Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Moșteanu Liviu-Ionuț

2828 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură YES
2. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi YES
3. 19.12.2018 13:26 21292 Vot final
Adoptare PL 693/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
YES
4. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
5. 19.12.2018 12:59 21286 Vot final
Adoptare PL 354/2018 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
NO
6. 19.12.2018 12:42 21301 Vot final
Adoptare PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
NO
7. 19.12.2018 11:04 21278 PL 85/2018 - amr.6 - USR YES
8. 19.12.2018 11:04 21277 PL 85/2018 - amr.6 Sitterli Ovidiu Ioan YES
9. 19.12.2018 11:04 21279 PL 85/2018 - amr.7 YES
10. 19.12.2018 11:02 21276 PL 85/2018 - amr.5 YES
11. 19.12.2018 11:01 21275 PL 85/2018 - amr.5 YES
12. 19.12.2018 10:58 21274 PL 85/2018 - amr.2 eliminare YES
13. 19.12.2018 10:57 21273 PL 85/2018 -amr.2 alin1 YES
14. 19.12.2018 10:55 21272 PL 85/2018 - amr.1 YES
15. 19.12.2018 10:49 21271 PL 84/2018-amr.2 alin (2) lit.b YES
16. 19.12.2018 10:47 21270 PL 84/2018 - amr.4 - Bălănescu Alexandru NO
17. 19.12.2018 10:47 21269 PL 84/2018 - amr.3 YES
18. 19.12.2018 10:45 21268 PL 84/2018 - amr.2 alin.2 lit.b YES
19. 19.12.2018 10:44 21267 PL 84/2018 - amr.2 lit. b NO
20. 19.12.2018 10:43 21266 PL 84/2018 - amr.2 lit.a NO
21. 19.12.2018 10:43 21265 PL 84/2018 - amnedament Sitterli Ovidiu Ioan YES
22. 19.12.2018 10:37 21264 PL 84/2018 - amr.1 YES
23. 19.12.2018 10:36 21263 Retrimitere la comisie - PL 84/2018 YES
24. 19.12.2018 10:29 21262 PL 84/2018 - amr.2 lit a YES
25. 18.12.2018 17:26 21253 PL 725/2018 - anexe NO
26. 18.12.2018 17:25 21252 PL 725/2018 - art.158-182 NO
27. 18.12.2018 17:25 21251 PL 725/2018 - art.125-257 NO
28. 18.12.2018 17:24 21249 PL 725/2018 - art.71-90 NO
29. 18.12.2018 17:24 21250 PL 725/2018 - art.91 - 124 NO
30. 18.12.2018 17:24 21248 PL 725/2018 - art.57-70 NO
31. 18.12.2018 17:23 21247 PL 725/2018 - art.56 NO
32. 18.12.2018 17:22 21246 PL 725/2018 - forma comisie Abstention
33. 18.12.2018 17:22 21245 PL 725/2018 - amr 75 Abstention
34. 18.12.2018 17:20 21244 PL 725/2018 - forma comisie NO
35. 18.12.2018 17:19 21243 PL 725/2018 - amr 56 YES
36. 18.12.2018 17:17 21242 PL 725/2018 - amr 68 YES
37. 18.12.2018 17:17 21241 PL 725/2018 - forma comisiei NO
38. 18.12.2018 17:16 21240 PL 725/2018 - amr 117 YES
39. 18.12.2018 17:15 21239 PL 725/2018 - forma comisie NO
40. 18.12.2018 17:14 21238 PL 725/2018 - amr 91 YES
41. 18.12.2018 17:12 21237 PL 725/2018 - amr 68 YES
42. 18.12.2018 17:10 21236 PL 725/2018 - forma comisie NO
43. 18.12.2018 17:10 21235 PL 725/2018 - amr 24 YES
44. 18.12.2018 17:08 21234 PL 725/2018 - forma comisie NO
45. 18.12.2018 17:07 21233 PL 725/2018 - amr 2 YES
46. 18.12.2018 17:05 21232 PL 725/2018 - amr 12 YES
47. 18.12.2018 16:30 21231 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 60 minute YES
48. 18.12.2018 16:19 21228 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 YES
49. 18.12.2018 16:19 21227 Retrimitere la comisie - PL 725/2018 YES
50. 18.12.2018 16:13 21226 Retrimitere la comisie - PL 454/2018 YES
51. 18.12.2018 16:11 21225 Modificare ordine de zi YES
52. 18.12.2018 16:10 21224 Retrimitere la comisie - PL 521/2018 YES
53. 18.12.2018 16:10 21223 Retrimitere la comisie PL 560/2018 - 30 minute NO
54. 18.12.2018 16:08 21222 Modificare ordine de zi YES
55. 18.12.2018 16:07 21221 Retrimitere la comisie Pl 590/2018 YES
56. 18.12.2018 16:07 21220 Modificare ordine de zi YES
57. 18.12.2018 16:06 21229 Modificare odrdine de zi YES
58. 17.12.2018 17:51 21135 Propunere vot YES
59. 17.12.2018 17:50 21134 Retrimitere la comisie- Proiectul de Hotărâre pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989 YES
60. 17.12.2018 17:49 21133 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2019 NO
61. 17.12.2018 17:44 21132 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. YES
62. 17.12.2018 17:43 21131 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. YES
63. 17.12.2018 17:42 21130 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind Scrisoarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, referitoare la participarea forțelor Armatei României și Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operații în afara teritoriului național în anul 2019 și extinderea ariei de dislocare a forțelor armate prin includerea teritoriului statului Qatar în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/Daesh. YES
64. 17.12.2018 16:22 21129 Aprobare program de lucru YES
65. 17.12.2018 16:21 21128 Aprobare ordine de zi YES
66. 12.12.2018 15:47 21124 Declaratia Parlamentului Romaniei privind dimensiunea parlamentara a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care Romania o va exercita in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 YES
67. 12.12.2018 15:11 21123 Programul dezbaterilor asupra Proiectului Declaratiei Parlamentului Romaniei YES
68. 10.12.2018 16:12 21069 Retrimitere la comisie - PL-x 686/2018 YES
69. 10.12.2018 16:11 21068 Retrimitere la comisie - Pl-x 415/2018 YES
70. 10.12.2018 16:11 21067 Introducerea pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului, a Pl-x 422/2018 YES
71. 10.12.2018 16:08 21072 Modificare ordine de zi NO
72. 10.12.2018 16:07 21071 NO
73. 10.12.2018 16:06 21070 NO
74. 03.12.2018 17:17 21062 Retrimitere la comisie PL 613/2018
PL 613/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
YES
75. 03.12.2018 16:11 21061 Retrimitere la comisie PL 589/2018
PL 589/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
YES
76. 03.12.2018 16:10 21060 Modificare ordine de zi YES
77. 28.11.2018 12:45 21053 Vot final
Adoptare PL 540/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NO
78. 28.11.2018 12:44 21052 Vot final
Adoptare PL 416/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Abstention
79. 28.11.2018 12:43 21051 Vot final
Adoptare PL 557/2018 privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
YES
80. 28.11.2018 12:43 21050 Vot final
Adoptare PL 617/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt
Abstention
81. 28.11.2018 12:42 21049 Vot final
Adoptare PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
82. 28.11.2018 12:42 21048 Vot final
Adoptare PL 357/2016 pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
YES
83. 28.11.2018 12:41 21046 Vot final
Adoptare PL 432/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
YES
84. 28.11.2018 12:41 21047 Vot final
Adoptare PL 523/2018 pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărții în România
YES
85. 28.11.2018 12:39 21045 Vot final
Adoptare PL 477/2018 privind instituirea Zilei dăruirii
NO
86. 28.11.2018 12:33 21044 Vot final
Adoptare PL 348/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NO
87. 28.11.2018 12:32 21043 Vot final
Adoptare PL 429/2018 pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
88. 28.11.2018 12:31 21042 Vot final
Adoptare PL 213/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
YES
89. 28.11.2018 12:31 21041 Vot final
Adoptare PL 327/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
YES
90. 28.11.2018 12:30 21040 Vot final
Adoptare PL 293/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Abstention
91. 28.11.2018 12:25 21039 Vot final
Adoptare PL 571/2018 pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică” a României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri” a României
YES
92. 28.11.2018 12:24 21038 Vot final
Adoptare PL 555/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
93. 28.11.2018 12:22 21037 Vot final
Adoptare PL 135/2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România
NO
94. 28.11.2018 12:21 21036 Vot final
Adoptare PL 164/2016 pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
YES
95. 28.11.2018 12:21 21035 Vot final
Adoptare PL 34/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal
YES
96. 28.11.2018 12:20 21034 Vot final
Adoptare PL 35/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
YES
97. 28.11.2018 12:20 21033 Vot final
Adoptare PL 418/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
Abstention
98. 28.11.2018 12:19 21032 Vot final
Adoptare PL 535/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
YES
99. 28.11.2018 12:19 21031 Vot final
Adoptare PL 452/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
100. 28.11.2018 12:18 21030 Vot final
Adoptare PL 203/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 24 january 2019, 11:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro