Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Prisnel Adrian-Claudiu în legislatura 2016-prezent?

2689 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 DA
302. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 DA
303. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NU
304. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 DA
305. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral NU
306. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 DA
307. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial NU
308. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 DA
309. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial NU
310. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 DA
311. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 DA
312. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial NU
313. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 DA
314. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial NU
315. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 DA
316. 04.07.2018 10:51 20209 Text initial NU
317. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial NU
318. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 DA
319. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
320. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
321. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
322. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
323. 04.07.2018 10:25 20201 Stabilire timpi dezbatere
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
324. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi DA
325. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie DA
326. 04.07.2018 10:18 20202 Eliminarea de pe ordinea de zi a PL-x 406/2018 DA
327. 02.07.2018 16:40 20117 PL-x 340/2018 - amendament admis 3 - art. 12 alin. (1)
PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
328. 02.07.2018 16:40 20118 Sistarea lucrarilor in plen Nu a votat
329. 02.07.2018 15:33 20116 PL-x 128/2018 - Timp dezbatere
PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
NU
330. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
331. 02.07.2018 15:25 20114 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(6)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
332. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
333. 02.07.2018 15:07 20112 Retrimitere la comisie - PL-x 112/2018
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
334. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru NU
335. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi NU
336. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 NU
337. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi NU
338. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde NU
339. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde DA
340. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru DA
341. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi DA
342. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). DA
343. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Abținere
344. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
345. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
346. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
347. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Abținere
348. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
349. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
350. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NU
351. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
352. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
353. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Abținere
354. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
355. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
356. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 NU
357. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 DA
358. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi DA
359. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 DA
360. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi NU
361. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 Abținere
362. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi NU
363. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi NU
364. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi NU
365. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi NU
366. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi NU
367. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi NU
368. 27.06.2018 10:08 20075 Modificare ordine de zi NU
369. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
370. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
371. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NU
372. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NU
373. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
374. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
375. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
376. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
Abținere
377. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
378. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
NU
379. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
380. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 DA
381. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 NU
382. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 NU
383. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 DA
384. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 NU
385. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 NU
386. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 DA
387. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 NU
388. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 DA
389. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 NU
390. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 DA
391. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 DA
392. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi NU
393. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi NU
394. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi NU
395. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi Abținere
396. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi Abținere
397. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi Abținere
398. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 Abținere
399. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 Abținere
400. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi Abținere

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 20 octombrie 2018, 21:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro