Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Prisnel Adrian-Claudiu în legislatura 2016-prezent?

2562 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
201. 02.07.2018 16:40 20118 Sistarea lucrarilor in plen Nu a votat
202. 02.07.2018 15:33 20116 PL-x 128/2018 - Timp dezbatere
PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
NU
203. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
204. 02.07.2018 15:25 20114 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(6)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
205. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
206. 02.07.2018 15:07 20112 Retrimitere la comisie - PL-x 112/2018
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
207. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru NU
208. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi NU
209. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 NU
210. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi NU
211. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde NU
212. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde DA
213. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru DA
214. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi DA
215. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). DA
216. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Abținere
217. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
218. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
219. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
220. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Abținere
221. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
222. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
223. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NU
224. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
225. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
226. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Abținere
227. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
228. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
229. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 NU
230. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 DA
231. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi DA
232. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 DA
233. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi NU
234. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 Abținere
235. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi NU
236. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi NU
237. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi NU
238. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi NU
239. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi NU
240. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi NU
241. 27.06.2018 10:08 20075 Modificare ordine de zi NU
242. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
243. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
244. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NU
245. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NU
246. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
247. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
248. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
249. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
Abținere
250. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
251. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
NU
252. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
253. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 DA
254. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 NU
255. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 NU
256. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 DA
257. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 NU
258. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 NU
259. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 DA
260. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 NU
261. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 DA
262. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 NU
263. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 DA
264. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 DA
265. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi NU
266. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi NU
267. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi NU
268. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi Abținere
269. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi Abținere
270. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi Abținere
271. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 Abținere
272. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 Abținere
273. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi Abținere
274. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 Abținere
275. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi Abținere
276. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi Abținere
277. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 DA
278. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi Abținere
279. 26.06.2018 10:10 20024 Retrimitere la comisie Plx 136/2018 DA
280. 26.06.2018 10:09 20023 Modificare ordine de zi DA
281. 26.06.2018 10:09 20022 Modificare ordine de zi DA
282. 25.06.2018 17:38 20021 Timp dezbatere MS7/2018 DA
283. 25.06.2018 16:21 20019 Aprobare program de lucru DA
284. 25.06.2018 16:18 20018 Aprobare ordine de zi DA
285. 20.06.2018 13:33 20015 DA
286. 20.06.2018 13:33 20016 DA
287. 20.06.2018 13:03 19992 Vot final
Respingere PL 114/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
288. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
289. 20.06.2018 13:02 19990 Vot final
Respingere PL 521/2017 pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
290. 20.06.2018 13:01 19989 Vot final
Respingere PL 165/2018 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
291. 20.06.2018 13:01 19988 Vot final
Adoptare PL 6/2018 privind internshipul
DA
292. 20.06.2018 13:00 19987 Vot final
Adoptare PL 159/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
NU
293. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
NU
294. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
295. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
DA
296. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Abținere
297. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Abținere
298. 20.06.2018 12:19 19979 Vot final
Adoptare PL 110/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
299. 20.06.2018 12:18 19977 Vot final
Adoptare PL 227/2017 pentru modificarea art.1 alin.(3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
DA
300. 20.06.2018 12:18 19978 Vot final
Adoptare PL 364/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 iulie 2018, 7:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro