Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Oprișcan Mihai Doru în legislatura 2016-prezent?

1341 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
101. 10.07.2018 11:40 20331 PLx 55/2018 - ama.3 Abținere
102. 10.07.2018 11:30 20330 Retrimitere la comisie PLx 55/2018 DA
103. 10.07.2018 11:26 20329 Prelungire program de lucru Abținere
104. 10.07.2018 10:37 20328 Modificare ordine de zi Abținere
105. 09.07.2018 17:57 20288 Prelungire program de lucru DA
106. 09.07.2018 17:54 20285 PLx 369/2018 -art.247- forma comisie DA
107. 09.07.2018 17:54 20284 PLx 369/2018 - amr.564 NU
108. 09.07.2018 17:52 20283 PLx 369/2018 - art.210- forma comisiei Abținere
109. 09.07.2018 17:52 20282 PLx 369/2018 - amr.503 NU
110. 09.07.2018 17:50 20281 PLx 369/2018 - art.152 - forma comisie DA
111. 09.07.2018 17:49 20280 PLx 369/2018 - amr.286 NU
112. 09.07.2018 17:47 20278 PLx 369/2018 - amr.283 Abținere
113. 09.07.2018 17:47 20279 PLx 369/2018 - art.151-forma comisie Abținere
114. 09.07.2018 17:43 20277 PLx 369/2018 -art.141 -forma comisiei Abținere
115. 09.07.2018 17:42 20276 PLx 369/2018 - amr.275 Abținere
116. 09.07.2018 17:41 20275 PLx 369/2018 - art.139-forma comisie DA
117. 09.07.2018 17:41 20274 PLx 369/2018 - amr.235 NU
118. 09.07.2018 17:39 20273 PLx 369/2018 -amr.217 NU
119. 09.07.2018 17:38 20272 PLx 369/2018 - art.138-forma comisie Abținere
120. 09.07.2018 17:37 20271 PLx 369/2018 - amr.216 Abținere
121. 09.07.2018 17:36 20270 PLx 369/2018 - art 135- forma comisie Abținere
122. 09.07.2018 17:35 20269 PLx 369/2018 - amr 173 Abținere
123. 09.07.2018 17:34 20268 PLx 369/2018 - amr. 135 Abținere
124. 09.07.2018 17:32 20267 PLx 369/2018 - art 114 - forma comisiei Abținere
125. 09.07.2018 17:32 20266 PLx 369/2018 - amr.106 Abținere
126. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru DA
127. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi DA
128. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Abținere
129. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
130. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
131. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
132. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
133. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
134. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
135. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Abținere
136. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
137. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
138. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
139. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
140. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
141. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru DA
142. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi DA
143. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 DA
144. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi DA
145. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi DA
146. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi DA
147. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi DA
148. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi DA
149. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi DA
150. 27.06.2018 10:08 20075 Modificare ordine de zi DA
151. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
152. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
153. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NU
154. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Abținere
155. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
156. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
157. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
158. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
DA
159. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
160. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
161. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
DA
162. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 Abținere
163. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi DA
164. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi DA
165. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi DA
166. 20.06.2018 13:33 20015 DA
167. 20.06.2018 13:33 20016 DA
168. 20.06.2018 13:03 19992 Vot final
Respingere PL 114/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
169. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
170. 20.06.2018 13:02 19990 Vot final
Respingere PL 521/2017 pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
171. 20.06.2018 13:01 19989 Vot final
Respingere PL 165/2018 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
172. 20.06.2018 13:01 19988 Vot final
Adoptare PL 6/2018 privind internshipul
DA
173. 20.06.2018 12:56 19986 Vot final
Adoptare PL 384/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
DA
174. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
175. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
DA
176. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Nu a votat
177. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
178. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
DA
179. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
DA
180. 20.06.2018 12:19 19979 Vot final
Adoptare PL 110/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
181. 20.06.2018 12:18 19978 Vot final
Adoptare PL 364/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
182. 20.06.2018 12:18 19977 Vot final
Adoptare PL 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
DA
183. 20.06.2018 12:17 19976 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
184. 20.06.2018 10:57 20012 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
185. 20.06.2018 10:56 20011 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
186. 20.06.2018 10:53 20009
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
187. 20.06.2018 10:52 20005 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
188. 20.06.2018 10:51 20004 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
189. 20.06.2018 10:51 20008
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
190. 20.06.2018 10:49 20007
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
191. 20.06.2018 10:49 20003 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
192. 18.06.2018 22:02 19974 Vot final
Adoptare PL 417/2017 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Abținere
193. 18.06.2018 21:58 19973 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Abținere
194. 18.06.2018 21:58 19971 Vot final
Adoptare PL 131/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
195. 18.06.2018 21:56 19967 Vot final
Adoptare PL 158/2018 pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
DA
196. 18.06.2018 21:55 19965 Vot final
Adoptare PL 268/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
DA
197. 18.06.2018 21:55 19961 Vot final
Adoptare PL 101/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen
DA
198. 18.06.2018 21:54 19958 Vot final
Adoptare PL 138/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
DA
199. 18.06.2018 21:53 19956 Vot final
Adoptare PL 171/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
DA
200. 18.06.2018 21:51 19954 Vot final
Adoptare PL 120/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 13 noiembrie 2018, 7:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro