Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Roman Florin-Claudiu

3007 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
501. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 YES
502. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 YES
503. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 YES
504. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral NO
505. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 YES
506. 04.07.2018 11:29 20142 Art. 173 - integral NO
507. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 YES
508. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral NO
509. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral NO
510. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial NO
511. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 YES
512. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 YES
513. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NO
514. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 YES
515. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 YES
516. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral NO
517. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial NO
518. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 YES
519. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 YES
520. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial NO
521. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 YES
522. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial NO
523. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial NO
524. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 YES
525. 04.07.2018 10:51 20209 Text initial NO
526. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 YES
527. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial NO
528. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 YES
529. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
530. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
531. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
532. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
533. 04.07.2018 10:25 20201 Stabilire timpi dezbatere
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
534. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie YES
535. 04.07.2018 10:18 20202 Eliminarea de pe ordinea de zi a PL-x 406/2018 YES
536. 04.07.2018 10:13 20203 Modificarea programului de lucru - Vot final la ora 13,00 NO
537. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
538. 02.07.2018 15:07 20112 Retrimitere la comisie - PL-x 112/2018
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NO
539. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi NO
540. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru NO
541. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 NO
542. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi NO
543. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde YES
544. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde NO
545. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru YES
546. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi YES
547. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). YES
548. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
YES
549. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
YES
550. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
YES
551. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
YES
552. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Abstention
553. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
YES
554. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
YES
555. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NO
556. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
YES
557. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
558. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
YES
559. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
YES
560. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
561. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru YES
562. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 NO
563. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 YES
564. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
YES
565. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
566. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NO
567. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Abstention
568. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
YES
569. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
570. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
YES
571. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
YES
572. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
573. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
Abstention
574. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
575. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 NO
576. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 YES
577. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 YES
578. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 NO
579. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 YES
580. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 NO
581. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 NO
582. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 YES
583. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 NO
584. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 YES
585. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 NO
586. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 YES
587. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 YES
588. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi YES
589. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi YES
590. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi YES
591. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi YES
592. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi YES
593. 18.06.2018 22:02 19974 Vot final
Adoptare PL 417/2017 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
594. 18.06.2018 21:58 19973 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
595. 18.06.2018 21:56 19969 Vot final
Adoptare PL 233/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
NO
596. 18.06.2018 21:56 19967 Vot final
Adoptare PL 158/2018 pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Abstention
597. 18.06.2018 21:55 19965 Vot final
Adoptare PL 268/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
YES
598. 18.06.2018 21:55 19961 Vot final
Adoptare PL 101/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen
Abstention
599. 18.06.2018 21:54 19958 Vot final
Adoptare PL 138/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
YES
600. 18.06.2018 21:53 19956 Vot final
Adoptare PL 171/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Abstention

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 10 décembre 2018, 0:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro