Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Olar Corneliu

2354 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
501. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 NO
502. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 NO
503. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 YES
504. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 YES
505. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 YES
506. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral NO
507. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 YES
508. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral NO
509. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 NO
510. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 YES
511. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 YES
512. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 YES
513. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 YES
514. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral NO
515. 04.07.2018 11:29 20142 Art. 173 - integral NO
516. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 YES
517. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral NO
518. 04.07.2018 11:26 20139 PL-x 406/2018 - Amendament respins 31 YES
519. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral NO
520. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial NO
521. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 YES
522. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 YES
523. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 YES
524. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NO
525. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 YES
526. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral NO
527. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 YES
528. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial YES
529. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 YES
530. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 YES
531. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial NO
532. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 YES
533. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial NO
534. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 YES
535. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial NO
536. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 YES
537. 04.07.2018 10:51 20209 Text initial NO
538. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 YES
539. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 YES
540. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial NO
541. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
542. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
543. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
544. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
545. 04.07.2018 10:25 20201 Stabilire timpi dezbatere
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
546. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi YES
547. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie YES
548. 04.07.2018 10:18 20202 Eliminarea de pe ordinea de zi a PL-x 406/2018 YES
549. 04.07.2018 10:13 20203 Modificarea programului de lucru - Vot final la ora 13,00 NO
550. 02.07.2018 16:40 20118 Sistarea lucrarilor in plen YES
551. 02.07.2018 16:40 20117 PL-x 340/2018 - amendament admis 3 - art. 12 alin. (1)
PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
552. 02.07.2018 15:33 20116 PL-x 128/2018 - Timp dezbatere
PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
YES
553. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
554. 02.07.2018 15:25 20114 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(6)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
555. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
556. 02.07.2018 15:07 20112 Retrimitere la comisie - PL-x 112/2018
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
557. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru NO
558. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi NO
559. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 NO
560. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi NO
561. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde NO
562. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde YES
563. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru YES
564. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi Didn't vote
565. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). YES
566. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Abstention
567. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
YES
568. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
YES
569. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
YES
570. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
571. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
YES
572. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
YES
573. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NO
574. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
YES
575. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
576. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
YES
577. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
YES
578. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
579. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru YES
580. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 NO
581. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 YES
582. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi YES
583. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 YES
584. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
YES
585. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
586. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NO
587. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NO
588. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
YES
589. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
590. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
YES
591. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
YES
592. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
593. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
Abstention
594. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
595. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 NO
596. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 NO
597. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 YES
598. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 Didn't vote
599. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi YES
600. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 december 2018, 10:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro