Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Miklós Zoltán

2520 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 04.10.2022 13:56 30530 Vot final
Adoptare PL 440/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
2. 04.10.2022 13:53 30529 Vot final
Adoptare PL 108/2022 pentru completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
3. 04.10.2022 13:53 30528 Vot final
Adoptare PL 466/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
YES
4. 04.10.2022 13:52 30527 Vot final
Adoptare PL 482/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
YES
5. 04.10.2022 13:50 30526 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
6. 04.10.2022 13:44 30483 Anexa 2, cu exceptia amendamentelor respinse sustinute si votate in plen NO
7. 04.10.2022 13:43 30482 PL-x 440/2022 - Amendament respins 461 NO
8. 20.09.2022 12:44 30411 Vot final
Respingere PL 460/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și Legii nr.286/2009 privind Codul penal
YES
9. 20.09.2022 12:43 30410 Vot final
Respingere PL 490/2018 pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
10. 20.09.2022 12:43 30409 Vot final
Respingere PL 296/2018 pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
11. 20.09.2022 12:42 30408 Vot final
Respingere PL 457/2015 privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice
YES
12. 20.09.2022 12:41 30407 Vot final
Respingere PL 527/2018 privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
Abstention
13. 20.09.2022 12:41 30406 Vot final
Respingere PL 528/2018 privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
Abstention
14. 20.09.2022 12:40 30405 Vot final
Respingere PL 674/2018 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
YES
15. 20.09.2022 12:40 30404 Vot final
Respingere PL 643/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
16. 20.09.2022 12:39 30403 Vot final
Respingere PL 517/2019 pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției
YES
17. 20.09.2022 12:38 30402 Vot final
Respingere PL 664/2019 privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
YES
18. 20.09.2022 12:23 30401 Vot final
Adoptare PL 442/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii
YES
19. 20.09.2022 12:22 30400 Vot final
Adoptare PL 454/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
YES
20. 20.09.2022 12:22 30399 Vot final
PHCD 67/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) COM(2022)212
YES
21. 20.09.2022 12:21 30398 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
22. 20.09.2022 12:12 30396 Amendamentele respinse, cu exceptia celor sustinute in plen. NO
23. 20.09.2022 12:11 30395 PL-x 442/2022 - Amendament respins 131 NO
24. 20.09.2022 12:09 30394 PL-x 442/2022 - Amendament respins 109 NO
25. 20.09.2022 12:07 30393 PL-x 442/2022 - Amendament respins 240 NO
26. 20.09.2022 12:06 30392 PL-x 442/2022 - Amendament respins 237 NO
27. 20.09.2022 12:05 30391 PL-x 442/2022 - Amendament respins 189 NO
28. 20.09.2022 12:04 30390 PL-x 442/2022 - Amendament respins 180 NO
29. 20.09.2022 12:01 30389 PL-x 442/2022 - Amendament respins 168 NO
30. 20.09.2022 12:00 30388 PL-x 442/2022 - Amendament respins 108 NO
31. 20.09.2022 11:56 30387 PL-x 442/2022 - Amendament respins 84 NO
32. 20.09.2022 11:54 30386 PL-x 442/2022 - Amendament respins 94 NO
33. 20.09.2022 11:53 30385 PL-x 442/2022 - Amendament respins 75 NO
34. 20.09.2022 11:51 30384 PL-x 442/2022 - Amendament respins 74 NO
35. 20.09.2022 11:50 30383 PL-x 442/2022 - Amendament respins 167 NO
36. 20.09.2022 11:49 30382 PL-x 442/2022 - Amendament respins 138 NO
37. 20.09.2022 11:47 30381 PL-x 442/2022 - Amendament respins 72 NO
38. 20.09.2022 11:45 30380 PL-x 442/2022 - Amendament respins 68 - varianta a II-a NO
39. 20.09.2022 11:43 30379 PL-x 442/2022 - Amendament respins 67 NO
40. 20.09.2022 11:42 30378 PL-x 442/2022 - Amendament respins 66 - varianta a II-a NO
41. 20.09.2022 11:40 30377 PL-x 442/2022 - Amendament respins 68 NO
42. 20.09.2022 11:36 30376 PL-x 442/2022 - Amendament respins 66 NO
43. 20.09.2022 11:35 30375 PL-x 442/2022 - Amendament respins 42 NO
44. 20.09.2022 11:33 30374 PL-x 442/2022 - Amendament respins 41 NO
45. 20.09.2022 11:32 30373 PL-x 442/2022 - Amendament respins 16 NO
46. 20.09.2022 11:31 30372 PL-x 442/2022 - Amendament respins 15 NO
47. 20.09.2022 11:29 30371 PL-x 442/2022 - Amendament respins 9 NO
48. 20.09.2022 11:27 30370 PL-x 442/2022 - Amendament respins 2 NO
49. 20.09.2022 11:26 30369 PL-x 442/2022 - Amendament respins 1 NO
50. 20.09.2022 11:23 30368 PL-x 442/2022 - Amendament respins 6 NO
51. 20.09.2022 11:17 30367 PL-x 442/2022 - Amendament admis 490 YES
52. 20.09.2022 11:16 30366 PL-x 442/2022 - Amendament admis 481 YES
53. 20.09.2022 11:14 30354 PL-x 442/2022 - Amendament admis 466 YES
54. 20.09.2022 11:12 30365 PL-x 442/2022 - Amendament admis 497 YES
55. 20.09.2022 11:10 30364 PL-x 442/2022 - Amendament admis 479 YES
56. 20.09.2022 11:09 30363 PL-x 442/2022 - Amendament admis 445 YES
57. 20.09.2022 11:08 30362 PL-x 442/2022 - Amendament admis 429 YES
58. 20.09.2022 11:07 30361 PL-x 442/2022 - Amendament admis 411 YES
59. 20.09.2022 11:05 30360 PL-x 442/2022 - Amendament admis 410 YES
60. 20.09.2022 11:05 30359 PL-x 442/2022 - Amendament admis 405 YES
61. 20.09.2022 10:17 30356 Scoaterea de pe ordinea de zi a PL-x 442/2022 NO
62. 13.09.2022 11:53 30349 Vot final
Adoptare PL 74/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
63. 13.09.2022 11:52 30348 Vot final
Adoptare PL 206/2022 pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
64. 13.09.2022 11:50 30347 Vot final
Adoptare PL 142/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
YES
65. 13.09.2022 11:50 30346 Vot final
PHCD 65/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană COM(2021) 811
YES
66. 13.09.2022 11:49 30345 Vot final
PHCD 64/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un spațiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, al pacienților și al inovării COM (2022)196
YES
67. 13.09.2022 11:48 30344 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 66/2022).
PHCD 66/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
NO
68. 13.09.2022 11:47 30343 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 63/2022).
PHCD 63/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
NO
69. 13.09.2022 11:32 30342 Prezență - Vot test 1 YES
70. 13.09.2022 10:35 30340 Stabilire timpi dezbatere
PL 413/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
YES
71. 13.09.2022 10:29 30339 Retrimitere la comisie
PL 413/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
YES
72. 12.09.2022 16:51 30336 Stabilire timpi dezbatere
PL 142/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
YES
73. 12.09.2022 16:27 30335 Retrimitere la comisie
PL 170/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian
YES
74. 12.09.2022 16:16 30334 Propunere USR YES
75. 12.09.2022 16:14 30333 Retrimitere la comisie
PL 150/2022 pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale 1/2011
YES
76. 12.09.2022 16:12 30332 Retrimitere la comisie
PL 413/2022 privind etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score
YES
77. 07.09.2022 11:43 30331 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 54 de deputati (MS 7/2022). NO
78. 07.09.2022 11:43 30330 Vot final
Adoptare PL 449/2020 pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
YES
79. 07.09.2022 11:42 30329 Vot final
Adoptare PL 552/2017 privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul de procedură penală
YES
80. 07.09.2022 11:42 30328 Vot final
Adoptare PL 264/2021 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
YES
81. 07.09.2022 11:41 30322 Vot final
Adoptare PL 414/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
82. 07.09.2022 11:40 30321 Vot final
Adoptare PL 480/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
YES
83. 07.09.2022 11:39 30327 Vot final
Adoptare PL 115/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
YES
84. 07.09.2022 11:39 30326 Vot final
Adoptare PL 8/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
YES
85. 07.09.2022 11:35 30325 Vot final
Adoptare PL 169/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
86. 07.09.2022 11:34 30324 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 62/2022).
PHCD 62/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
87. 07.09.2022 11:33 30323 Prezență - Vot test 1 YES
88. 06.09.2022 16:07 30314 Propunere timpi dezbatere moțiune YES
89. 01.09.2022 13:29 30311 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției - Adoptat YES
90. 01.09.2022 13:14 30310 Programul lucru - aprobat YES
91. 01.09.2022 13:07 30309 Ordine de zi - Aprobata YES
92. 20.07.2022 10:10 30305 Vot final
Adoptare PL 437/2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949.
YES
93. 20.07.2022 10:09 30302 Verificare prezenta YES
94. 20.07.2022 09:37 30303 Programul de lucru YES
95. 20.07.2022 09:36 30304 Ordinea de zi YES
96. 29.06.2022 15:34 30300 Vot final - PL-x 406/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 406/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937
YES
97. 29.06.2022 15:33 30299 Vot final - PL-x 133/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 133/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
YES
98. 29.06.2022 15:32 30298 Vot final - Pl-x 402/2021 - Vot final adoptare
Adoptare PL 402/2021 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
99. 29.06.2022 15:32 30297 Vot final - PL-x 353/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 353/2022 privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
YES
100. 29.06.2022 15:29 30296 Vot final - PL-x 190/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 190/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 5 october 2022, 11:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro