Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Moșteanu Liviu-Ionuț

2828 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
701. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi NO
702. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 Abstention
703. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi NO
704. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi NO
705. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi NO
706. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi NO
707. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi NO
708. 27.06.2018 10:08 20075 Modificare ordine de zi NO
709. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
YES
710. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
711. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NO
712. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NO
713. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
YES
714. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
715. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
YES
716. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
Abstention
717. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
718. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
NO
719. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
720. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 NO
721. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 YES
722. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 YES
723. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 NO
724. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 YES
725. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 NO
726. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 NO
727. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 YES
728. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 NO
729. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 YES
730. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 NO
731. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 YES
732. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 YES
733. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi NO
734. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi NO
735. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi NO
736. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi NO
737. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi NO
738. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi Abstention
739. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 Abstention
740. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi Abstention
741. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 YES
742. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 YES
743. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi Abstention
744. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi Abstention
745. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 YES
746. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi Abstention
747. 26.06.2018 10:10 20024 Retrimitere la comisie Plx 136/2018 YES
748. 26.06.2018 10:09 20023 Modificare ordine de zi YES
749. 26.06.2018 10:09 20022 Modificare ordine de zi YES
750. 25.06.2018 17:38 20021 Timp dezbatere MS7/2018 YES
751. 25.06.2018 16:21 20019 Aprobare program de lucru YES
752. 25.06.2018 16:18 20018 Aprobare ordine de zi YES
753. 20.06.2018 13:33 20016 YES
754. 20.06.2018 13:33 20015 YES
755. 20.06.2018 12:56 19986 Vot final
Adoptare PL 384/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
YES
756. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
757. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abstention
758. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
YES
759. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Abstention
760. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Abstention
761. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
YES
762. 20.06.2018 12:19 19979 Vot final
Adoptare PL 110/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
763. 20.06.2018 12:18 19978 Vot final
Adoptare PL 364/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
764. 20.06.2018 12:18 19977 Vot final
Adoptare PL 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
YES
765. 20.06.2018 12:17 19976 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
766. 20.06.2018 11:32 20013 YES
767. 20.06.2018 10:57 20012 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
768. 20.06.2018 10:56 20011 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
769. 20.06.2018 10:54 20006 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
770. 20.06.2018 10:54 20010
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
771. 20.06.2018 10:53 20009
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
772. 20.06.2018 10:52 20005 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
773. 20.06.2018 10:51 20008
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
774. 20.06.2018 10:51 20004 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
775. 20.06.2018 10:49 20007
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
776. 20.06.2018 10:49 20003 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
777. 20.06.2018 10:22 19997 Modificare ordine de zi YES
778. 20.06.2018 10:21 19996 Modificare ordine de zi YES
779. 20.06.2018 10:19 19995 Modificare ordine de zi NO
780. 20.06.2018 10:17 20002 Modificare ordine de zi YES
781. 20.06.2018 10:16 19999 Modificare ordine de zi YES
782. 20.06.2018 10:16 20000 Modificare ordine de zi YES
783. 20.06.2018 10:15 19998 Modificare ordine de zi YES
784. 18.06.2018 22:02 19974 Vot final
Adoptare PL 417/2017 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
785. 18.06.2018 21:58 19973 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
786. 18.06.2018 21:58 19971 Vot final
Adoptare PL 131/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
787. 18.06.2018 21:56 19969 Vot final
Adoptare PL 233/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
YES
788. 18.06.2018 21:56 19967 Vot final
Adoptare PL 158/2018 pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
YES
789. 18.06.2018 21:55 19965 Vot final
Adoptare PL 268/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
YES
790. 18.06.2018 21:55 19961 Vot final
Adoptare PL 101/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen
Abstention
791. 18.06.2018 21:54 19958 Vot final
Adoptare PL 138/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
NO
792. 18.06.2018 21:53 19956 Vot final
Adoptare PL 171/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
YES
793. 18.06.2018 21:51 19954 Vot final
Adoptare PL 120/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
YES
794. 18.06.2018 21:49 19952 Vot final
Adoptare PL 119/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Abstention
795. 18.06.2018 21:44 19950 Vot final
Adoptare PL 804/2015 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
NO
796. 18.06.2018 21:41 19948 Vot final
Adoptare PL 71/2017 Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011
YES
797. 18.06.2018 21:38 19946 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Un buget modern pentru o Uniune care protejeaza, capaciteaza si apara Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM (2018)321 (PH CD 41/2018).
PHCD 41/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM (2018)321
YES
798. 18.06.2018 21:36 19944 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind modalitatile de a face posibila transformarea digitala a serviciilor de sanatate si de asistenta in cadrul pietei unice digitale, autonomizarea cetatenilor si construirea unei societati mai sanatoase COM(2018)233 (PH CD 40/2018).
PHCD 40/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase COM(2018)233
YES
799. 18.06.2018 21:35 19942 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183 (PH CD 39/2018).
PHCD 39/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183
YES
800. 18.06.2018 21:35 19939 Propunere vot prin apel nominal YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 16 janvier 2019, 20:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro