Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Plumb Rovana

2043 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
YES
2. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
3. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
YES
4. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
YES
5. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
YES
6. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
7. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
8. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
YES
9. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
10. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
YES
11. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
YES
12. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie YES
13. 29.05.2019 14:10 22404 YES
14. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului NO
15. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor NO
16. 07.05.2019 12:33 22384 YES
17. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
18. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
19. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
20. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
21. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
22. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
23. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru YES
24. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
25. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
YES
26. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
YES
27. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
YES
28. 24.04.2019 12:13 22361 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
29. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie YES
30. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 NO
31. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie YES
32. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 NO
33. 16.04.2019 14:03 22311 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 deputati (MS 4/2019). NO
34. 16.04.2019 14:02 22310 Vot final
Adoptare PL 182/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
35. 16.04.2019 14:01 22309 Vot final
Adoptare PL 61/2019 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
36. 16.04.2019 14:00 22307 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
37. 16.04.2019 14:00 22308 Vot final
Adoptare PL 512/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
YES
38. 16.04.2019 13:59 22306 Vot final
Respingere PL 728/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
39. 16.04.2019 13:58 22305 Vot final
Adoptare PL 672/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
40. 16.04.2019 13:56 22304 Vot final
Adoptare PL 453/2017 privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
YES
41. 16.04.2019 13:54 22303 Vot final
Adoptare PL 217/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
YES
42. 16.04.2019 13:52 22302 Vot final
Adoptare PL 172/2018 privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
YES
43. 16.04.2019 13:44 22301 Vot final
Adoptare PL 192/2019 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
44. 16.04.2019 13:43 22315 Vot final
Adoptare PL 224/2019 pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea educației naționale nr.1/2011
YES
45. 16.04.2019 13:42 22314 Vot final
Adoptare PL 92/2019 pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
YES
46. 13.03.2019 14:36 22109 Vot final - Respinge cererea de reexaminare si adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2019 în forma propusă
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
YES
47. 13.03.2019 14:18 22108 Timp dezbatere YES
48. 13.03.2019 14:10 22106 Modificare ordine de zi YES
49. 13.03.2019 14:10 22107 Aprobare program de lucru YES
50. 04.03.2019 17:21 22095 YES
51. 04.03.2019 17:18 22094 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputatilor (PH CD 8/2019).
PHCD 8/2019 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
YES
52. 27.02.2019 14:09 22092 Adoptarea Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
53. 27.02.2019 14:08 22091 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.35/2017 privind constituirea Grupului PRO –America. YES
54. 27.02.2019 14:08 22090 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
55. 27.02.2019 14:07 22089 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.18/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. YES
56. 27.02.2019 14:06 22088 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
57. 27.02.2019 14:05 22087 Aprobare program de lucru YES
58. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
59. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
YES
60. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
YES
61. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
NO
62. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
YES
63. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
64. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 NO
65. 15.02.2019 13:09 21403 Vot final - PL-x 27/2019 - Vot final
PL 27/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
YES
66. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
YES
67. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 YES
68. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 YES
69. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 YES
70. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 YES
71. 15.02.2019 12:14 21418 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04 YES
72. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 YES
73. 15.02.2019 12:14 21416 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 YES
74. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 YES
75. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 YES
76. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 YES
77. 15.02.2019 10:59 21434 Anexa 3/20 amendament NO
78. 15.02.2019 10:42 21426 Anexa 11 amendament admis 52 YES
79. 15.02.2019 10:42 21444 Anexa 11 integral YES
80. 15.02.2019 10:41 21425 Anexa 11 amendament admis 51 YES
81. 15.02.2019 10:40 21433 Anexa 11 amr. 4 NO
82. 15.02.2019 10:38 21432 Anexa 11 amr. 1 NO
83. 15.02.2019 10:33 21431 Anexa 11 amr. 2 NO
84. 15.02.2019 10:31 21429 Vot control Didn't vote
85. 15.02.2019 10:31 21430 Anexa 10 integral YES
86. 15.02.2019 10:18 21352 Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
YES
87. 15.02.2019 10:16 21353 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
88. 15.02.2019 10:13 21351 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
89. 14.02.2019 21:56 21972 Anexa 3/36 -amendament respins 1 NO
90. 14.02.2019 21:52 21971 Anexa 3/35 - integral YES
91. 14.02.2019 21:51 21970 Anexa 3/35 -amendament respins 1 NO
92. 14.02.2019 21:48 21968 Anexa 3/34 - integral YES
93. 14.02.2019 21:47 21967 Prelungire program de lucru YES
94. 14.02.2019 21:47 22051 Anexa 3/33 - integral YES
95. 14.02.2019 21:46 22050 Anexa 3/33 -amendament admis 42 YES
96. 14.02.2019 21:40 22049 Anexa 3/32 - integral YES
97. 14.02.2019 21:39 22048 Anexa 3/32 -amendament respins 1 YES
98. 14.02.2019 21:37 22047 Anexa 3/31 - integral YES
99. 14.02.2019 21:36 22046 Anexa 3/31 -amendament admis 41 YES
100. 14.02.2019 21:36 22045 Anexa 3/31 -amendament respins 3 NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 28 june 2022, 0:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro