
280. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
DA
281. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
DA
282. 20.06.2018 12:18 19978 Vot final
Adoptare PL 364/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
283. 20.06.2018 12:18 19977 Vot final
Adoptare PL 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
DA
284. 20.06.2018 12:17 19976 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
285. 20.06.2018 11:32 20013 DA
286. 20.06.2018 10:57 20012 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
287. 20.06.2018 10:56 20011 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
288. 20.06.2018 10:54 20010
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
289. 20.06.2018 10:54 20006 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
290. 20.06.2018 10:53 20009
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
291. 20.06.2018 10:52 20005 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
292. 20.06.2018 10:51 20008
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
293. 20.06.2018 10:51 20004 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
294. 20.06.2018 10:49 20003 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
295. 20.06.2018 10:49 20007
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
296. 20.06.2018 10:22 19997 Modificare ordine de zi DA
297. 20.06.2018 10:21 19996 Modificare ordine de zi DA
298. 20.06.2018 10:19 19995 Modificare ordine de zi DA
299. 20.06.2018 10:18 19994 Modificare ordine de zi DA
300. 20.06.2018 10:17 20001 Modificare ordine de zi DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 septembrie 2018, 22:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro