Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Raețchi Ovidiu Alexandru

1243 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
YES
2. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
YES
3. 05.07.2018 13:29 20258 Vot final
Adoptare PL 600/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
YES
4. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
NO
5. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
6. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
7. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
8. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
9. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. NO
10. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. NO
11. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. NO
12. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. YES
13. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. YES
14. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. YES
15. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. YES
16. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
17. 04.07.2018 14:39 20235 NO
18. 04.07.2018 14:30 20236 NO
19. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
20. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
21. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 pentru modificarea și completarea alin.3, al art.1691din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010
Didn't vote
22. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
YES
23. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
YES
24. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
YES
25. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
YES
26. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
YES
27. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Didn't vote
28. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Abstention
29. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
YES
30. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
YES
31. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 pentru instituirea Zilei limbii macedonene
YES
32. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
YES
33. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. YES
34. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
35. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III NO
36. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV NO
37. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ NO
38. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II NO
39. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 NO
40. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 Didn't vote
41. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 NO
42. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 Didn't vote
43. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 NO
44. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 Didn't vote
45. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 NO
46. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 NO
47. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 NO
48. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 NO
49. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 NO
50. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 NO
51. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 Didn't vote
52. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 Abstention
53. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 Didn't vote
54. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 NO
55. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 Didn't vote
56. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 Abstention
57. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 Didn't vote
58. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 Abstention
59. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 Didn't vote
60. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 NO
61. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 NO
62. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 NO
63. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 NO
64. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 NO
65. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral NO
66. 04.07.2018 11:26 20139 PL-x 406/2018 - Amendament respins 31 YES
67. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral NO
68. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial NO
69. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 YES
70. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 YES
71. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 YES
72. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NO
73. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 YES
74. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral NO
75. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 YES
76. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial NO
77. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 YES
78. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial NO
79. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 YES
80. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 YES
81. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial NO
82. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 YES
83. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru NO
84. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi NO
85. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 NO
86. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi NO
87. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde NO
88. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde YES
89. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru YES
90. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi YES
91. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). YES
92. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Abstention
93. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
YES
94. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
YES
95. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
YES
96. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Abstention
97. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
YES
98. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
YES
99. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NO
100. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 16 july 2018, 6:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro