Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Roman Florin-Claudiu

3024 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
401. 09.07.2018 21:03 20297 PLx 33/2018 - art.13 Abstention
402. 09.07.2018 21:01 20295 PLx 33/2018 - art.2-lit.k NO
403. 09.07.2018 21:00 20294 PLx 33/2018 - amr.1 YES
404. 09.07.2018 21:00 20293 PLx 33/2018 - art.2 lit.j NO
405. 09.07.2018 20:59 20292 PLx 33/2018 - amr.1 YES
406. 09.07.2018 20:58 20291 PLx 33/2018 - art.2-lit.g NO
407. 09.07.2018 20:57 20290 PLx 33/2018 - amr.1 YES
408. 09.07.2018 18:02 20289 PLx 369/2018 - amr.1000 NO
409. 09.07.2018 17:57 20288 Prelungire program de lucru YES
410. 09.07.2018 17:56 20287 PLx 369/2018 - art.249-forma comisie NO
411. 09.07.2018 17:55 20286 PLx 369/2018 - amr.575 YES
412. 09.07.2018 17:54 20285 PLx 369/2018 -art.247- forma comisie YES
413. 09.07.2018 17:54 20284 PLx 369/2018 - amr.564 NO
414. 09.07.2018 17:52 20283 PLx 369/2018 - art.210- forma comisiei YES
415. 09.07.2018 17:52 20282 PLx 369/2018 - amr.503 NO
416. 09.07.2018 17:50 20281 PLx 369/2018 - art.152 - forma comisie YES
417. 09.07.2018 17:49 20280 PLx 369/2018 - amr.286 NO
418. 09.07.2018 17:47 20278 PLx 369/2018 - amr.283 YES
419. 09.07.2018 17:47 20279 PLx 369/2018 - art.151-forma comisie NO
420. 09.07.2018 17:43 20277 PLx 369/2018 -art.141 -forma comisiei NO
421. 09.07.2018 17:42 20276 PLx 369/2018 - amr.275 YES
422. 09.07.2018 17:41 20275 PLx 369/2018 - art.139-forma comisie YES
423. 09.07.2018 17:41 20274 PLx 369/2018 - amr.235 NO
424. 09.07.2018 17:38 20272 PLx 369/2018 - art.138-forma comisie Abstention
425. 09.07.2018 17:37 20271 PLx 369/2018 - amr.216 Abstention
426. 09.07.2018 17:34 20268 PLx 369/2018 - amr. 135 YES
427. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
YES
428. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
YES
429. 05.07.2018 13:29 20258 Vot final
Adoptare PL 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare
YES
430. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
NO
431. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
432. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
433. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
434. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
435. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
436. 05.07.2018 11:07 20248 PL-x 350/2017 - Amendament respins 23 YES
437. 05.07.2018 11:06 20247 PL-x 350/2017 - Amendament respins 17 YES
438. 05.07.2018 11:05 20246 PL-x 350/2017 - Amendament respins YES
439. 05.07.2018 11:05 20245 PL-x 350/2017 - Amendament respins 10 YES
440. 05.07.2018 11:04 20244 PL-x 350/2017 - Amendament respins 7 - Art. 5 indice 1 alin. (8) YES
441. 05.07.2018 11:03 20243 PL-x 350/2017 - Amendament respins 27 - Art. 5 indice 1 alin. (2) YES
442. 05.07.2018 11:03 20242 PL-x 350/2017 - Amendament respins 27 - Art. 5 indice 1 YES
443. 05.07.2018 11:01 20241 PL-x 350/2017 - Amendament respins 26 YES
444. 05.07.2018 10:11 20240 Modificare ordine de zi YES
445. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. NO
446. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. NO
447. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. NO
448. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. YES
449. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. YES
450. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. YES
451. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. YES
452. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
453. 04.07.2018 14:30 20236 NO
454. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
455. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
456. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
457. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
YES
458. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
YES
459. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
YES
460. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
YES
461. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
YES
462. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
YES
463. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Abstention
464. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
YES
465. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
YES
466. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
YES
467. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
YES
468. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. YES
469. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
470. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV NO
471. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ NO
472. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III NO
473. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 NO
474. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 YES
475. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II NO
476. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 NO
477. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 YES
478. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 YES
479. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 NO
480. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 YES
481. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 YES
482. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 YES
483. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 NO
484. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 NO
485. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 NO
486. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 NO
487. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 NO
488. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 NO
489. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 YES
490. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 YES
491. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 YES
492. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 YES
493. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 NO
494. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 YES
495. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 YES
496. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 YES
497. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 NO
498. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 NO
499. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 YES
500. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 18 décembre 2018, 17:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro