Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Matei Călin-Vasile-Andrei

2940 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.03.2019 13:15 22170 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 91 de deputati (MS 1/2019). NO
2. 20.03.2019 13:07 22171 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 103 deputati (MS 2/2019). NO
3. 20.03.2019 13:01 22169 Vot final
Adoptare PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
4. 20.03.2019 12:59 22168 Vot final
Adoptare PL 569/2017 pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
5. 20.03.2019 12:58 22167 Vot final
Adoptare PL 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
YES
6. 20.03.2019 12:57 22166 Vot final
Adoptare PL 132/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
7. 20.03.2019 12:56 22165 Vot final
Adoptare PL 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
YES
8. 20.03.2019 12:55 22164 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
9. 20.03.2019 12:51 22163 Vot final
Adoptare PL 16/2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
YES
10. 20.03.2019 12:48 22162 Vot final
Adoptare PL 63/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
YES
11. 20.03.2019 12:37 22161 Vot final
PHCD 13/2019 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018
YES
12. 20.03.2019 12:34 22160 Vot final
Adoptare PL 739/2018 privind activitatea consulară
YES
13. 20.03.2019 12:32 22159 Vot final
Adoptare PL 69/2019 pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
YES
14. 20.03.2019 12:29 22158 Vot final
Adoptare PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
15. 20.03.2019 12:28 22157 Vot final
Adoptare PL 590/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
YES
16. 20.03.2019 12:26 22156 Vot final
Adoptare PL 496/2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
YES
17. 20.03.2019 12:25 22155 Vot final
Adoptare PL 741/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
18. 20.03.2019 12:25 22154 Vot final
Adoptare PL 595/2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
YES
19. 20.03.2019 12:24 22153 Vot final
PHCD 12/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773
YES
20. 20.03.2019 12:23 22152 Vot final
PHCD 7/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în schimbare - Un atu ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772
YES
21. 20.03.2019 12:22 22151 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2019).
PHCD 11/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
22. 20.03.2019 12:21 22150 Vot final
PHCD 6/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734
YES
23. 20.03.2019 12:20 22149 Vot final
PHCD 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
YES
24. 20.03.2019 12:18 22172 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
25. 20.03.2019 12:17 22148 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
26. 13.03.2019 14:36 22109 Vot final - Respinge cererea de reexaminare si adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2019 în forma propusă
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
YES
27. 13.03.2019 14:18 22108 Timp dezbatere YES
28. 13.03.2019 14:10 22107 Aprobare program de lucru YES
29. 13.03.2019 14:10 22106 Modificare ordine de zi YES
30. 27.02.2019 14:09 22092 Adoptarea Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
31. 27.02.2019 14:08 22091 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.35/2017 privind constituirea Grupului PRO –America. YES
32. 27.02.2019 14:08 22090 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
33. 27.02.2019 14:07 22089 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.18/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. YES
34. 27.02.2019 14:06 22088 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
35. 27.02.2019 14:05 22087 Aprobare program de lucru YES
36. 27.02.2019 14:05 22086 Aprobare ordine de zi YES
37. 27.02.2019 14:04 22085 Prezență - vot test Didn't vote
38. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
39. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
Didn't vote
40. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
YES
41. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
NO
42. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
YES
43. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
44. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 NO
45. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții YES
46. 20.02.2019 12:12 22069 Vot final
PHCD 3/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheierea a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și a modului de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
YES
47. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
YES
48. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 YES
49. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 YES
50. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 YES
51. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 YES
52. 15.02.2019 12:14 21418 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04 YES
53. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 YES
54. 15.02.2019 12:14 21416 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 YES
55. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 YES
56. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 YES
57. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 YES
58. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 YES
59. 15.02.2019 12:03 21424 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 5/03/01 YES
60. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 YES
61. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 YES
62. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 YES
63. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei YES
64. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 NO
65. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 NO
66. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei YES
67. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 YES
68. 15.02.2019 11:59 21404 PL-x 27/2019 - Art. 19 propunerea comisiei YES
69. 15.02.2019 11:59 21443 PL-x 27/2019 - Amendament respins 6 si 7 NO
70. 15.02.2019 11:58 21442 PL-x 27/2019 - Amendamente respinse 1-5 NO
71. 15.02.2019 11:51 21441 PL-x 27/2019 - Amendament respins 1 NO
72. 15.02.2019 11:49 21440 PL-x 27/2019 - Amendament admis 4 YES
73. 15.02.2019 11:49 21439 PL-x 27/2019 - Amendament admis 3 YES
74. 15.02.2019 11:48 21437 PL-x 27/2019 - Amendament admis 1 YES
75. 15.02.2019 11:48 21438 PL-x 27/2019 - Amendament admis 2 YES
76. 15.02.2019 11:17 21436 Anexa nr. 2 sinteza YES
77. 15.02.2019 11:16 21435 Anexa nr. 1 sinteza YES
78. 15.02.2019 10:59 21434 Anexa 3/20 amendament NO
79. 15.02.2019 10:42 21426 Anexa 11 amendament admis 52 YES
80. 15.02.2019 10:42 21444 Anexa 11 integral YES
81. 15.02.2019 10:41 21425 Anexa 11 amendament admis 51 YES
82. 15.02.2019 10:40 21433 Anexa 11 amr. 4 NO
83. 15.02.2019 10:38 21432 Anexa 11 amr. 1 NO
84. 15.02.2019 10:33 21431 Anexa 11 amr. 2 NO
85. 15.02.2019 10:31 21430 Anexa 10 integral YES
86. 15.02.2019 10:31 21429 Vot control Didn't vote
87. 15.02.2019 10:18 21352 Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
YES
88. 15.02.2019 10:16 21353 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
89. 15.02.2019 10:13 21351 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
90. 14.02.2019 23:56 21965 Prelungire program de lucru NO
91. 14.02.2019 23:54 21964 Anexa 9 - integral YES
92. 14.02.2019 23:53 21963 Anexa 8 - integral YES
93. 14.02.2019 23:52 21962 Anexa 3/16 - integral YES
94. 14.02.2019 23:52 21961 Anexa 3/16 - amendament respins NO
95. 14.02.2019 23:48 21960 Anexa 7 - integral YES
96. 14.02.2019 23:48 21959 Anexa 7 - amendament admis 50 YES
97. 14.02.2019 23:48 21958 Anexa 7 - amendament admis 49 YES
98. 14.02.2019 23:47 21957 Anexa 7 - amendament admis 48 YES
99. 14.02.2019 23:47 21956 Anexa 7 - amendament admis 47 YES
100. 14.02.2019 23:46 21955 Anexa 7 - amendament respins 18 NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 march 2019, 22:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro