Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Răcuci Claudiu-Vasile

1514 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură YES
2. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi YES
3. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
YES
4. 19.12.2018 10:49 21271 PL 84/2018-amr.2 alin (2) lit.b YES
5. 19.12.2018 10:47 21269 PL 84/2018 - amr.3 YES
6. 19.12.2018 10:47 21270 PL 84/2018 - amr.4 - Bălănescu Alexandru NO
7. 19.12.2018 10:45 21268 PL 84/2018 - amr.2 alin.2 lit.b YES
8. 19.12.2018 10:44 21267 PL 84/2018 - amr.2 lit. b NO
9. 19.12.2018 10:43 21266 PL 84/2018 - amr.2 lit.a NO
10. 19.12.2018 10:43 21265 PL 84/2018 - amnedament Sitterli Ovidiu Ioan YES
11. 19.12.2018 10:36 21263 Retrimitere la comisie - PL 84/2018 YES
12. 19.12.2018 10:29 21262 PL 84/2018 - amr.2 lit a YES
13. 18.12.2018 17:29 21254 Retrimitere la comisie -PL 319/2018 YES
14. 18.12.2018 17:25 21251 PL 725/2018 - art.125-257 NO
15. 18.12.2018 17:25 21252 PL 725/2018 - art.158-182 NO
16. 18.12.2018 17:24 21249 PL 725/2018 - art.71-90 NO
17. 18.12.2018 17:24 21250 PL 725/2018 - art.91 - 124 NO
18. 18.12.2018 17:24 21248 PL 725/2018 - art.57-70 NO
19. 18.12.2018 17:23 21247 PL 725/2018 - art.56 NO
20. 18.12.2018 17:22 21246 PL 725/2018 - forma comisie NO
21. 18.12.2018 17:22 21245 PL 725/2018 - amr 75 YES
22. 18.12.2018 17:20 21244 PL 725/2018 - forma comisie NO
23. 18.12.2018 17:19 21243 PL 725/2018 - amr 56 YES
24. 18.12.2018 17:17 21242 PL 725/2018 - amr 68 YES
25. 18.12.2018 17:17 21241 PL 725/2018 - forma comisiei NO
26. 18.12.2018 17:16 21240 PL 725/2018 - amr 117 YES
27. 18.12.2018 17:14 21238 PL 725/2018 - amr 91 YES
28. 18.12.2018 17:12 21237 PL 725/2018 - amr 68 YES
29. 18.12.2018 17:10 21236 PL 725/2018 - forma comisie NO
30. 18.12.2018 17:10 21235 PL 725/2018 - amr 24 YES
31. 18.12.2018 17:08 21234 PL 725/2018 - forma comisie NO
32. 18.12.2018 17:07 21233 PL 725/2018 - amr 2 YES
33. 18.12.2018 17:05 21232 PL 725/2018 - amr 12 YES
34. 18.12.2018 16:30 21231 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 60 minute YES
35. 18.12.2018 16:26 21230 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 20 minute NO
36. 18.12.2018 16:19 21228 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 YES
37. 18.12.2018 16:19 21227 Retrimitere la comisie - PL 725/2018 YES
38. 18.12.2018 16:13 21226 Retrimitere la comisie - PL 454/2018 YES
39. 18.12.2018 16:11 21225 Modificare ordine de zi YES
40. 18.12.2018 16:10 21223 Retrimitere la comisie PL 560/2018 - 30 minute YES
41. 18.12.2018 16:10 21224 Retrimitere la comisie - PL 521/2018 YES
42. 18.12.2018 16:08 21222 Modificare ordine de zi Abstention
43. 18.12.2018 16:07 21221 Retrimitere la comisie Pl 590/2018 YES
44. 18.12.2018 16:07 21220 Modificare ordine de zi NO
45. 18.12.2018 16:06 21229 Modificare odrdine de zi YES
46. 17.12.2018 16:22 21129 Aprobare program de lucru YES
47. 17.12.2018 16:21 21128 Aprobare ordine de zi YES
48. 12.12.2018 12:49 21096 Vot final
Adoptare PL 456/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
YES
49. 28.11.2018 12:44 21052 Vot final
Adoptare PL 416/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
50. 28.11.2018 12:43 21051 Vot final
Adoptare PL 557/2018 privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
YES
51. 28.11.2018 12:43 21050 Vot final
Adoptare PL 617/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt
YES
52. 28.11.2018 12:42 21049 Vot final
Adoptare PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
53. 28.11.2018 12:42 21048 Vot final
Adoptare PL 357/2016 pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
Didn't vote
54. 28.11.2018 12:41 21046 Vot final
Adoptare PL 432/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
YES
55. 28.11.2018 12:41 21047 Vot final
Adoptare PL 523/2018 pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărții în România
YES
56. 28.11.2018 12:39 21045 Vot final
Adoptare PL 477/2018 privind instituirea Zilei dăruirii
NO
57. 28.11.2018 12:33 21044 Vot final
Adoptare PL 348/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NO
58. 28.11.2018 12:32 21043 Vot final
Adoptare PL 429/2018 pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
59. 28.11.2018 12:31 21042 Vot final
Adoptare PL 213/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
YES
60. 28.11.2018 12:31 21041 Vot final
Adoptare PL 327/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
YES
61. 28.11.2018 12:30 21040 Vot final
Adoptare PL 293/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
YES
62. 28.11.2018 12:25 21039 Vot final
Adoptare PL 571/2018 pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică” a României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri” a României
YES
63. 28.11.2018 12:24 21038 Vot final
Adoptare PL 555/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
64. 28.11.2018 12:22 21037 Vot final
Adoptare PL 135/2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România
YES
65. 28.11.2018 12:21 21036 Vot final
Adoptare PL 164/2016 pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
YES
66. 28.11.2018 12:21 21035 Vot final
Adoptare PL 34/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal
YES
67. 28.11.2018 12:20 21033 Vot final
Adoptare PL 418/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
YES
68. 28.11.2018 12:20 21034 Vot final
Adoptare PL 35/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
YES
69. 28.11.2018 12:19 21032 Vot final
Adoptare PL 535/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
NO
70. 28.11.2018 12:19 21031 Vot final
Adoptare PL 452/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
71. 28.11.2018 12:18 21030 Vot final
Adoptare PL 203/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
72. 28.11.2018 12:18 21029 Vot final
Adoptare PL 570/2018 privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
YES
73. 28.11.2018 12:17 21028 Vot final
Adoptare PL 544/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
NO
74. 28.11.2018 12:17 21027 Vot final
Adoptare PL 538/2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua națională a constructorului
YES
75. 28.11.2018 12:16 21023 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliul European - O Europa care protejeaza: o initiativa de extindere a competentelor Parchetului European pentru a include infractiunile de terorism transfrontaliere Contributia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018COM (2018) 641 (PHCD 82/2018).
PHCD 82/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European - O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018COM(2018) 641
YES
76. 28.11.2018 12:13 21026 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
77. 28.11.2018 10:21 21058 Modificare ordine de zi YES
78. 28.11.2018 10:20 21057 PL-x 354/2018 - Retrimitere la comisie YES
79. 28.11.2018 10:20 21056 Pl-x 601/2014 - Retrimitere la comisie NO
80. 28.11.2018 10:19 21055 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 571/2018 YES
81. 26.11.2018 16:18 21009 Modificarea ordinii de zi YES
82. 26.11.2018 16:17 21008 Modificarea ordinii de zi NO
83. 26.11.2018 16:13 21013 Modificare ordine de zi YES
84. 19.11.2018 16:58 20852 Retrimite la comisie PL 405/2018 NO
85. 19.11.2018 16:55 20851 PL 405/2018 - forma comisiei NO
86. 19.11.2018 16:55 20850 PL 405/2018 - amr.3 alin.(1) YES
87. 19.11.2018 16:51 20849 PL 405/2018 -amr.1 YES
88. 19.11.2018 16:18 20848 Retrimitere la comisie PL 232/2016 NO
89. 19.11.2018 16:17 20847 Retrimitere la comisie PL 574/2017 YES
90. 14.11.2018 13:28 20827 Vot final
Adoptare PL 507/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și privind modificarea altor acte normative
YES
91. 12.11.2018 17:34 20768 Stabilire timpi dezbatere
PL 542/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
NO
92. 12.11.2018 17:31 20780 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES
93. 12.11.2018 17:30 20779 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES
94. 12.11.2018 17:28 20778 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES
95. 12.11.2018 17:27 20777 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES
96. 12.11.2018 17:25 20776 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES
97. 12.11.2018 17:21 20774 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES
98. 12.11.2018 17:21 20775 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES
99. 12.11.2018 17:20 20773 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES
100. 12.11.2018 17:20 20772 Amendament respins
PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 19 janvier 2019, 16:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro