Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Márton Árpád-Francisc

3287 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură YES
2. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi YES
3. 19.12.2018 13:26 21292 Vot final
Adoptare PL 693/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
YES
4. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
Abstention
5. 19.12.2018 13:25 21289 Vot final
Adoptare PL 597/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
6. 19.12.2018 13:13 21291 Vot final
Adoptare PL 521/2018 pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
7. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
8. 19.12.2018 13:09 21287 Vot final
Adoptare PL 581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI
YES
9. 19.12.2018 12:59 21286 Vot final
Adoptare PL 354/2018 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
YES
10. 19.12.2018 12:44 21285 Vot final
Adoptare PL 725/2018 privind sistemul public de pensii
YES
11. 19.12.2018 12:44 21284 Vot final
Respingere PL 649/2018 privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
12. 19.12.2018 12:43 21283 Vot final
Respingere PL 127/2014 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
YES
13. 19.12.2018 12:42 21301 Vot final
Adoptare PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
14. 19.12.2018 12:42 21302 Vot final
Adoptare PL 587/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
YES
15. 19.12.2018 12:41 21300 Vot final
Adoptare PL 85/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
YES
16. 19.12.2018 12:41 21299 Vot final
Adoptare PL 84/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
YES
17. 19.12.2018 12:40 21297 Vot final
Adoptare PL 249/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
18. 19.12.2018 12:40 21298 Vot final
Adoptare PL 560/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
Abstention
19. 19.12.2018 12:39 21295 Vot final
Adoptare PL 748/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
20. 19.12.2018 12:39 21296 Vot final
Adoptare PL 644/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
YES
21. 19.12.2018 12:38 21294 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
22. 19.12.2018 11:20 21280 Prelungire program de lucru YES
23. 19.12.2018 11:04 21278 PL 85/2018 - amr.6 - USR Abstention
24. 19.12.2018 11:04 21277 PL 85/2018 - amr.6 Sitterli Ovidiu Ioan Abstention
25. 19.12.2018 11:04 21279 PL 85/2018 - amr.7 YES
26. 19.12.2018 11:02 21276 PL 85/2018 - amr.5 Abstention
27. 19.12.2018 11:01 21275 PL 85/2018 - amr.5 Abstention
28. 19.12.2018 10:58 21274 PL 85/2018 - amr.2 eliminare Abstention
29. 19.12.2018 10:57 21273 PL 85/2018 -amr.2 alin1 YES
30. 19.12.2018 10:55 21272 PL 85/2018 - amr.1 Abstention
31. 19.12.2018 10:49 21271 PL 84/2018-amr.2 alin (2) lit.b NO
32. 19.12.2018 10:47 21269 PL 84/2018 - amr.3 YES
33. 19.12.2018 10:47 21270 PL 84/2018 - amr.4 - Bălănescu Alexandru YES
34. 19.12.2018 10:45 21268 PL 84/2018 - amr.2 alin.2 lit.b YES
35. 19.12.2018 10:44 21267 PL 84/2018 - amr.2 lit. b Abstention
36. 19.12.2018 10:43 21265 PL 84/2018 - amnedament Sitterli Ovidiu Ioan YES
37. 19.12.2018 10:37 21264 PL 84/2018 - amr.1 NO
38. 19.12.2018 10:36 21263 Retrimitere la comisie - PL 84/2018 Abstention
39. 19.12.2018 10:29 21262 PL 84/2018 - amr.2 lit a YES
40. 18.12.2018 18:21 21260 PL 427/2018 - ama 458 YES
41. 18.12.2018 17:58 21258 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 YES
42. 18.12.2018 17:57 21257 Prelungire program de lucru Abstention
43. 18.12.2018 17:40 21256 PL 748/2018 - ama 10 NO
44. 18.12.2018 17:38 21255 PL 748/2018 - eliminare capitolul 7 YES
45. 18.12.2018 17:29 21254 Retrimitere la comisie -PL 319/2018 YES
46. 18.12.2018 17:22 21246 PL 725/2018 - forma comisie YES
47. 18.12.2018 17:22 21245 PL 725/2018 - amr 75 NO
48. 18.12.2018 17:20 21244 PL 725/2018 - forma comisie NO
49. 18.12.2018 17:19 21243 PL 725/2018 - amr 56 YES
50. 18.12.2018 17:17 21241 PL 725/2018 - forma comisiei NO
51. 18.12.2018 17:17 21242 PL 725/2018 - amr 68 YES
52. 18.12.2018 17:16 21240 PL 725/2018 - amr 117 YES
53. 18.12.2018 17:15 21239 PL 725/2018 - forma comisie NO
54. 18.12.2018 17:14 21238 PL 725/2018 - amr 91 YES
55. 18.12.2018 17:12 21237 PL 725/2018 - amr 68 YES
56. 18.12.2018 17:10 21235 PL 725/2018 - amr 24 YES
57. 18.12.2018 17:10 21236 PL 725/2018 - forma comisie NO
58. 18.12.2018 17:08 21234 PL 725/2018 - forma comisie YES
59. 18.12.2018 17:07 21233 PL 725/2018 - amr 2 Abstention
60. 18.12.2018 17:05 21232 PL 725/2018 - amr 12 YES
61. 18.12.2018 16:30 21231 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 60 minute YES
62. 18.12.2018 16:26 21230 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 20 minute NO
63. 18.12.2018 16:19 21228 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 NO
64. 18.12.2018 16:19 21227 Retrimitere la comisie - PL 725/2018 NO
65. 18.12.2018 16:11 21225 Modificare ordine de zi YES
66. 18.12.2018 16:10 21224 Retrimitere la comisie - PL 521/2018 YES
67. 18.12.2018 16:10 21223 Retrimitere la comisie PL 560/2018 - 30 minute YES
68. 18.12.2018 16:08 21222 Modificare ordine de zi YES
69. 18.12.2018 16:07 21221 Retrimitere la comisie Pl 590/2018 YES
70. 18.12.2018 16:07 21220 Modificare ordine de zi YES
71. 18.12.2018 16:06 21229 Modificare odrdine de zi YES
72. 17.12.2018 17:51 21135 Propunere vot YES
73. 17.12.2018 17:50 21134 Retrimitere la comisie- Proiectul de Hotărâre pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989 Abstention
74. 17.12.2018 17:49 21133 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2019 YES
75. 17.12.2018 17:44 21132 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. YES
76. 17.12.2018 17:43 21131 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. YES
77. 17.12.2018 17:42 21130 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind Scrisoarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, referitoare la participarea forțelor Armatei României și Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operații în afara teritoriului național în anul 2019 și extinderea ariei de dislocare a forțelor armate prin includerea teritoriului statului Qatar în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/Daesh. YES
78. 17.12.2018 16:22 21129 Aprobare program de lucru YES
79. 17.12.2018 16:21 21128 Aprobare ordine de zi YES
80. 12.12.2018 15:47 21124 Declaratia Parlamentului Romaniei privind dimensiunea parlamentara a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care Romania o va exercita in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 YES
81. 12.12.2018 15:11 21123 Programul dezbaterilor asupra Proiectului Declaratiei Parlamentului Romaniei YES
82. 12.12.2018 13:09 21120 Vot final
Respingere PL 414/2018 pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011
YES
83. 12.12.2018 13:09 21119 Vot final
Respingere PL 492/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
YES
84. 12.12.2018 13:08 21118 Vot final
Adoptare PL 625/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
YES
85. 12.12.2018 13:08 21117 Vot final
Adoptare PL 624/2018 pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
YES
86. 12.12.2018 13:06 21116 Vot final
Adoptare PL 614/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
YES
87. 12.12.2018 13:06 21115 Vot final
Adoptare PL 405/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
YES
88. 12.12.2018 13:05 21113 Vot final
Adoptare PL 520/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
YES
89. 12.12.2018 13:05 21114 Vot final
Adoptare PL 73/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
YES
90. 12.12.2018 13:04 21112 Vot final
Adoptare PL 612/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
Abstention
91. 12.12.2018 13:02 21111 Vot final
Adoptare PL 447/2017 pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011
YES
92. 12.12.2018 13:01 21110 Vot final
Adoptare PL 656/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018
Abstention
93. 12.12.2018 13:00 21109 Vot final
Respingere PL 780/2015 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
YES
94. 12.12.2018 12:55 21108 Vot final
Adoptare PL 599/2018 pentru instituirea Zilei limbii romani
YES
95. 12.12.2018 12:54 21106 Vot final
Adoptare PL 91/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
96. 12.12.2018 12:54 21107 Vot final
Adoptare PL 145/2018 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii
YES
97. 12.12.2018 12:53 21104 Vot final
Adoptare PL 539/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
YES
98. 12.12.2018 12:53 21105 Vot final
Adoptare PL 655/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
YES
99. 12.12.2018 12:52 21103 Vot final
Adoptare PL 415/2018 privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
YES
100. 12.12.2018 12:52 21102 Vot final
Adoptare PL 686/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 january 2019, 0:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro