Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Pașcan Emil-Marius

2213 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură YES
2. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi YES
3. 19.12.2018 13:26 21292 Vot final
Adoptare PL 693/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
YES
4. 19.12.2018 13:25 21289 Vot final
Adoptare PL 597/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Abstention
5. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
Abstention
6. 19.12.2018 13:13 21291 Vot final
Adoptare PL 521/2018 pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NO
7. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
Abstention
8. 19.12.2018 12:38 21294 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
9. 19.12.2018 11:20 21280 Prelungire program de lucru YES
10. 19.12.2018 10:55 21272 PL 85/2018 - amr.1 YES
11. 19.12.2018 10:29 21262 PL 84/2018 - amr.2 lit a YES
12. 18.12.2018 17:26 21253 PL 725/2018 - anexe NO
13. 18.12.2018 17:25 21251 PL 725/2018 - art.125-257 NO
14. 18.12.2018 17:25 21252 PL 725/2018 - art.158-182 NO
15. 18.12.2018 17:24 21250 PL 725/2018 - art.91 - 124 NO
16. 18.12.2018 17:24 21248 PL 725/2018 - art.57-70 NO
17. 18.12.2018 17:24 21249 PL 725/2018 - art.71-90 NO
18. 18.12.2018 17:23 21247 PL 725/2018 - art.56 NO
19. 18.12.2018 17:22 21246 PL 725/2018 - forma comisie NO
20. 18.12.2018 17:22 21245 PL 725/2018 - amr 75 YES
21. 18.12.2018 17:20 21244 PL 725/2018 - forma comisie NO
22. 18.12.2018 17:19 21243 PL 725/2018 - amr 56 YES
23. 18.12.2018 17:17 21242 PL 725/2018 - amr 68 YES
24. 18.12.2018 17:17 21241 PL 725/2018 - forma comisiei NO
25. 18.12.2018 17:16 21240 PL 725/2018 - amr 117 YES
26. 18.12.2018 17:15 21239 PL 725/2018 - forma comisie NO
27. 18.12.2018 17:14 21238 PL 725/2018 - amr 91 YES
28. 18.12.2018 17:12 21237 PL 725/2018 - amr 68 YES
29. 18.12.2018 17:10 21236 PL 725/2018 - forma comisie NO
30. 18.12.2018 17:10 21235 PL 725/2018 - amr 24 YES
31. 18.12.2018 17:08 21234 PL 725/2018 - forma comisie NO
32. 18.12.2018 16:30 21231 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 60 minute YES
33. 18.12.2018 16:13 21226 Retrimitere la comisie - PL 454/2018 YES
34. 18.12.2018 16:11 21225 Modificare ordine de zi YES
35. 18.12.2018 16:10 21223 Retrimitere la comisie PL 560/2018 - 30 minute YES
36. 18.12.2018 16:07 21221 Retrimitere la comisie Pl 590/2018 YES
37. 17.12.2018 16:22 21129 Aprobare program de lucru YES
38. 12.12.2018 15:47 21124 Declaratia Parlamentului Romaniei privind dimensiunea parlamentara a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care Romania o va exercita in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 NO
39. 12.12.2018 15:11 21123 Programul dezbaterilor asupra Proiectului Declaratiei Parlamentului Romaniei YES
40. 12.12.2018 10:09 21076 PL-x 397/2018 - nr. crt. 33 devine nr. crt. 3 si retrimitere la comisie YES
41. 12.12.2018 10:09 21075 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 405/2018 - nr. crt. 17 indice 3 YES
42. 12.12.2018 10:08 21074 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 415/2018 - nr.crt. 17 indice 2 YES
43. 12.12.2018 10:08 21077 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 686/2018 - nr. crt. 17 indice 1 YES
44. 10.12.2018 16:12 21069 Retrimitere la comisie - PL-x 686/2018 YES
45. 10.12.2018 16:11 21068 Retrimitere la comisie - Pl-x 415/2018 YES
46. 03.12.2018 17:17 21062 Retrimitere la comisie PL 613/2018
PL 613/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
YES
47. 03.12.2018 16:11 21061 Retrimitere la comisie PL 589/2018
PL 589/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
YES
48. 03.12.2018 16:10 21060 Modificare ordine de zi YES
49. 28.11.2018 12:45 21053 Vot final
Adoptare PL 540/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NO
50. 28.11.2018 12:43 21050 Vot final
Adoptare PL 617/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt
YES
51. 28.11.2018 12:42 21048 Vot final
Adoptare PL 357/2016 pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
YES
52. 28.11.2018 12:41 21046 Vot final
Adoptare PL 432/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
YES
53. 28.11.2018 12:41 21047 Vot final
Adoptare PL 523/2018 pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărții în România
YES
54. 28.11.2018 12:39 21045 Vot final
Adoptare PL 477/2018 privind instituirea Zilei dăruirii
NO
55. 28.11.2018 12:33 21044 Vot final
Adoptare PL 348/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NO
56. 28.11.2018 12:32 21043 Vot final
Adoptare PL 429/2018 pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
57. 28.11.2018 12:31 21042 Vot final
Adoptare PL 213/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
YES
58. 28.11.2018 12:31 21041 Vot final
Adoptare PL 327/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
YES
59. 28.11.2018 12:30 21040 Vot final
Adoptare PL 293/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Abstention
60. 28.11.2018 12:25 21039 Vot final
Adoptare PL 571/2018 pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică” a României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri” a României
YES
61. 28.11.2018 12:24 21038 Vot final
Adoptare PL 555/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
62. 28.11.2018 12:22 21037 Vot final
Adoptare PL 135/2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România
NO
63. 28.11.2018 12:21 21036 Vot final
Adoptare PL 164/2016 pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
YES
64. 28.11.2018 12:21 21035 Vot final
Adoptare PL 34/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal
YES
65. 28.11.2018 12:20 21033 Vot final
Adoptare PL 418/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
Abstention
66. 28.11.2018 12:20 21034 Vot final
Adoptare PL 35/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
YES
67. 28.11.2018 12:19 21031 Vot final
Adoptare PL 452/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Abstention
68. 28.11.2018 12:18 21030 Vot final
Adoptare PL 203/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
69. 28.11.2018 12:18 21029 Vot final
Adoptare PL 570/2018 privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
YES
70. 28.11.2018 12:17 21028 Vot final
Adoptare PL 544/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Abstention
71. 28.11.2018 12:17 21027 Vot final
Adoptare PL 538/2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua națională a constructorului
NO
72. 28.11.2018 12:16 21024 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii Conectarea Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a UE JOIN (2018) 31 (PHCD 83/2018).
PHCD 83/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de InvestițiiConectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE JOIN(2018)31
YES
73. 28.11.2018 12:13 21026 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
74. 28.11.2018 10:23 21059 Modificare ordine de zi YES
75. 28.11.2018 10:21 21058 Modificare ordine de zi YES
76. 28.11.2018 10:20 21056 Pl-x 601/2014 - Retrimitere la comisie YES
77. 28.11.2018 10:20 21057 PL-x 354/2018 - Retrimitere la comisie YES
78. 26.11.2018 17:54 21012 Retrimitere la comisie
PL 148/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
YES
79. 26.11.2018 16:18 21009 Modificarea ordinii de zi YES
80. 26.11.2018 16:17 21008 Modificarea ordinii de zi NO
81. 26.11.2018 16:16 21007 Pl-x 581/2014 - Retrimitere la comisie Abstention
82. 26.11.2018 16:15 21006 PL-x 416/2018 - Retrimitere la comisie YES
83. 26.11.2018 16:14 21005 Pl-x 297/2018 - Retrimitere la comisie YES
84. 26.11.2018 16:13 21013 Modificare ordine de zi YES
85. 26.11.2018 16:13 21011 Modificare ordine de zi YES
86. 21.11.2018 12:52 21003 Vot final
Respingere PL 425/2018 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
YES
87. 21.11.2018 12:51 21002 Vot final
Respingere PL 363/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
YES
88. 21.11.2018 12:51 21001 Vot final
Respingere PL 359/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
YES
89. 21.11.2018 12:50 21000 Vot final
Respingere PL 282/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
90. 21.11.2018 12:49 20999 Vot final
Respingere PL 528/2017 de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
YES
91. 21.11.2018 12:49 20998 Vot final
Respingere PL 470/2018 pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011
YES
92. 21.11.2018 12:48 20996 Vot final
Adoptare PL 126/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Abstention
93. 21.11.2018 12:47 20994 Vot final
Adoptare PL 124/2018 privind Statutul inspectorului de muncă
YES
94. 21.11.2018 12:46 20993 Vot final
Adoptare PL 586/2017 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
Abstention
95. 21.11.2018 12:46 20992 Vot final
Adoptare PL 7/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
YES
96. 21.11.2018 12:44 20991 Vot final
Adoptare PL 387/2018 pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
YES
97. 21.11.2018 12:44 20990 Vot final
Adoptare PL 413/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
YES
98. 21.11.2018 12:42 20989 Vot final
Adoptare PL 322/2017 pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și simularea ocupării forței de muncă
YES
99. 21.11.2018 12:42 20988 Vot final
Adoptare PL 404/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
YES
100. 21.11.2018 12:41 20987 Vot final
Respingere PL 345/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 20 january 2019, 17:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro